lørdag, juni 24, 2006

"Neues Schweden"

Partipressen kværner løs. "Mångfalden" er faldet ned fra himlen. Ingen har ansvar for den, hverken politikere eller de vælgere der har valgt dem. Ligesom i Østtysklands SED aner partifunktionærer at potemkin kulisserne vil ramle ubønhørligt på et tidspunkt. Kun i toppen vil multikulturens endelige kompromittering blive mødt af de samme vantro udtryk, som Ceaucescu og Honeker havde, da deres folk "svigtede dem". Det er virkeligheden der kommer til at svigte dem på det skammeligste- Leder i partiorganet AB:
Sill, nubbe och färskpotatis. Jordgubbar och dans kring stången. Kan det bli mer svenskt? Jag tror inte det. Och jag älskar det. Mer än något annat förstärker midsommar känslan av svensk samhörighet.
- Traditionerna är ett arv från bondesamhället Sverige, ett samhälle som inte längre finns. Men symboliken och firandet hänger kvar och påminner oss om det som har varit. Sverige har genomgått dramatiska förändringar de senaste 40 åren. Industrialiseringen förändrade samhällets struktur.
- Med arbetskraftsinvandringen och senare flykting- och anhöriginvandringen stöptes Sveriges befolkning om. Åter igen. Så formas och omformas samhället genom historien. Nya livsstilar, trosuppfattningar och värderingar har gjort intåg i vårt land. Trots det har de inte fått bli en naturlig del av Sverige. De nya svenskarna har inte fått vara med och uppdatera svenskheten. Men mångfalden går inte längre att välja bort.
- Känslan av svensk samhörighet behöver utvidgas. Bilden av vad som anses vara svenskt måste förändras och vara mer inkluderande än i dag. Berättelsen om den svenska kulturen handlar i dag inte om alla svenskar. Nästan två miljoner av oss får inte vara med och forma samtiden, får inte vara med i det ”vi” som fungerar som ett kitt. Det gemensamma blir bara någras.
Mångfald – en del av Sverige

THE MUHAMMAD AFFAIR AND THE DENMARK PACT
While the Danish elites have almost forgotten the plight of the 12 cartoonists, extremist imams believe they have won a decisive victory that will lead to Denmark's incorporation into the Dar al-Islam and its subjugation to islamic law. [..]
“As bad as all this sounds, however, it should still be remembered that despite the concerted efforts of the umma, the Danish elites and the largely pro-islamist thought-police departments of such international bodies as the EU, the UN and the Council of Europe, the Danish population is still largely in favour of freedom and free speech although popular support behind Jyllands-Posten’s decision to print the cartoons has dropped from 57 pct. half a year ago to 47 pct. according to the latest poll.
The battle isn’t lost, but it’s getting late in the day.“

Brix og Hedegaard

DF indrømmer skræmme-aftale
Ekstra Bladet 24. juni
Jesper Langballe tilfreds: Fint, hvis indvandringsaftalen mellem VK og DF skræmmer udenlandske ægtefæller fra at flytte til Danmark
Af Jan Kjærgaard
Dansk Folkeparti indrømmer nu direkte, hvad VK for alt i verden ikke vil indrømme: Indvandringsaftalen, der blev indgået mellem VK og DF i tirsdags i ly af velfærdsaftalen, er reelt en aftale, der skal skræmme udlændinge, der i øvrigt har ret til at bo i Danmark, fra at flytte til Danmark.

