onsdag, januar 04, 2006

Allahu Akhbar - den franske intifada

Dækningen af den franske intifada - hvad journalisterne glemte
Af Helle Merete Brix, journalist og forfatter

fra v.Samia Labidi, Bat Ye ór og Elisabeth Schemla,
fotos © webmaster
**********************
Allahu Akhbar
Politiets tilstedeværelse skabte et raseri hos de unge og under den efterfølgende tumult søgte to unge tilflugt på en livsfarlig transformatorstation. Det fik fatale konsekvenser. Da rygtet om de to unges død nåede ud i bydelen stormede rasende unge, bevæbnet med hvad de kunne finde af våben, frem mod politiet under feltråbet ”Allahu Akhbar” (Gud er stor) og tvang betjentene ud af området. Den franske stat svarede igen ved at sende specialstyrkerne, CRS, der blev mødt af krav fra intifadaens talsmænd om at forlade de ”besatte områder”. -
Taheri nævner også i sin artikel en journalist, der tilbragte en weekend i de belastede franske områder og som igen og igen hørte den samme besked: At de franske autoriteter skulle holde sig væk. Som en muslimsk emir (2) i en forstad udtrykte det, så forlangte man kun at at få lov at være i fred, altså, at have området for sig selv. Disse emirer ønsker at en komité af muslimske talsmænd, hvoraf de fleste tilhører det Muslimske Broderskab, (3) får lov til at forhandle i forbindelse med uroligheder som dem, vi netop har set. Altså, at de bliver et mellemled mellem ballademagerne og den franske stat.
- Taheri nævner også, at islamister i en række af disse områder allerede har indført et de facto millet system, altså har indført egen, religiøs lov, sharia. Kvinder er tvunget til at gå tildækket og mænd til at have skæg i korrekt længde. Islamisterne har ”renset” områderne for salg af alkohol og svinekød, de har lukket dansesteder, biografer og teatre ligesom de har fået kontrol over meget af den lokale administration. Som Taheri skriver i slutningen af artiklen: ”Det er nu klart, at en god del af Frankrigs muslimer ikke blot nægter at lade sig assimilere ind i ”den overlegne franske kultur” men også bestemt mener at islam tilbyder den højeste form af livsførelse for alle mennesker”.
Frankrig = USA
Et dansk publikum kunne den 19. november ved Trykkefrihedsselskabets konference om islam og ytringsfrihed på Christiansborg møde Elisabeth Schemla, prisbelønnet fransk redaktør og journalist. Schemla (tidl. Nouvelle Observateur), arbejder i øjeblikket på at relancere sit Internettidsskrift Proche-Orient.info, der blev stiftet for et par år siden i protest mod den ensidige, pro-palæstinensiske dækning af Mellemøstkonflikten i europæiske aviser.
Shemla pegede ved konferencen på fire faktorer, der i franske muslimers øjne har medvirket til at transformere Frankrig fra at være ”the good guy” - der sagde nej til at gå med i Irak-krigen og som havde en kritisk indstilling over for Israel - og til pludselig at være ”the bad guy”: Præsident Chiraqs invitation af Ariel Sharon til at besøge Frankrig i juni, som følge af at Israel trak sig ud af det besatte Ghaza. Regeringens fastholden af forbudet mod at bære hovedtørklæde i skolerne. Fastholdelse af det sekulære princip. En begyndende hård kurs mod den stigende antisemitisme.
Om de andengenerations-muslimer, der står bag optøjerne, sagde Schemla: ”De ser ikke sig selv som franske statsborgere, men opfatter Frankrig som de opfatter USA”. (4)
http://www.rights.no/hrs_skrib_gen/siste/hrs_65.30_050405_101.htm

En opvigler
Leder: Absurd diplomati

ikke landsskadeligt, men uhyre farligt hvis deres absurde mission får voldelige følger. Så er ansvaret placeret hos ikke mindst denne mand .Kassem Said Ahmad,palestinenser født i Libanon, formanden for Islamisk trossamfundhttp://www.wakf.com/, - en opvigler og potentielt farlig person, som man inderligt må håbe ikke indhaver et dansk pas, for det tilfælde at han skulle pludselig skulle stå som den hovedansvarlig for en fudbyrdet voldhandling. Så får den bette Kaasem travlt ved den håndvask, han holdt sig i så bekvem nærhed af i Deadline.
EN GRUPPE herboende imamer har gjort det til deres livsopgave at rejse rundt i Mellemøsten og oppiske en hadefuld stemning mod Danmark.
Beretningerne om deres hadske tale om og imod deres værtsland vækker ubehagelige mindelser om danske kommunisters adfærd under Den Kolde Krig. De rejste frejdigt til Moskva for dels at skaffe penge til den hjemlige partivirksomhed, dels for at modtage forholdsordrer om deres ageren i det danske politiske spil.
Når de blev spurgt om, hvor de ville placere deres loyalitet i en mere direkte, eventuel væbnet konflikt mellem vestmagterne og østmagterne, blev de så underligt vage i deres formuleringer. I hvert fald var det helt umuligt at få dem til entydigt at erklære deres loyalitet over for det land, hvori de var statsborgere.
Skulle man forsøge at afkræve de rejsende imamer en tilkendegivelse af, hvor de placerer deres loyalitet, er der til gengæld ingen tvivl: De placerer deres loyalitet i deres lovreligion islam, for den giver dem en magt og et fortolkningsmonopol på den evige sandhed, som ingen nationalstat kan eller skal yde dem.
Set ud fra et traditionelt dansk og vestligt synspunkt kan det forekomme underligt, for flere af de rejsende imamer har faktisk Danmark at takke for henholdsvis asyl, statsborgerskab og humanitær opholdstilladelse.
Den imam, der ser ud til at føre ordet og opildne til hadefuld tale mod Danmark, er flygtning fra Libanon, og han har fået humanitær opholdstilladelse på grund af en syg søn, der kræver hospitalsbehandling.
Hans taknemmelighed kommer til udtryk gennem det absurde diplomati, hvis formål er at opvigle til had mod Danmark.

