lørdag, december 24, 2005

Glædelig jul !

hver julenat spiller SR denne sang med alletiders største og mest forunderlige tenor - Jussi Björling (1911-1960) fra Stora Tuna i Dalarna. En stemme hvis magi, foruden dens klang, især ligger i den ubesværethed den synger i et hvilket som helst leje. En lyd af det pureste sølv.
(oprindelig fransk, kristen sang fra 1800 tallet)


O, helga natt
O, helga natt!O, helga stund för världen,
då Gudamänniskan till jorden steg ned!
För att försona världens brott och synder,för oss han dödens smärta led.
Och hoppets stråle går igenom världen,
och ljuset skimrar över land och hav.
Folk fall nu neder och hälsa glatt din frihet.
O, helga natt, du frälsning åt oss gav.O, helga natt, du frälsning åt oss gav.

Ty frälsar'n krossat våra tunga bojor
Vår jord är fri, himlen öppen nu är
Uti din slav du ser en älskad broder,och se, din ovän blir dig kär
Från himlen bragte frälsaren oss friden,för oss han nedsteg i sin stilla grav .
Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet
O helga natt, du frälsning åt oss gav
O helga natt, du frälsning åt oss gav

download, ikke streaming - til gengæld er hele sangen med i fremragende kvalitet: Helga Natt, Jussi Björling , min 4:58


”Jag är Jussi Björling från Stora Tuna, jag.”
Så bekräftade Jussi med tydlig tillfredsställelse sitt ursprung hösten 1959 i en av de sista radiointervjuer han gav, när intervjuaren kom in på hur denna lilla ort i Dalarna genom honom blivit känd för världens operabesökare. På Stora Tuna kyrkogård fick Jussi Björling sitt sista vilorum ett år senare, och i Borlänge, dit Stora Tuna numera hör, finns hans staty och ett museum till hans minne.
Borlänge Kommun
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net