mandag, marts 27, 2006

Konsekvenspædagogik

eller (åbent) skolefængsel. Når det nu er så ubehageligt at gå i klasse med sine voldtægsmænd. Hvad med fradragsberettiget nervemedicin til de stakkels lærere ?
I Skärholmen i södra Stockholm kan kriminella elever komma att plockas bort från undervisningen i klassrummen - istället ska de placeras i en speciell skolakut. Syftet är att visa att skolan inte accepterar att elever gör sig skyldiga till grova brott

- Låt oss till exempel tänka oss ett riktigt otrevligt fall, en gängvåldtäkt. I det läget är det förfärligt viktigt att de pojkar som är inblandade snabbt lyfts ut ur sammanhanget, både för sin egen skull, för den flicka som blivit utsatt och för övriga flickors skull.
Kriminella elever kan placeras i skolakut

Pundiks idé........
blev virkelighed i Malmø. Og idag er der hældt endnu 1.5 mia. i det bundløse "integrationshul".
Swedish government funds Malmö mosque repair

Segnefærdige Malmø
må have penge af staten for yderligere at indvandre sig ihjel. Byen lever i forvejen på socialhjælp.
Malmö stad kräver nu att regeringen och en rad myndigheter hjälps åt att lätta på det ekonomiska tryck som ett ökat flyktingmottagande sätter på Malmö.
Effekterna för Malmö av den tillfälliga asyllagen har nu börjat visa sig. Flyktingmottagandet kommer troligen att fördubblas i år.

Malmö stad kräver hjälp med flyktingmottagande
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net