- Dansk Folkepartis udlændinge-ordfører Jesper Langballe indrømmer således, at den nye test af familiesammenførte, der gennemføres i hjemlandet, og som kommer til at koste omkring 2600 kroner pr. person, meget gerne skulle begrænse antallet af udlændinge i Danmark.– Det må meget gerne blive resultatet af, at vi indfører denne test. Meget gerne endda. Det ville være ganske udmærket, siger Jesper Langballe til Ekstra Bladet.
Efter hollandsk forbillede
Testen, som indføres hurtigst muligt, betyder, at udenlandske ægtefæller til herboende danskere eller udlændinge med opholdstilladelse i Danmark, i fremtiden skal bestå en test i dansk sprog og danske samfundsforhold, før de får lov til at rejse til Danmark og leve sammen med ægtefællen her i landet.Testen skal foretages i udlændingens hjemland. Eksempelvis Uganda, Vietnam eller Tyrkiet, og vil typisk foregå på den danske ambassade.Sprogtesten betyder altså, at sådanne udlændinge skal tilegne sig dansk allerede i sit hjemland, for at få lov til at leve med sin ægtefælle i Danmark.
Den herboende og udlændingen skal tilsammen opfylde tilknytningskravet. Parret skal tilsammen have haft længere tilknytning til Danmark – end noget andet land.
Pengene spildte
DF bekræfter, at sprogtesten kommer til at koste omkring 2600 kroner. Igen efter hollandsk forbillede.Består den udenlandske ægtefælle ikke sprogtesten, er pengene spildte. Der skal betales nye 2600 kroner for at gå op til en ny sprogtest. Det er op til udlændingen selv at finde ud af at lære sig dansk. Danske ambassader vil ikke forestå nogen former for undervisning.
de Konservative viser sig endnu engang som halvvejs bestående af overklasse-amatører, der ikke har meget begreb om indvandringens realiteter, der rigtignok heller ikke er særlig mærkbare i Gentofte og Søllerød. I de kredse tæller karakteren for den kunstneriske udførelse stadig mest:
Uenighed om sprogtest til udlændinge

Dæmoniserer Politiken sine politiske modstandere ?
Berlingske Tidende 24. juni 2006
Af Bent Blüdnikow
Bertel Haarder følte sig stærkt forulempet, da De Radikale lod en stærkt polemisk video, der skildrede Haarder som ond og fremmedfjendsk, vise i alle landets biografer fulgt op af alle landets TV-stationer. Videoen var godkendt af partiets ledelse som et led i partiets valgkampagne. Nu beskylder Bertel Haarder Politikens redaktion for ligeledes at føre hadkampagne.Over for Berlingske Tidende uddyber Bertel Haarder udtalelsen om Politiken: »Ingen kan være i tvivl om, at Politiken har dæmoniseret bl.a. mig gennem fire år. Avisens varetagelse af oppositionsrollen er kombineret med den særlige modbydelighed, som de hellige tillader sig. De hellige er altid de værste, fordi de tror, at de har en særlig adkomst til at hæve sig op over andre og beskylde dem for det værste. Den hellighed, som besjælede visse missionsfolk i tidligere tider, er nu overtaget af Politikens redaktører. De er som fiskerne i Hans Kirks roman: Stærkt fordømmende, fordi de er hellige« [..]
Er Bertel Haarder ene om at synes, at Politikens beskrivelse af andre mennesker er et problem. Erik Meier Carlsen er chefredaktør for B.T. og har selv været aktiv i dansk politisk debat. Han siger:»Der har i høj grad været tale om dæmonisering. Det er tankevækkende, at den fløj, der er så utrolig foruroliget over »tonen«, bestandig dæmoniserer det udenlændingepolitiske flertal. Den moralistiske fordømmelse og nedvurderende motivforskning blokerer for en egentlig politisk debat
Den tidl. minister Karen Jespersen siger: »Jeg oplever helt klart, at der foregår en dæmonisering. I den værdikamp, der foregår, tager avisen ikke blot fat i de holdninger, som de er uenige i, men forsøger at fremstille et billedet af mennesker, som ubehagelige og usympatiske. Det er i ekstrem grad at gå efter manden og ikke efter bolden, og det har jeg følt på egen krop«.

