mandag, marts 27, 2006

Tryk på trykkefriheden

Redaktionschefen mener "det ligeså godt kan være højreekstremister". Med tanke på hvem der terroriserer Landskrona, er det højest utænkeligt:
Landskronaposten utsattes vid 21-tiden på söndagskvällen för ett attentat. Ungdomar krossade rutor till tidningens lokalredaktion i Landskrona. En reporter var inne på redaktionen vid händelsen men klarade sig utan skador.
- I en serie artiklar för två veckor sedan granskade Landskronaposten ungdoms- och gängkriminaliteten i Landskrona. På söndagseftermiddagen anordnade tidningen en debatt i ämnet i Folkets Hus.
– Det här är jätteallvarligt, säger Kersti Forsberg, redaktionschef.
Attentat mot tidningsredaktion

Hvem skal vise tolerance?
Af Kai Sørlander, forfatter og filosof, Brønshøj
(foto © webmaster)
Følger vi Uffe Ellemann-Jensen i Muhammed-sagen, så svigter vi vor demokratiske forpligtelse til at forsvare demokratiets forudsætninger.

***********
Således forstår Ellemann-Jensen forholdet mellem ytringsfrihed og tolerance. Efter hans opfattelse er det tegnerne og Jyllands-Posten, der har svigtet idealet om tolerance. Men her tager han fundamentalt fejl. Det er ikke rigtigt, at tolerance er noget, som skal udvises af den, som aktivt udøver sin ytringsfrihed. Tværtimod. Tolerance er noget, der skal udvises af samfundet (eller statsmagten) eller af dem, som krænkes af ytringerne.
-Det er korrekt, at ytringsfrihed og tolerance hænger uløseligt sammen; men de hænger ikke sammen på den måde, som Ellemann-Jensen tror. Altså således, at den, der ytrer sig, skal gøre sine ytringer mere spiselige ved at moderere dem med tolerance. Ytringsfrihed og tolerance hænger tværtimod endnu tættere sammen. For det er to sider af samme sag.
- Ytringsfrihed gælder den, som taler. Tolerance er et krav til den, som hører - hvad enten det er den individuelle hører, eller det er samfundet, som overvåger. Tolerance forlanger ikke, at man skal acceptere, hvad andre siger, og slet ikke, at man skal være enig med det. Men den forlanger, at man skal vise sin uenighed på det sproglige plan og i dialogen, uden at lade følelserne løbe af med sig og lade det komme til vold.
Ellemann-Jensen retter altså bager for smed, når han kræver tolerance af Jyllands-Posten i karikatursagen. I den sag er det imamerne og muslimerne, som man kan kræve større tolerance af.

***********
Følger vi Ellemann-Jensen, så svigter vi vor demokratiske forpligtelse til at forsvare demokratiets forudsætninger. Det forsvar kræver, at vi holder fast ved, at ytringsfrihed primært hører sammen med tolerance, og ikke med hensyntagen.
Kronik: Ytringsfrihed og tolerance

»Dansk Folkeparti er en pest«
Almajid må slå sig til tåls med, at DF var nødvendigt for at stoppe kædeindvandringen og give vreden over den mæle. De nuværende konflikter er at foretrække frem for senere, meget alvorligere. Måske er det endda Almajid og alle andre der ikke kan forstå det, som er en pest. For nu at blive i jargonen:
Fahmy Almajid er syriskfødt kurder og har siden 1973 arbejdet med integration som lærer, tolk, journalist, foredragsholder og konsulent. Han mener, at de unge muslimer søger en identitet, som de ikke kan finde i det danske samfund.
»De føler, at samfundet har vendt dem ryggen. Dansk Folkeparti har med stort held fået debatten om indvandrere kørt over i en kampagne mod muslimer, siden partiet fik magt ved den borgerlige regerings tiltræden i 2001. De unge føler sig ramt og prøver derfor at finde en identitet i forældrenes religion. Det er mere et kulturelt end et religiøst fænomen,« mener han.
Kløften mellem unge muslimer og det danske samfund bliver kun dybere af en ellers positiv udvikling, som undersøgelsen også afspejler: De unge muslimer er flittige brugere af danske medier. Her er over 70 procent af både de 15-20 og de 21-30-årige muslimer overvejende blevet informeret om Muhammed-tegningerne.
»Det slår mig, hver gang jeg er ude at holde foredrag for unge muslimer, at hvor må de da have læst meget for at kunne følge så godt med. Men det bliver jo problematisk, når de ser, hvad der bliver sagt og skrevet om dem. Det skubber dem væk fra samfundet og en vellykket integration. Dansk Folkeparti er en pest, som ramte Danmark i 2001,« mener Fahmy Almajid.

Unge muslimer søger identitet i religionen

Islamisters språkbruk har accepterats av JK
svenske jøder ser ud til at være dårligere beskyttet mod trusler, end danske:
Antisemitismen är långt äldre än den moderna staten Israel.Göran Lambertz borde förstå att judarna som folkgrupp inte är part i konflikten i Mellanöstern.Att acceptera judehat med hänvisning till Mellanösternkonflikten är därför absurd.Det skriver Lisa Abramowicz med flera andra representanter för judiska församlingar i Sverige.
Expressen

Menighedsbladet
Mens man skulle tro alvorligere ting trængte sig på, bruge Politiken forsiden på at fejre 6000 nye statsborgerskaber, heriblandt en vis 28-årig libanesisk imam, hvis stemme ikke er gået i overgang. Den har vel samme alder som hans forstand.(bemærk flaget!)

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net