mandag, august 15, 2005

"Stäng skolor med bara indvandrare"

Nu kan det skrives i Expressen: Kejseren har ikke noget tøj på:
Det är fel väg att låta invandrarbarn som inte klarar svenskan läsa sitt hemspråk.Språkläraren Catharina Ringer slänger in flera brandfacklor i debatten om de försämrade svensk-kunskaperna i skolan.
"Det är fel väg att låta invandrarbarn som inte klarar svenskan läsa sitt hemspråk.Språkläraren Catharina Ringer slänger in flera brandfacklor i debatten om de försämrade svensk-kunskaperna i skolan"
"De invandrarbarn som inte klarar av svenskan undervisas i dag ofta på modersmålet""Jan Björklund, skolpolitisk talesman i folkpartiet.-
Prioritera bort hemspråksundervisning. Först när man kan svenska ska man läsa andra ämnen, säger Björklund""Catharina Ringer ser den israeliska språkpolitiken som en förebild att ta efter"
http://www.expressen.se/index.jsp?a=420137
"Jag är faktiskt rädd för mina barns framtid"-
Mina barn skulle bli bättre i alla skolämnen om de gicki en skola med många svenska elever.Det säger Najdat Razki, 53, som har tre barn i skol-åldern.
http://www.expressen.se/expressen/jsp/polopoly.jsp?a=420140
FAKTA/Stor andel saknar gymnasiekompetens22,8 procent av elever med utländsk bakgrund i Stockholm saknar behörighet för gymnasiestudier. De flesta går i skolor i invandrartäta områden.Bland elever med svensk bakgrund är motsvarande siffra 5,7 procent.Källa: Utrednings- och Statistikkontoret, USK
Skånings kommentar
Så sanslöst korkat att komma med dumheter om att "sprida ut" invandrarna, med tanke på att de på många håll i princip är i majoritet eller kommer att bli det inom kort. Det är möjligt att det hade fungerat om man började med dessa åtgärder 1983 och förde en ansvarsfull invandringspolitik därefter, men det är fortfarande tveksamt.Jag skulle tippa på att om ett land har mer än 3-4% utlandsfödda, så är alla försök att sprida ut invandrarna för att öka integrationen dömda att misslyckas. Och även då bör det inte vara uteslutande klankulturella invandrare.
Vad bygger jag den siffran på? Jo, min erfarenhet från skoltiden var att det på en skola med ca 5% invandrarelever från Mellanöstern och ytterligare några procentenheter andragenerationsjuggar, i princip redan var kört. Det räckte för att de skulle banda ihop sig och sätta skräck i sin omgivning. På skolor med ännu större arab- och juggetäthet var det fullständigt kört. Där var det bara att acceptera att de styrde och ställde.Så funkar dessa människor och det är bara att inse det. De ska vara jävligt ensamma för att tvingas att integrera sig med svenskar. I nuläget är det helt klart bäst att rädda det som räddas kan och tillåta frivillig segregering. De vettiga invandrarfamiljerna som finns kommer att hitta ut ur ghettot på egen hand. Vad man ska göra åt ghettona är en annan fråga, men ingenting är vunnet genom att förstöra ALLA skolor.
2 kommentarer til Skåning
Point of no return..

har sannolikt passerats i Sverige för länge sedan.Danmark har en god chans (50/50 ?) att styra upp saker på flera olika områden. Sverige har nog inget större manöverutrymme.

Ming:

Allting i Sverige från och med nu, kommer i bästa fall att handla om "problem management". Att ställa saker tillrätta är uteslutet. Det mest sannolika är att det blir som i Argentina för några år sedan, fast med maffiga raskravaller att krydda nedgången med.När det gäller danskarna så undrar jag. 50/50 hade kunnat stämma om de bara hade haft sig själva att ta hänsyn till. Dessvärre bor de ju grannar med en del länder som är avsevärt mindre ansvarsfulla, och speciellt då Sverige. Förr eller senare kommer problemen att spilla över. Om det inte kommer en bredare tillnyktring i Europa så ser jag ganska dystert på Danmark också. Det lär bara ta lite längre tid.
Mener nesten ingenting om innvandring
Fagre ord om toleranse og nesten ingen konkrete forslag. Vi har lest partiprogrammene.
FREMSKRITTSPARTIET. Partiet som håper innvandringspolitikken skal føre dem inn i de riktige korridorene, vier i
partiprogrammet innvandring stor plass. Programmet på 98 sier har ikke overraskende flest konkrete og omstridte forslag.
http://www.dagbladet.no/magasinet/2005/07/13/437382.html
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net