Hvordan tænker en "ny-engelsk" islamist ?
så skulle man ellers tro englænderne var advaret. Men nej, den nye konservative "top- frøken", forsøger at overhale Blair venstre om:
Islamist: Hun stod til Muhammed-demonstrationen og råbte hadefulde slagord mod Danmarks ambassade i London i februar. Fem måneder senere forsøgte vi at afdække, hvad der går for sig bag sløret på en 20-årig islamist, der kun har foragt til overs for demokrati og vestlig lovgivning .[..]
At både Al-Habashia og hendes mand er vokset op i et frisindet vestligt samfund, betyder langtfra, at de har taget vestlige værdier som demokrati og ytringsfrihed til sig.
»Demokrati? Det er et eventyr, man bilder os ind. Jeg tror ikke på det. Det er som et stikke os et par smuler for at holde roen i samfundet, men det betyder intet. Fortæl mig lige, hvad der er demokratisk, når en million mennesker går march mod krigen i Irak, og Tony Blair gør det alligevel,« siger Al-Habashia, der aldrig selv har stemt, fordi det ifølge hendes fortolkning af Koranen ikke er tilladt.
- Hun har i flere år læst jura på universitetet, men er selv overbevist om, at sharia-lovgivning er den eneste sande måde at leve på.»Jeg har ikke nogen indre splittelse over det. Det er fint nok for mig at forstå vestlig lovgivning, men jeg tror ikke på det som system. Der er kun én sandhed, og det er Koranen,« siger Al-Habashia, der helst ville leve i Saudi-Arabien, »fordi det er et land, der lever efter den hellige bog«.
»Først når man lever efter Koranen, er man for alvor fri,« mener hun.I den sammenhæng er det derfor også nemt for Al-Habashia at forstå de mennesker, der råbte, at den danske regering og Jyllands-Postens redaktører og tegnere bør halshugges for deres forbrydelse mod profeten.
»Det er bare, hvad der står i Koranen. Som at man eksempelvis skal straffes med at få hånden hugget af, når man stjæler, så er straffen for at fornærme profeten halshugning. Så simpelt er det. Den eneste måde, disse mennesker kan få tilgivelse, er, hvis de virkelig var helt uvidende om islam og efter at have lært om profeten, konverterer til den sande tro. Det er deres eneste mulighed for frelse.«
Forstår selvmordsbombere
På samme måde har Al-Habashia ikke det store moralske problem i forhold til Koranen med de fireselvmordsbombemænd, der sidste år dræbte 52 mennesker i London. Selv om Koranen pålægger, at man ikke må dræbe uskyldige, er der et forsvar for de fire mænd, mener hun.
»Koranen siger, at man må slå til i selvforsvar og hvis disse mænd følte, at deres folk blev bombet, så har de gjort det i overensstemmelse med deres religion. At blive selvmordsbomber er en så frygtelig og farlig ting, at jeg er sikker på, at de fire mænd tænkte meget grundigt over, hvad de gjorde og fandt, at det var i overensstemmelse med deres tro. Det får du mig ikke til at fordømme.«
Al-Habashia vender igen og igen tilbage til, at muslimer skal holde sammen, fordi de som gruppe er »under angreb« i Vesten.
»Det er en illusion, at de to kulturer kan leve fredeligt sammen. Det naturlige svar er, at folk søger ud mod ekstremerne, og det gør det mere vanskeligt. Efter jeg er begyndt at være helt tildækket, har jeg fået så mange grimme reaktioner og bemærkninger fra briter. Nogen taler åbenlyst om mig i bussen, som om de ikke engang tror, jeg kan engelsk,« siger hun.
Nogle gange drømmer Al-Habashia om at flytte til et land, der har bedre forståelse for hendes livsform. Et land, der lever helt og aldeles efter muslimske traditioner.Men hun bor her i Storbritannien. Her, hvor hun er født og opvokset, og hun er en del af det britiske samfund, der har fået en stærkere og stærkere stemme.
»Demokrati? Det er et eventyr, man bilder os ind«
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net