søndag, januar 08, 2006

Psykisk syg i Sverige ?

Alvorlig psykisk sygdom i Sverige har længe været noget nær den værste nitte man kan trække i lotteriet. Bliver det endelig bedre nu ? Endnu et eksempel på at indvandringen rammer bunden først: de syge, de sårbare, de fattige, dem der ikke har råd til at flytte fra millionprogrammernes kriminalitetshærgede etnificerede slum- helvede. Ikke hverken politiker eller journalist-kleresiet, der har travlt med at profilere glorien - på andres bekostning. Hvilken skæbne disse velbjærgede farisæere fortjener, kan enhver nok gætte:
Borgerlig allians vill satsa på psykiatrin
Psykiatrin behöver minst fem miljarder kronor de närmaste tio åren.Det skriver företrädare för kristdemokraterna, moderaterna, folkpartiet och centern på Dagens Nyheters debattsida.
http://www.expressen.se/index.jsp?a=502200

DN artiklen
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=511255&previousRenderType=6

Jeg har iøvrigt en delvis financiering: Hvis Danmark kan nøjes med 175 (+4) medlemmer i parlamentet, kan Sverige vel også. Halvér antallet Riksdagmedlemmer fra 349 til 175. (Samme som DK - de 4 nordatlantiske mandater.)
Det vil - hvis vi løseligt anslår omkostnigerne ved hver enkelt til 500.000 - frigøre 90 mio kroner øjeblikkeligt. De ville falde på et tørt sted. Nedlæg nogle håndfulde af de statslige styrelser, man kan fodre svin med (=ansætte udtjente sosser i ) - og vupti, inden man ved det, har man 5 mia kroner.


Der er grund til at minde om hvad der blandt andet belaster psykiatrien - i disse to tilfælde den tungeste del, retspskykiatrien. Oplysningen i den første art. fra Ugeskrift for Læger, viser at 60 % af Sverige allerede dømte sindssyge schizofrene, er uden behandling. De er naturligvis umiddelbart livsfarlige for sig selv og andre.:

Kriminalitet begået af psykisk syge 1977-1999
I Sverige har kun 40% af de voldsdømte skizofrene en aktuel behandlingskontakt, hvilket blandt andet tilskrives mangel på sengepladser [3]. I Norge er antallet af sindssyge drabspersoner fordoblet fra 1980 til 1
http://makeashorterlink.com/?W1CC42F6C

Når overrepræsentationen af retspsykiatriske indvandrere er så stor i DK, er der al grund til at tro det er betydeligt værre i Sverige. Numerisk anslået - 2 1/2 gange værre:
Stigning blandt indvandrere og flygtninge
I de senere år er der også set en kraftig stigning i antallet af psykisk syge indvandrere og flygtninge, der begår kriminalitet og dømmes til psykiatrisk behandling efter straffelovens § 68 og 69. »På retspsykiatrisk afdeling her på Sct. Hans har 40% af vores patienter anden etnisk baggrund.
http://makeashorterlink.com/?W5DC33F6C

"Det vil jeg ikke finde mig i"
Khader fortjener den respekt han får fra næsten alle sider, også fra Dansk folkeparti. At han er den mest truede mand i DK, siger noget om hvilke bavianer fr. Jelveds degneparti har gjort til vores medborgere.
foto © webmaster
Khader: Imamer fulde af hykleri
- En lille gruppe imamer er godt på vej til at tage magten som selvbestaltede repræsentanter for alle muslimer i Danmark. Det vil jeg ikke finde mig i. Jeg mener, det er en farlig udvikling. Derfor ser jeg gerne, at flere moderater står frem i medierne, selv om det har store menneskelige omkostninger, siger Naser Khader.
********
Men noget skiller sig ud fra hverdagsDanmark.
Adressen er hemmelig. Døren er forsvarligt låst, og diskrete overfalds-alarmer er placeret i husets indre. Bare en lille del af sikkerheden omkring Naser Khader og hans familie. Flere gange har han været udsat for dødstrusler.
- Det er altså ikke så meget den danske rabiate højrefløj, der generer mig. Selv om det også sker. Tre ud af fire hadebreve og trusler kommer fra fundamentatlistiske muslimer. I deres øjne er jeg en frafalden og dermed farlig, siger Naser Khader.
*********
Nægtede at give hånd
- Gang på gang har vi oplevet Abu Laban og andre imamer sige et til danske medier og noget helt andet i en fredagsbøn eller i andre lukkede muslimske forsamlinger.
Det er farligt hykleri. Jeg har været privat sammen med Abu Laban, hvor han nægtede at give mig hånden, og kaldte mig en frafalden. Den holdning er han og andre imamer eksponent for.
Naser Khader retter sin aktuelle vrede mod især Islamisk Trossamfund, der senest har haft en delegation i Egypten. Delegationen fra Danmark har turneret med en fordømmelse af Jyllands-Postens tegninger af Muhammed.
Siden da har egyptisk presse været præget af misinformation om Danmark.
Platform i udlandet
- Først og fremmest er det jo en utrolig illoyalitet over for Danmark, men det er en ting. Noget andet er, at Islamisk Trossamfund er ved at opbygge en platform i udlandet, hvor det er dem, der bliver officielt inviteret af muslimske lande til konferencer og lignende som repræstanter for muslimer i Danmark.
http://www.bt.dk/nyheder/artikel:aid=412372/

Krak i asylbrancen ?
Antallet af asylsøgere i Danmark er nu på det laveste niveau siden begyndelsen af 1980'erne.
Flygtningestrømmen kulminerede i 2001, da 12.500 søgte asyl i Danmark. Samme år blev der givet opholdstilladelse til omkring 6.000 asylsøgere, mens det tal i 2005 var faldet til 872 i årets første 11 måneder.
Åbentlyst grundløse
Samtidig fik kun godt halvdelen af de godt 2.000, der søgte asyl, deres sag behandlet, mens resten enten blev afvist som åbenlyst grundløse eller afvist med henvisning til, at asylsøgerens sag skulle behandles i et andet EU-land, hvor asylsøgeren først var indrejst.
Færre flygtninge
Årsagerne til faldet i asyltallet er dels en stramning af asylreglerne, så der ikke længere automatisk gives asyl til de såkaldte de-facto-flygtninge, dels at flygtningestrømmen er aftaget, siden den toppede omkring årtusindskiftet.
http://www.jp.dk/indland/artikel:aid=3483686/
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net