mandag, september 05, 2005

Hvorfor flytter svenskerne fra Malmø ?

for en uges tid siden, skrev jeg et indlæg i JP-København om forholdene i Malmø. Det var en replik til bedårende uvidede københavnske kommunalpolitikere, som lige havde været på besøg på den anden side af broen. Skænker de det en tanke, at Malmø ligger nærmere København end både Hillerød, Roskilde og Køge?
Debatredaktøren var skeptisk overfor oplysningerne, så jeg måtte bruge nogle timer på at skaffe dokumentation. Blandt det jeg gravede frem, var Sydsvenskan referatet af en kommunal undersøgelse i 2001, hvor flyttede taler "klarspråk" om deres bevæggrunde. Jeg synes svarene er så interessante, at de fortjener at blive citeret her.
Det er jo ikke sådan at flytningen er holdt op, tværtimod, men interview-undersøgelser har tilsyneladende ikke været gentaget. Det forstår jeg godt.
Malmöbor flyttar bort från invandrarna
Av Claes Fürstenberg 19 november 2001
Invandringens inverkan på Malmö är ett lika starkt skäl som olika b¿ende faktorer till att allt fler Malmöbor flyttar till kranskommunerna. Kriminaliteten är det vanligaste skälet till att många lämnar Malmö.

Den bilden ger de personliga kommentarer som nära sjuhundra utflyttade Malmöbor har givit i en enkät gjord av Malmö kommun. "Att invandrarna ökat så kraftigt är en av anledningarna till flytten. Vi känner otrygghet i Malmö", är en typisk kommentar. Om de sjuhundra är representativa för alla de 3600 hushåll som slog sig ned i kranskommunerna förra året, skulle det innebära att över 600 familjer flyttade bland annat på grund av att man anser att invandringen haft så negativa konsekvenser både för Malmö och dem själva.
-Det är alarmerande att detta spelar så stor roll. Att flytta är ju ett stort steg i en människas liv, säger projektsekreterare Anders Ardmar som tillsammans med sin kollega Kenneth Hvarvenius på avdelningen för strategisk utveckling på Malmö kommun, är ansvarig för undersökningen. (word dok)
http://upl.silentwhisper.net/uplfolders/upload8/flyrmalmoe.doc
Från självtänkare til parti-megafon
NY MEMOAR Kjell-Olof Feldt
Jag vet inte vad Göran Persson fällde för kommentar när han fick Kjell- Olof Feldts nya memoar i sin hand: ”järnspikar”, kanske. Eller, ”inte nu igen”. För på sätt och vis har Feldt med Min väg till politiken (Ekerlids) gjort om bravaden från 1991. Då damp Alla dessa dagar – med den avslöjande kritiken av ett socialdemokratiskt 1980-tal – ned som en bomb.Carl Bildt har beskrivit effekten: ”Det (blev) nästintill överflödigt för oss att trycka upp valhandböcker inför valrörelsen 1991.”
------------
Från kritisk självtänkare till partimegafon. Han tiger när han skulle ha talat. Han talar när han borde ha tigit. Det intressanta är hur det sker som en successiv anpassningsprocess i vilken partiets behov blir viktigare för honom än hans egen ståndpunkt. Och det verkligt intressanta är att det inte känns onaturligt.

http://www.svd.se/dynamiskt/ledare/did_10469131.asp

Løftestangen knækkede

så blev Folkekirken ikke afskaffet og FN konventioner skrevet ind i grrundloven dennegang. Det er måske chickt at være Radikal, men surt må det føles med et folk der ikke vil sit eget bedste:

Snydt

Vel vidende hvor svært det er at ændre grundloven, har socialister og radikale, som længe har tumlet med planer om at få knæsat deres egen samfundsmodel, hidtil sat deres lid til problemer med tronfølgen. I den bedste af alle radikale verdener ville Marys førstefødte være et pigebarn, som ifølge den gældende tronfølgelov måtte vige pladsen som dronning, hvis kronprinsessen senere fødte en dreng.

Det ville fremstå som en så oplagt urimelighed, at man måtte kunne bruge den som løftestang for grundlovsændringer på områder, der intet havde med tronfølgen at gøre, men som de udspekulerede forfatningsforbedrere mente at kunne smugle igennem, mens hele nationen var faldet i svime over den henrivende lille prinsesse, som omsider fik sin ret.

Men ak, Anders Fogh Rasmussen har som sædvanlig været for smart. Han har nemlig fundet ud af, at man udmærket kan ændre tronfølgeloven uden i øvrigt at røre ved grundloven, og trods spage pip fra de Radikale og SF, er der ikke meget, oppositionen har kunnet stille op. Vi får ingen ny grundlov i denne omgang, og Politikens lederskribent er nedbøjet.

I en lederartikel, der går fra top til bund, opregner han alt, hvad vi hermed er gået glip af: ligestillingen, som man ellers kunne have brugt til at indføre kønskvotering, nedlæggelse af statsrådet og indførelse af en slags republik under en »regent«, lange og bange paragraffer om nye menneskerettigheder samt en nyordning af ytringsfriheden, idet man ikke er tilfreds med den nuværende grundlovs forbud mod censur og andre forebyggende foranstaltninger.

Vi andre må nøjes med at glæde os over alle de ulykker, vi er sluppet for som følge af statsministerens snarrådighed.

Lars Hedegaard
Indvandrernes overdødelighed
der også må betyde et overforbrug af Sundhedsvæsnet, skøt jeg ikke lige mindes en ndersøgelse:
Høj dødelighed på Nørrebro
Af CASPER SVOLDGAARD og RASMUS BLICHER
Beboere på Indre Nørrebro har en næsten dobbelt så høj dødelighedsrate som beboerne på Østerbro. Ny undersøgelse antyder, at indbyggere med indvandrerbaggrund dør tidligere end etniske danskere.
Der er stor forskel på, hvor længe folk i København lever, og bydele med mange indvandrere og efterkommere ligger højt i en ny undersøgelse, der kortlægger dødelighed i de københavnske bydele.
Indre Nørrebro ligger med omkring 60 pct. højere dødelighed end det københavnske gennemsnit således næsten dobbelt så højt som Østerbro, der ligger nederst på skalaen. I forvejen er dødeligheden blandt borgere i hovedstaden omkring 20 pct. højere end i resten af landet. ............

http://www.jp.dk/kbh/artikel:aid=3242942/
Imam bryg
En muslim jeg kender - "light" kan man vist roligt sige, er meget glad for øl og svinekød. Han har en idé om hvordan han vil reformere sit nordafrikanske land. Imamerne skal begynde at brygge øl, som klostrene i Europa har gjort i århundreder. Sådan vil han reformere Islam.

Jeg købte et par trapist øl forleden i Tyskland. Folk betaler gladeligt det 3 dobbelte for dem. Der skal nok være en grund.
foto © webmasterDagens replik
"Alle, der betyder noget i dette samfund, stemmer Radikalt! "
sagt af en Søren Fauli (som jeg ikke kender). Man må næsten gå ud fra at han mener sig selv.For partiet har jo aldrig betydet mindre end det gør nu, Gudskelov. Hensat med den værste taburet kløe, uden udsigt til lindring. Mon de unge i partiet snart rører på sig ? Hvad gør en opportunist i et parti uden karrieremuligheder, socialdemokraternes gamle problem: at de sugede opportunister til sig.

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net