lørdag, juni 10, 2006

Halal café

jeg søgte ly indendørs for heden og turisterne på Jyllandspostens Café på Kgs Nytorv(klik foto). Også med den bagtanke at læse dagens JP. De havde den ikke - derimod Politiken. (Jeg truede med at skrive et læserbrev om det !)
Nå, i dagens Politiken har Lars Olsen denne kronik, som hvis han havde skrevet den i 1990 som en flammende advarsel, ville have aftvunget mig den dybeste respekt. Nu er det for sent, for sent.........
(ikke online - endnu)
Kronik: De delte storbyer
Politiken 11. juni 2006
Danmark er stadig et socialt blandet samfund, men især i storbyerne bor vi mere opsplittet end før. En ny stor Rockwool undersøgelse gør det nødvendigt at advare mod en polarisering med dramatiske konsekvenser for folkeskolen og samfundets sammenhængskraft.

Rockwool undersøgelsen


Stoppa SVT´s gudstjänster
det er ikke småting en antagelig fiktiv profet og en adskillelse af kirke og stat kan udrette på rekordtid. Man nejer af ærefrygt:
GUDSFÖRNEKARE FÅR INTE SITT SVT:s gudstjänster strider motradio- och tv-lagens anda som stadgar opartiskhet och saklighet.Direktsända gudstjänster och helgmålsringningen bör snarast upphöra,skriver bland andra professorerna Georg Klein och Torbjörn Tännsjö
Svenska Dagbladet

Fallaci for retten for "islamforagt"
Ellemandens våde drøm ? Kan man ikke sende ham ned til Nyrup i EU. De kan alternere - ingen vil mærke forskel.
- "Die in Europa geborenen Muslime sollten laut Fallaci nicht als Europäer betrachtet werden. „Die Staatsbürgerschaft hat nichts mit der Nationalität zu tun. Ausländer mit der Staatsbürgerschaft eines Landes sind dort nur Gäste. Oder privilegierte Invasoren“, kommentierte die Star-Journalistin."
Dolomitten Nachrichten
Complaint against Fallaci for insulting Islam

Ræk mig en brækspand
enhver opinionsanalytiker har vidst i 50 år, at man får de svar man vil have, alt efter hvordan man formulerer sine spørgsmål. Jo mere ukonkrete emnerne er, desto mere kan man manipulere med svarerne.
Hver gang der ringer et nyt opinionsinstitut til mig (og de skyder op som svampe - de uspiselige, altså), er det nu en regel at smide dem på porten igen.
Svenke analyser om dette emne, indeholder formuleringer der er så langt ude i absurditeten, at folk må formodes ikke at ane hvad de svarer på. Og tør de overhovedet vise dissens i en telefon ?

"Åtta av tio svenskar stöder ett mångkulturellt samhälle"
havde de svaret "støtter ikke", kunne de lige så gerne ha ment : "Jeg er ingen tilhænger af virkeligheden. Jeg støtter den ikke"

Ræk mig en brækspand til
jeg henviser til Pittelkows diagnose nedenfor. Hvorfor skal den fallent i avisen igen og igen?
Venstres forhenværende formand Uffe Ellemann-Jensen retter et frontalangreb mod tonen over for udlændinge og debatklimaet herhjemme, der bør underkastes en uvildig undersøgelse. Danmark er ramt af selvtilstrækkelighed og selvovervurdering, lyder opsangen.
Trods statsminister Anders Fogh Rasmussens afvisning af oppositionens gentagne kritik af den danske udlændingedebat, vil hans forgænger som formand for Venstre, Uffe Ellemann-Jensen, have debatklimaet endevendt.
Ifølge den tidligere udenrigsminister har Danmark simpelthen snorksovet i globaliseringen og er i stedet blevet ramt af selvtilstrækkelighed og selvovervurdering. Samtidig er debatten om udlændinge blevet så rå, at regeringen ikke længere bare blankt kan affeje også udlandets bekymring for en fremmedfjendsk stemning.
Ellemann: Udlændingedebat bør kulegraves

Read my lips


Atmo.se 1Atmo.se 2

Europa - islamisk interessesfære
Pittelkow om Bendtsens transformation fra kompromisløs til "hensynsfuld". Hvad man måske ikke lige fangede i 1989, er evident for en del flere nu. Der går vel endnu et par årtier, inden de tungest opfattende opdager den fulde rækkevidde af det forrædderi der er begået imod Danmark, Europa og frihedstraditionen. Og da vil det for længst være for sent til at finde en ublodig løsning,ja til en løsning overhovedet.
Bertel Haarder nedenfor har allerede indrettet sig på tingenes tilstand: Mak ret eller risikér livet. Det er de nye samtalebetingelser, diskurs hedder det vist i de bedre kredse - de samme der gerne er de første til at bøje nakken:

"Den hjemlige debat om Muhammed-sagen drejer sig ikke om ytringsfrihedens principper eller religiøse hensyn sådan i bred almindelighed. Den drejer sig om, hvordan vi skal reagere over for nutidens vigtigste totalitære strømning.Ligesom i mellemkrigstiden deler reaktionen på totalitarismen vandene i dansk politik - tilsyneladende også i regeringen."

