onsdag, august 10, 2005

Tänketankens Erik Bonnerup - interviju från Eksta Bladet

en oerhört nyttig arv från Karen Jespersens tid:
Uha -tal er farlige
Erik Bonnerup blev berygtet og berømt, da Tænketanken for Integration som det første under Nyrup-regeringen lagde ud med choktal for overvægten af indvandrere inden for kriminalitet, arbejdsløshed og dårlig uddannelse i Danmark. Radikale og venstrefløjen mente, at den slags opgørelser kan misbruges af racister og direkte skade integrationen. Statistik skal helst ikke pinde ud, om det er danskere, indvandrere eller deres efterkommere, det drejer sig om.
Sendes ud uden ballast
- Hvad er der i vejen med at sige: Hvad er det egentlig, vi snakker om? Hvis man ikke kender problemet, kan man ikke løse det. Lige nu kan vi f.eks. se, at i løbet af de næste ti år fordobles antallet af efterkommere mellem 16 og 19 år. Og vi sender dem ud uden ballast.
- Nogen opfatter mig som 'sort'. Det er jeg ikke. Mine børn brød sig ikke om, da selveste Pia Kjærsgaard roste mig. Men så skældte hun mig heldigvis ud ugen efter.
Opdelingen i kriminalstatistikkerne af indvandrere, efterkommere og danskere har også givet ballade. Men tallene var f.eks. nyttige, da Bonnerup for nylig ledte arbejdet med politirapporten. Det er de unge, der er mest kriminelle, så derfor kunne man tro, at med de kommende små ungdomsårgange skal der bruges mindre politi i fremtiden. Men på grund af indvandrer-gruppernes højere kriminalitet, bliver der ikke brug for mindre politi af den grund.
----------------
Ansatte ikke muslim
Bonnerup har en speciel nøgtern måde at fortælle på. Det lyder egentlig meget fredsommeligt. Men skærer også næsten kynisk ind, hvor tingene ikke bliver pakket ind. F.eks. om forskellige normer for ligestilling:
- Vi har da også haft ansøgere hos os i Danica, vi måtte sige nej til.
- F.eks. en pige, der var meget veluddannet. Hun mødte op til samtalen med sin mand. Og så var der altså lige dét, at hun skulle gå kl. fire hver dag. Og kurser og den slags kunne hun ikke deltage i. Alt det med tørklæder og julefrokoster og den slags kan være revnende ligegyldigt. Men der er fundamentale ting, der ikke går i en stor virksomhed.
- Vi kunne ikke have den type medarbejder i en afdeling, hvor der tit er noget efter almindelig arbejdstid og kraftige krav om efteruddannelse. Så kan hun jo ikke bestride jobbet.
Fucking luderland
- Hvor er de 15-20-årige indvandrerdrenge, der råber 'Fucking luderland' til alt og alle, om 20 år?
- Godt spørgsmål! Meget af det har de naturligvis kun i munden. Men det bedste, der kunne ske dem, var at få en uddannelse. Og mange af dem ville have gavn af en erhvervsuddannelse. Men her dropper over 60 pct. af indvandrernes efterkommere ud.
---------
Ramaskrig venter forude
Vil undersøge indvandrernes holdning til kvinder og kontanthjælp
Ramaskriget venter med statsgaranti forude, når Erik Bonnerup og tænketanken snart søsætter deres næste store undersøgelse: Ømtålelige forskelle i normer.
Hvad mener efterkommerne om f.eks. kvinders ligestilling? Er det lige meget, om man er på kontanthjælp, eller om man prøver at forsørge sig selv og sin familie?
- Vi vil se på, hvilke normer efterkommerne af indvandrerne har, siger Erik Bonnerup. Det er klart, vi går tæt på med sådan noget.

Newspeak ?
man må bedække sine ord :-)
Sverigedemokratin oförenligt med skolans värdegrund
Sverigedemokraten Richard Jomshofs åsikter är inte förenliga med skolans värdegrund. Därför fick han inte gå på anställningsintervju för en lärartjänst på komvux i Lessebo.
--------
Men ni gjorde det på grund av hans politiska engagemang, har han fått höra. Stämmer det? "Ja, men det är bara en bit av helhetsbedömningen vi gjort över kvalifikationer och lämplighet på alla kandidater. Vi ställde oss frågande till varför han fått sluta på flera andra skolor och fann att hans åsikter knappast ligger i linje med vår värdegrund. Hade man valt bort Richard Jomshof i ett senare skede eller efter det att han hade eventuellt fått jobbet hade det kanske varit lite mera anmärkningsvärt, tycker Fredriksson. Men nu var det i ett tidigt stadium. I svar på hur skolans värdegrund ser ut svarar Christer Fredriksson att det står i läroplanen för frivilliga skolformer".
http://www.smp.se/article.php?args=561720,101;0;0;0;0

Värdegrund
i en postering om Jomshof, citerer Jan Milld blandt andet dette, men læs hele kommentaren:

Yrkesförbudet mot sverigedemokraten Richard Jomshof ligger fast.
Så här skriver Danmarks tidigare invandringsminister, Karen Jespersen (s), i sin bok "Till stöd för Fatima":
"I många av invandrarnas hemländer är traditionsbundna normer och islams föreskrifter tätt sammanvävda. Sammantaget betyder det, att kvinnor har en mycket underordnad placering i förhållande till mannen. Kvinnors vittnesmål accepteras inte på lika nivå med mannens. Kvinnor har ett sämre läge när det gäller arv, straff och skilsmässa. En muslimsk kvinna får inte gifta sig med en icke-muslimsk man. I de ortodoxa kulturerna skall kvinnorna lyda mannen, hålla sig i möjligaste mån innanför dörren, bära slöja när främmande män finns närvarande och inte tala för mycket."
"Familjens placering i samhällets hierarki är i hög grad avhängigt av familjens hedersbegrepp, och familjens begrepp om heder är avhängigt av mannens hedersbegrepp. Det är särskilt kvinnorna, som genom sin sexuella beteende kan kränka mannens heder och därmed kasta skam över hela familjen. "
"De flesta invandrare flyr från hopplösa framtidsutsikter i fattiga, överbefolkade länder. De kommer till Danmark och andra västliga länder för att söka trygghet. För några vidkommande är det trygghet mot förföljelse, för andra är det ekonomisk trygghet. Men i betydande omfattning håller de fast vid hemlandets kulturmönster. Detta är en paradox, eftersom det är detta kulturmönster, som i stor utsträckning är bakgrunden till att deras ursprungsland hänger kvar i fattigdom och förtryck."
"Integration betyder inte, att vi alla måste tycka likadant. Integration betyder, att det existerar tillräckligt av gemensam värdegrund hos befolkningen, för att vi ska hänga ihop som samhälle."

Vad det mångkulturella samhället också har medfört är en tilltagande våldsbrottslighet, något som märks även i skolan. Skolan må ha sin värdegrund och denna må innefatta att bekämpa både mobbing och våld - uppenbarligen har det inte lyckats särskilt väl!
Och vad är det skolvärlden själv sysslar med, om inte vuxenmobbing? Inget illustrerar detta tidigare än behandlingen av Richard Jomshof. De unga behöver tveklöst bättre förebilder.
Dessutom medför det mångkulturella samhället större möjligheter och vidgat handlingsutrymme för terrorister.
Frågan är om Tony Blair, med sina åsikter, skulle kunna få arbete som lärare i svenska skolor.

http://www.bgf.nu/ak05/v32.html


View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net