lørdag, oktober 29, 2005

Stockholms politichef taler ud i Finland

Helsingin Sanomat 26.10-2005 (oversat fra finsk)
Förortsgängen i Stockholm har redan rånat hundratals miljoner kronor i år
Polischef i HS-intervju: Utslagningen av sysslolösa flyktingar får den grova kriminaliteten att öka Kontanter för ända upp till tiotals miljoner euro saknas efter årets pengatransportrån i Stockholmstrakten, säger Stockholms läns polischef Carin Götblad i en intervju för Helsingin Sanomat.
De väldiga bytena från de våldsamma rånen är enligt Götblad en följd av Sveriges misslyckade flyktingpolitik, som sedan 1980-talet har lett till att en generation av marginaliserade invandrarungdomar vuxit upp i förorterna.
"Många kommer från familjer, där inte en enda vuxen har arbete", skildrar Götblad dem som deltagit i rånen. De tillhör gäng, som nästan undantagslöst har sina rötter i Stor-Stockholms förorter.
Där har under årens lopp sociala problem hopats, och Götblad beskriver dem som krutdurkar.
"I Sverige tillåter vi att stora grupper lever utanför samhället och inte deltar i arbetslivet. Att leva på bidrag är ödesdigert, vare sig det gäller arbetslöshets- eller sjukkassa. På så vis kommer man inte in i det svenska samhället. Den situationen gör att den kriminella världen känns lockande för de unga. De ser sina förebilder köra omkring i dyra Mercedesar med guldklocka på armen", säger Götblad.
Av de 31 värdetransportrån som begåtts i år har 26 gjorts i Stockholms län. Så gott som alltid finns det invandrare bland de misstänkta.
Vanligen är rånarna utustade med automatvapen, och deras operationer är spektakulära och noga planerade. Vid rånet i Akalla i början av hösten körde rånarna med caterpillar genom stängsel och väggar rakt in i bevakningsbolagets förråd.
I Hallunda stoppade man transportbilen på vägen och sprängde den i bitar. Nio stulna bilar stacks i brand för att blockera flyktvägen."Eftersom pengasummorna är så stora är brottslingarna redo att ta stora risker. Bytet från en lyckad kupp är så ofantligt."
Götblad säger att det till exempel finns många förbrytare bland flyktingarna från före detta Jugoslavien. (läs vidare: Word doc.)
http://files.upl.silentwhisper.net/upload5/Helsingin_Sanomat.doc

Bevægelsen (Rörelsen)
mens socialdemokraterna holder den 35. partikongres i Malmø i en hørm af selvros, remser SvD op hvad svenskerne får, eller rettere ikke får, for verdens højeste skat:

Vården. Staten och landstingen har nyligen kommit överens om att införa en ny, utvidgad vårdgaranti. Beslutad behandling ska inledas inom högst 90 dagar. Garantin ska gälla fullt ut i hela landet och omfatta all behandling inom landstingens planerade vård.
Men den officiella statistiken visar att väntetider på mer än ett år är vanliga.Vid Uddevalla sjukhus kan man få vänta 65 veckor på en gallstensoperation. Om man förlitar sig på universitetssjukhuset i Malmö kan det ta 108 veckor att få en hörapparat utprovad. Kötiden för att få ett ljumskbråck opererat kan vara uppemot 238 veckor vid Gävle sjukhus. Tanken är att patienterna ska kunna erbjudas vård någon annanstans. Problemet är bara att de flesta landsting har problem. När Dagens Medicin i september gjorde en genomgång av möjligheterna att klara vårdgarantin var det bara två landsting som klarade att hålla väntetiderna. Vården är alltför otillgänglig.
Kärnan. Försvaret är i upplösning. Polisen räcker inte till för att förebygga och beivra brott. Uppklaringsprocenten är liten och stora delar av Sverige utan reell polisnärvaro. Universitet och högskolor får ta emot allt större kullar - 17 500 i det senaste arbetsmarknadspaketet - och får allt svårare att hålla kvaliteten uppe.
Jobben. Det talas om ljusning på arbetsmarknaden, men arbetslösheten ökar bland kvinnor och unga. Andelen personer i arbetslöshet eller åtgärder ligger på 7,7 procent. Långtidsarbetslösheten har ökat med närmare 9 000 personer på ett år och uppgick i slutet av september till 59 000 personer. Till det ska läggas sjukskrivna och förtidspensionerade, som står utanför arbetsmarknaden. Integrationen fungerar inte. Mer än en miljon människor i arbetsför ålder arbetar inte. Samtidigt gör regeringen det dyrare och mer riskfyllt att anställa.
Får svenska folket valuta för pengarna?
http://www.svd.se/dynamiskt/ledare/did_10883345.asp
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net