søndag, januar 22, 2006

Kaare Bluitgen om den tilvandrede racisme

Kronik: Den nye gamle racisme
Af Kaare Bluitgen, forfatter, København
Tager man Koranen og traditionerne om Muhammeds udtalelser og gerninger bogstaveligt, fører det til frivillig afstandtagen fra det solidariske fællesskab og lukker døren bag sig i parallelsamfund, skriver dagens kronikør.
Skal Koranen forbydes? Spørgsmålet kan synes absurd, men er blevet relevant i forhold til diskussionen om ytringsfrihedens grænser.
»Dræb de vantro!«
Jeg underviser nu og da på lærernes efter- og videreuddannelse, og her blev jeg en dag konfronteret med et af hverdagens problemer: Elevernes indbyrdes sprog var til tider meget grimt, og derfor havde en lærer grebet ind overfor en hidsig drengs udtryk. Men da det viste sig, at det var et citat fra Koranen, blev lærerne usikre. Skulle de forbyde udtrykket vel vidende, at de ville blive beskyldt for at hetze mod islam og stigmatisere muslimske elever?
Man kan også spørge, om det skal være tilladt at nedgøre og true andre mennesker under dække af citater fra såkaldt hellige bøger.
*********
Folkeskolen har en rolle at spille. Elevernes religionsfrihed skal respekteres, men når en dreng møder op og siger, at ifølge Koranen har kvinderne kun halv værdi af mændene (med de rigtige henvisninger i kapitel og vers), og Koranen er Guds åbenbarede ord, så skal lærerne forklare, at derhjemme kan de tro på hvad, de vil, eleven skal bare vide, at det er forkert, hvad der står i den hellige bog: Kvinder er nemlig lige så meget værd som mænd.
Jeg møder næsten ingen lærere, som tør sige det så klart. Men derved overtræder de folkeskolens formålsparagraf, der taler om undervisning og dagligliv bygget på ligeværd. Og de ødelægger de elevers fremtid, der ikke bliver oplyst, men fortsætter livet hyllet i en bogstavtro religionsfortolknings mørke.
http://www.jp.dk/morgenavisen/mmeninger:aid=3507978

al jazeerah har ikke overraskende sin egen udlægning af det der startede som "Bluitgen sagen". Den minder alt mere om en radikal pendant til Vatikanets L´ Osservatore Romano
Islam and the West: Who Hates Whom? The Danish Case
"It is not surprising that some media persons behave impudently against the symbols of Islam as fanatics and hatemongers are found in every society, particularly in the West and often their intolerance of Islam rises above the voices of the intellectuals who speak with reason and fairness.
What is most disturbing is the careless attitude of the Danish government, which should have taken a stand consistent with justice and public decency.
No system of law in the world claims that desecrating the symbols of Islam and the Prophet, or any other religion for that matter, is the right way to exercise one’s freedom of expression. The freedom of expression is conditional on public good."
-"The Danish drawings also reopen the question that is often raised whenever the topic of the relations between Islam and the West comes up: Really who hates whom?"
http://makeashorterlink.com/?O23E2338C

Thailändska separatister styr från Sverige
i forvejen havde hele GAM ledelsen fra Aceh, asyl i Stockholm. Who´s next ?
En av de väpnade separatistgrupper som är med i stridigheterna i södra Thailand styrs delvis ifrån Sverige. De två senaste åren har minst 1 000 människor dödats i de tre södra provinserna i Thailand, där separatister vill bilda ett eget land.
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=779350

Lad nu tårerne strømme
foto © webmaster
Så er den sidste tvivl bortvejret: Socialdemokratiet har definitivt besluttet sig for selvmord. Det står klart, efter at en gruppe folketingsmedlemmer fra den gamle Auken-fløj fredag foreslog, at man lavede et fælles regeringsgrundlag med SF og de Radikale.
Som Radioavisens politiske redaktør Pieter Raunwe så indsigtsfuldt forklarede, kan det kun opfattes som et oprør mod Helle Thorning-Schmidt. Oprørerne vil have fjernet den stadig mere udskældte partileder og erstatte hende med Mette Frederiksen, der har gjort sig kendt i det ganske land for sine 1. maj-taler, uanset hvor mange hun taler til, og for sin evne til at give tårerne frit løb på fjernsynet.
Og selv om Frederiksen er ganske ung, ønsker de opsætsige i virkeligheden at skrue tiden tilbage til gode gamle dage. Tilbage til den indvandringspolitik, der blev ført, før Fogh-regeringen kom til. Tilbage til en skattepolitik med så højt til loftet, at der er mulighed for en gevaldig udvidelse af den offentlige sektor. Og endelig tilbage til den antiamerikanske udenrigspolitik fra fodnoteperioden. - Svend Auken kan aldrig glemme, at det engang lykkedes ham at opnå 34 pct. af stemmerne på en sådan kurs, og han er vis på, at den senere stemmemæssige deroute skyldes, at hans efterfølgere på formandsposten har forladt den. -