"Muhammed-konflikten var en skelsættende begivenhed. Den har dog haft en forløber i form af ayatollah Khomeinis fatwa i 1989, der udstedte en dødsdom mod forfatteren Salman Ruhdie på grund af dennes roman De sataniske vers. En fatwa er en afgørelse fra en islamisk retslærd, der angiver, hvordan muslimer bør handle i bestemte situationer.
-Den franske islamforsker Gilles Kepel har beskrevet Khomeinis fatwa som en afgørende nyskabelse. Traditionelt har de islamiske retsprincipper kun været gældende for den muslimske verden - Islams Hus, Dar al-Islam, som det hedder. Men med sin fatwa udvidede Khomeini det islamiske retsområde til også at omfatte borgere og handlinger i et euro-pæisk land - her den britiske statsborger Rushdie. Rushdie havde dog muslimsk-indisk baggrund.
- Muhammed-konflikten kan ses som et nyt skridt i denne udvikling. Kernen i konflikten er islamisters og muslimske regeringers krav om, at ortodokse islamiske regler for ytringsfrihed også skal gælde for ikke-muslimer i et ikke-muslimsk land som Danmark. Disse kræfter brugte sagen til at søge at udvide det islamiske retsområde ved at kræve danske og europæiske undskyldninger, straffe mod de skyldige, garantier mod gentagelse og ændringer i lovgivningen, der begrænsede ytringsfriheden. Eller som det blev formuleret af den kendte tv-prædikant Amr Khaled: Vi synes, at jeres ytringsfrihed er en god ting, men den skal indrette sig efter islam. (kilde: Hansen og Hundevadt: Provoen og profeten).
- Ligesom Gilles Kepel i forhold til Rushdie-sagen ser en anden fremtrædende islamforsker, Bernard Lewis, dette som noget afgørende nyt. I et interview gør Lewis opmærksom på, at der altid har fandtes karikaturer af Muhammed i Europa - også langt skrappere end JP's tegninger. Men det har ikke vakt opstandelse, fordi den slags kun gjaldt som strafbart, når det foregik i den muslimske verden. Men nu skal dette altså overføres til et ikke-muslimsk land. Lewis konkluderer:
»Det findes der kun én forklaring på: De ser nu Europa som en del af det islamiske område, Dar al-islam.« (Die Welt 19.4.) Dette ligger i forlængelse af en stadig mere offensiv sprogbrug blandt islamister. Den særdeles indflydelsesrige islamist, sheik Yusuf al-Qaradawi, taler således om en islamisk »generobring af Europa«.
For danskere er denne problemstilling uvant, ubehagelig og svær at forholde sig til. Der har da også været en udbredt tendens til, at man undlader at gå ind på den. En tendens, som genfindes i Bendt Bendtsens grundlovstale. I stedet bruger man begreber, som lyder pænere i danske ører.
- Røster taler således om, at ytringsfriheden ikke bør bruges til at krænke andres religiøse følelser. Men intet tyder på, at de havde tænkt sig at se strengere på krænkelser af kristnes religiøse følelser. Det er hensynet til de voldsomme reaktioner i den muslimske verden, sagen drejer sig om.

"Prioriterer bare min tid" ?
det ligger mig fjernt at bebrejde Haarder, at han ikke vil fragtes rundt af politiet døgnet igennem (som Khader og Kjærsgaard) - det demonstrerer bare hvad der er sket:
Bertel Haarder:
»Som politiker vil man i dag ikke citeres for noget, der kan gøre en til hadeobjekt. Jeg er blevet placeret som nummer et på hadelisten, og jeg vil meget nødigt ende med at have politibeskyttelse, som det er sket for flere af mine kolleger på Christiansborg. Vi har især hørt, hvordan det generer Naser Khader. Selvfølgelig ligger jeg under for det, og det må du gerne kalde selvcensur. Jeg har fornuftigere ting at tage mig til end at bruge min tid på at skændes med imamer og blive beskyldt for alt muligt af Politiken og andre organer.«
Smider du håndklædet i ringen?
»Nej, jeg prioriterer bare min tid.«
Selvcensuren er over os
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net