mandag, august 15, 2005

"Anstændighedspartiet"

& Vergangenheitsbewältigung
ingen selvransagelse at spore hos De Radikale, se det tyske forebillede:
http://www.schuldkultur.de/
........har redigeret lovligt i deres historie med lovlig venlighed i anledning af 100 års fødselsdagen. Den glimrende Minut Blog har taget et spadestik dybere:

I det radikale talerør ”Tidens Stemme” skrev man i en redaktionskommentar 11/3 1936 helt i overensstemmelse med den radikale virkelighed:" Selv i en demokratisk dansk stue fjernt fra Berlin måtte man bevæges af hans [Hitlers] ord. Det var som at høre et vældigt folk tale med en eneste stor og gribende røst. Glimrende iscenesættelse, har man sagt om proklamationen forleden. Mon ikke den gribende virkning beror på noget mere end iscenesættelse? - Mon ikke Hitlers ord stiger op af en ægte, vældig følelse, som man må gribes af, hvilken overbevisning man end har?"
http://arkaisk.blogspot.com/2005_08_01_arkaisk_archive.html#112410518213518720
Alain Finkielkraut er ikke født igår, og kender sine hyklere på travet:
Förortsidealisterna
På engelsk taler man om "the best and the brightest", når man refererer til den kosmopolitiske elite, der er stærkt forankret i globaliseringen og liberaliseringen. De vil være verdensborgere, og de har frivilligt installeret sig i luksusghettoer med private vagtværn, privatskoler og private renovationsarbejdere. Sammen med Benneton udbreder de dogmet om menneskerettighederne, og de forarges over en fjern diktators juridiske immunitet og hylder skabelsen af en international domstol.
De er imod åndens overlegenhed. De er både kollektivt indstillede og modstandere af nationalismen. I deres lukkede verden forsvarer de en åben moral. Deres samfundsforpligtigelse når aldrig ud over grænserne for deres beskyttede kvarterer. Det er mennesket uden navlestreng: fanatiske tilhængere af menneskerettigheder og afskyelige samfundsborgere på en og samme tid.Alain Finkielkraut, Politiken 11-9-99
http://www.nomos-dk.dk/Nyhedsarkiv/citater.htm

De Radikales nye Danmarkskort.
klick för större bild

Danske ghettoer knopskyder
http://www.ugebreveta4.dk/smcms/Ugebrevet/7422/8642/Index.htm?ID=8642
Spørgsmålet er: I en tid hvor vi diskuterer dansk udenrigspolitik i 30érne, besættelsen, den kolde krig, hvorfor skulle det være impertinent (læs: uanstændigt) at diskutere De Radikales samfundsskaldelige politik fra 70érne til idag ? Socialdemokratiet har vendt supertankeren, men De Radikale fremturer. Vi forventes at tage dem alvorligt som en demokratisk bevægelse, og vi forventes at udføre "damage control" på deres vegne, som om vi alle var skyld i konsekvenserne af deres politik.
Mit standpunkt er: Hvis de var til at stole på, skulle de selv have lov at rydde op efter sig. Det er de desværre ikke. Der er ingen anger, skyld eller medansvar at spore, hvorfor det bedste håb er, at de holdes uden for indflydelse overhovedet. De kan ikke tages alvorligt mht. landets nuværende problemer. De har diskvalificeret sig selv.
Kun muslimer kommer i himlen
Information har en bevægende historie om en frafalden muslim, der kandt en ny Gud: Karl Marx.
Hassan har haft en omtumlet tilværelse. Fra livet som muslimsk sufi med daglige meditationer og enhed med Gud over en flirt med Hizb-ut-Tahrir for til sidst helt at miste troen og blive socialist"Da jeg var 8-10 år, fik jeg at vide, at man kun kom i Himmelen, hvis man var muslim og havde sagt trosbekendelsen. Jeg var enormt bange for, at min bedste ven, der ikke var muslim, skulle komme i helvede. Derfor fik jeg ham - uden at jeg fortalte ham hvorfor - til at gentage trosbekendelsen efter mig på arabisk, så jeg kunne få fred i sjælen og vide, at han måske alligevel kom i Himmelen."
http://makeashorterlink.com/?G1EC26E9B
Bevar ægteskabet for børnenes skyld
Lone Nørgaard, krönika
1. Kvinder i den vestlige verden, der vælger en singletilværelse uden børn, kan opnå en hvilken som helst position i samfundet - lige bortset fra (hus)mor - hvis de er parate til at sætte hele sig ind på projektet. At se godt ud er et »must«.
2. Der er biologiske forskelle på kvinder og mænd, som ikke kan ophæves eller udlignes - først og fremmest seksualdriften.
3. Mænds primære motiv til at indgå parforhold og ægteskab er ønsket om at få sex og service (= hjemmet som stabil social og følelsesmæssig ramme og »oase«) og måske børn.
4. Kvinders primære motiv til at indgå parforhold og ægteskab er ønsket om at få omsorg, status og (økonomisk) tryghed og måske børn.
5. Mænd, der gerne vil have børn, er for det store flertals vedkommende ikke indstillet på at yde den samme arbejdsindsats i børneomsorgen.
6. Mænd som gruppe vil aldrig dele ansvaret for og arbejdet i hjemmet ligeligt.
7. Hvis kvinder og mænd erkendte ovenstående sandheder i deres unge år, ville begge køn betænke sig på at indgå i faste parforhold.
8. Verden er uretfærdig, fordi mænd kan få både familie og karriere. Det kan kvinder ikke, uden at deres børn bliver ofret.
9. »Elitekvinder« og professionelle ligestillingspolitikere har legitime interesser i at slagte min biologistiske tilgang til kønsforholdet. Selv om deres udsagn er politisk, ideologisk og karrieremæssigt betingede og sandhedsværdien dermed begrænset, kommer disse udsagn hyppigt til at fremstå som korrekte fremstillinger af kønsforholdet.
10. Ulysten ved at konfrontere sig med de to køns forskellighed er gigantisk. Indsigterne er for smertefulde. Derfor falder ligestillingsretorikken i så god jord hos begge køn.
http://www.berlingske.dk/kronikker
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net