Problemet med Aukens regnestykke er, at vælgerne har haft mange år til at iagttage følgerne af den indvandringspolitik, som Auken og hans radikale og folkesocialistiske venner stod for, og det er de færreste, der har kunnet indse dens fortrin. Og selv om Socialdemokraterne og den øvrige venstrefløj i Folketinget skælder voldsomt ud over den sociale massegrav, som de mener skattestoppet har afstedkommet ude i kommunerne, har massegraven desværre ikke opslugt tilstrækkeligt mange vælgere til at frembringe et politisk skifte. Groft sagt skal dog indrømme, at vi ikke ser os i stand til beregne effekten af Mette Frederiksens hulken under kommende partilederrunder. Måske er det dét, der skal til, når man har udtømt alle andre muligheder.
Lars Hedegaard, Groft sagt , Berlingske

"Halal er vigtig for integrationen"
stop en halv : Hvis integration og i hvad ? Man må forstå Gitte Holm således : det er vigtigt for "integrationen" at de 69 % der ikke er muslimer, spiser halal slagtet kød og afstår fra grisekød. Burde man ikke snarere formå deres i vidt omfang arbejdsfrie mødre, til at give dem specialmad med hjemmefra ? Temmelig bagvendt ræsonnement af kommunen. Berlingske Tidende har fået øje på historien. foto © webmaster
»I Københavns Kommune er 31 procent af eleverne af anden etnisk baggrund end dansk, og hvis de skal kunne spise skolemaden – og det er vigtigt for integrationen – så skal det være halal-slagtet kød,« siger Gitte Holm, der understreger, at slagtningerne holder sig inden for dyreværnslovens rammer.
- Oplysningerne om det halal-slagtede kød på skolerne kommer bag på de Konservatives gruppeformand på Københavns Rådhus, Majbritt Mamsen, der tager skarpt afstand fra kommunens praksis.
»Det er rystende. Halal-slagtning er modbydelig dyremishandling, og jeg kan under ingen omstændigheder acceptere, at samtlige skolebørn i København skal påduttes den slags mad. Som et minimum burde der være mulighed for at vælge det fra,« siger Majbritt Mamsen, der nu vil tage spørgsmålet op politisk.
- Hensynet til de muslimske skoleelever betyder desuden, at der ikke indgår svinekød i den varme skolemad, som eleverne har mulighed for at købe for 15 kroner pr. måltid. Og det kritiseres af formanden for forældreforeningen Skole og Samfund i København, Jørgen Springborg.»Der burde da være mulighed for, at børnene kan få svinekød en eller to gange om ugen, og hvis der er nogen, der ikke spiser svinekød, så kan de jo bare lade være,« siger Jørgen Springborg.
***********
Fra kommunen:
Derudover tager KØSS hensyn til, at skolerne har elever fra mange forskellige kulturer, idet kødet i de lune frokostretter aldrig indeholder svinekød og altid er halalslagtet.
http://www.skolemad.kk.dk/Skolemad.aspx

Etnisk diskriminering
(Cain i EB)
Af hensyn til børn med anden etnisk baggrund end dansk tillader Københavns Kommune nu kun halal-slagtet kød i skolemaden og svinekød er bandlyst. Men Kommunen har glemt at tage misteltenen i ed.
For det første må sikher ikke spise halal-kød. For det andet må hinduer ikke spise oksekød. For det tredje er halal-kød ikke tilladt for jøder at spise. For det fjerde må kristne ikke spise svinekød, da det nu er forbudt på skolen. For det femte er det anstødeligt for mange danske forældre, at deres børn tvinges til at spise ritueltslagtet kød.
Der er m.a.o. slet ikke tale om hensyn til mange kulturer, men om at bøje sig for én.
Geoffrey Cain
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net