onsdag, september 07, 2005

"Jeg tør ikke pisse på Koranen"

(Information) Hvis Frank Hvam er nogenlunde ligeså politisk opvakt som 95 % af danske kunstnere og artister, har han kun sig selv at takke for den selvcensur han må pålægge sig af angst for et skarptsleben halal-kniv.
Lars Hedegaard har lidt om samme uudtømmelige emne, kunstnere og politik - i Groft Sagt idagStridsmænd
Opmærksomme læsere af avisernes litteraturtillæg har måske undret sig over, at alle danske forfattere minus ca. syv har præcis de samme politiske anskuelser.
Den borgerlige regering er ond. Det samme gælder Bush, Blair, Israel, kapitalismen og kristendommen, mens kimen til alt godt ligger forskellige steder i den tredje verden. Så har vi vist så nogenlunde indkredset de herskende skønlitterære tanker, og hvor mon de kommer fra?
De udklækkes f.eks. i Dansk Forfatterforenings seniorgruppe. Den mødes 23. november for at høre på et oplæg fra formanden for »Oprør«, Patrick Mac Manus, som påstår, at han samler penge ind til bombemænd i Mellemøsten og Latinamerika, selv om politiet har besvær med at få kvitteringer for overførslerne.
Når han er færdig med at opildne pensionisterne, overgår ordet til Susanne Thorbek, der vil fortælle om de internationale bestræbelser på at få Bush og Blair slæbt for et tribunal, der skal dømme dem for krigsforbrydelser i Irak. Susanne Thorbek har nemlig været i Istanbul, hvor repræsentanter for folkelige bevægelser over den ganske verden i juni var forsamlet for at planlægge den globale offensiv mod forbryderne.
Blandt de talløse organisationer, der har støttet initiativet, er »Newtopia-kollektivet«, »Den koreanske komité for et folketribunal mod Bush, Blair og Rohs krigsforbrydelser«, »Den internationale advokatsammenslutning mod kernevåben« og noget, der hedder »Authors for Peace, Denmark«. Det er nok Susanne Thorbek.
Lars Hedegaard


En Radikal fornøjelse
at ha sig selv på gulvet som væg-til-væg gultæppe. Kreativt & elitært. En ren Florida.
http://www.bt.dk/politik/artikel:aid=385766
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net