Det kan undre, at den gruppe imamer, der praktiserer den besynderlige diplomatiske virksomhed, netop gør det i lande, som de har valgt at forlade - for fleres vedkommende at flygte fra. Hadet og flammetalen rettes mod det land, hvor de ganske frivilligt har valgt at tage ophold.
En repræsentant for det dansk-egyptiske dialogcenter i Cairo fortalte i Radioavisen i går, at han i en timelang egyptisk tv-udsendelse havde måttet forklare, at det ikke drejer sig om 120 tegninger, at der ikke er tale om, at samtlige danske medier fører hetz mod islam, at der ikke er planer om at udgive en dansk statscensureret udgave af Koranen, og at der ikke er planer om at lave en dansk smædefilm om islam.
http://www.jp.dk/meninger/ncartikel:aid=3473896

se ham evt i Deadline torsdag, hvor han dog får et ret bedrøveligt modspil af Kurt Strand:
http://www.dr.dk/DR2/deadline2230/2006/01/03/173504.htm
http://www.wakf.com/ ("Trossamfundet")

5 kolonnevirksomhed
Udmærket Espersen,hvorfor ikke bare kalde en skovl for en skovl ?
Kritik af muslimers protestrejser

Muslimers misinformation om Muhammed-tegninger skader Danmark, mener de konservative. Bred politisk misbilligelse af protestrejser til Mellemøsten.
Et bredt flertal i Folketinget kritiserer, at muslimske ledere fra Danmark i øjeblikket rejser i pendulfart til den islamiske verden for at få rejst sagen om Muhammed-tegningerne.
Ifølge Dansk Folkepartis udenrigspolitiske ordfører, Søren Espersen, tangerer de danske muslimers aktion femtekolonnevirksomhed. Han mener, at Det Islamiske Trossamfund i Danmark bevidst fordrejer sandheden med henblik på at ophidse muslimske befolkninger mod Danmark. Han kræver derfor, at regeringen instruerer de danske ambassadører til aktivt at informere sagligt om sagen.
»Noget tyder på, at opfattelsen af Muhammed-tegningerne kunne have været anderledes, hvis Danmark aktivt havde imødegået den fjendtlige propaganda fra herboende imamer og repræsentanter fra Det Islamiske Trossamfund,« siger Espersen, der mener, at en instruks til de danske ambassadører kan afværge en diplomatisk misforståelse, der i sidste ende kan fremprovokere sanktioner og handelsboykot mod Danmark.
Venstres udenrigspolitiske ordfører, Troels Lund Poulsen, kritiserer Det Islamiske Trossamfund for at tale med to tunger.
Trist dobbeltspil»Dette er et trist dobbeltspil. På den ene side udtrykker man ønske om at dæmpe den ophedede debat. På den anden side rejser man åbenbart rundt i store dele af Mellemøsten for at oppiske stemningen,« siger Troels Lund Poulsen.
Delegationerne er et udtryk for, at man fuldstændig har misforstået spillereglerne i det danske demokrati.
http://www.jp.dk/indland/artikel:aid=3474358/

Til nytte for hvem?
Islamisk Trossamfund er en højst aktiv forening, hvis ledere farter hele den muslimske verden rundt for at hidse en stemning op imod Danmark på grund af Morgenavisen Jyllands-Postens famøse 12 Muhammed-tegninger.
Indtil videre har de gejstlige formået at initiere dødstrusler mod tegnerne, trusler om almindelige boykot af danske varer, trusler om boykot af en dansk arrangeret kulturfestival »Images of the Middle East«, en talsmand er sikker på, at selveste paven snart støtter det muslimske hylekor efter fornøden påvirkning, og samtidig bedyrer talsmanden Ahmed Daid Kassem over for Information:
»Vi ønsker ikke på nogen måde at skade Danmark, men vi føler ikke, vi bliver hørt herhjemme. Vi beder udelukkende de islamiske ledere om at lægge pres på Danmark i håbet om, at det vil få regeringen til at lytte. Hvis bare statsministeren ville tage afstand fra de tegninger, så ville sagen være slut for vores vedkommende, i hvert fald hvad angår det officielle Danmarks ansvar.«
Denne indlysende tvetungethed bør naturligvis udstilles, og Groft sagt ønsker Islamisk Trossamfund tillykke med at have opfundet en evighedsmaskine, der for altid vil kaste et strålende lysskær over Trossamfundets uegennyttige gerninger.
Egon Balsby
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net