lørdag, oktober 29, 2005

To be or not to be

"Tala svenska och lyd lagen så är du en riktig svensk"
Språk mycket viktigare än ursprung när gymnasieungdomar bedömer ”svenskhet”, enligt ny undersökning.
********
Resultaten i en ny undersökning lämnar både oroande och lugnande besked. I undersökningen, som genomfördes hösten 2003 i åtta kommuner i Sverige, ger 1000 svenska gymnasieungdomar sin syn på bland annat samhörighet och ”svenskhet”.
Oroande kan vara att ungdomar som själva ser sig som något annat än svenska i betydligt mindre omfattning än dem som ser sig som svenska känner samhörighet med Sverige. Ett lugnande besked är att en majoritet av ungdomarna, svenska eller inte, har en öppen och välkomnande syn på vad det är att vara svensk. I undersökningen ombeds gymnasieungdomarna att tala om vilken folkgrupp de själva anser sig tillhöra. 82 procent uppger sig vara ”svenskar”. 12 procent anser sig vara något annat än enbart svensk. En tredjedel av den senare gruppen anger blandningar, som svensk-finsk eller svensk-arab. Bland övriga två tredjedelar är några vanliga tillhörigheter de som finsk, iranier eller kurd.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=480652&previousRenderType=2

Weimar i Linköping
Polisen attackerad i Linköping - hundratal personer omhändertagna
Polisen i Linköping uppmanade på lördagen allmänheten att inte vistas i de centrala delarna av staden. Flera grupperingar, bland annat Nationalsocialistisk front och flera vänstergrupper, hade fått tillstånd genomföra demonstrationer.Läget beskrevs vid lunchtid som mycket spänt:- Det är en väldigt hotfull situation just nu som vi försöker få kontroll över, säger polisen presstaleskvinna, Pia Thevselius.
http://expressen.se/index.jsp?a=461555

Stop krænkelser af islam – nu!
Ægyptens ambassadør skriver idag i Berlingeren. Det skulle hun ikke have gjort. I en lettere truende tone demonstrerer hun, at hun stadig ikke fatter at en statsminister ikke kan bestemme hvad der skal stå i avisen. Hun må have trukket sin post i en automat i bazaren hvis ikke bare den er kommet gennem helt almindelig nepotisme. Hvis hun som talskvinde skal være den skarpeste ud af 11 ambassadører, så står det sgu sløjt til i korpset. Der skulle godt med tax-free sjusser til at ha hende til bords:

"Ambassader, der repræsenterer muslimske lande i Danmark, er blevet vrede over de offentliggjorte karikaturer af den hellige profet Muhammed og den negative reaktion fra den danske regering – til trods for den erklæring omtalte ambassadører har sendt til statsministeren.
Vi mener, det er enhver regerings pligt at opretholde respekten for alt, hvad der er religiøst, og skride ind, når det er nødvendigt, så man kan undgå uønskede handlinger eller forvanskninger, der kan føre til had og vold, og som på den ene side kan skade forholdet mellem Danmark og den vestlige verden og på den anden mellem Danmark og den muslimske verden.
Vi vil gerne vide, om den danske regerings negative reaktion ville være den samme, såfremt den pågældende sag havde forbindelse til, hvad der kaldes antisemitisme, og hvor man sommetider går længere og endog indskrænker kritik af israelsk politik. (!)
Den danske holdning er i modstrid med de internationale anstrengelser for at respektere de andre og konsolidere en dialog mellem religioner, civilisationer og kulturer og deres sameksistens, så man kan gøre front mod vold og kontrontation."
"Det er også vigtigt at bemærke, at dækningen af sådanne udviklinger i den arabiske og muslimske verden kan komplicere situationen yderligere, og at en hurtig intervention er nødvendig for at undgå en uventet udvikling.
Den egyptiske ambassade opfordrer den danske regering til at behandle denne sag med større alvor, så man undgår en eskalering, og forventer, at den i det mindste vil udsende en erklæring, der bekræfter dens misbilligelse af sådanne tegninger og krænkelser af islam.Ambassaden frygter, at dette problem kan antage andre dimensioner og måske vil skulle behandles på internationalt plan med henblik på, at Islamisk Konferences Ekstraordinære Topmøde finder sted i den første uge af december."
Af Mona Omar Egyptens ambassadør i Danmark
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net