onsdag, juni 21, 2006

Image krise

Mellemøstfestival på lykkepiller. Tøger og Laban der smitter eller er det bare et stressende emne? Måske er stemningen i Danmark ikke lige i øjeblikket den gunstigste for en mellemøstlig kulturcharmeoffensiv. Drop den - sagen ligner mellemøstens kaos mere end det vist var tilsigtet:

"Et sammenbrud har ramt planlægningen af festivalen Images of the Middle East, halvanden måned inden den går i gang. For nylig blev festivalens projektchef fyret.Nu er de øvrige faglige og administrative medarbejdere på det ansvarlige center CKU sygemeldt.»Katastrofe for festivalen«Angiveligt fordi de er stressede og ikke kan arbejde sammen med deres leder.
Mellemøstfestival kastet ud i dyb krise
Information
jeg hæftede mig ved Centerlederens "kompetencer" . Man skulle næsten tro så alsidig en begavelse kunne undgå at give sine medarbejdere nervesammenbrud. En ren kaospilot, ham Hansen:

Særlige kompetencer:Alsidig erfaring og baggrund inden for:Internationalt samarbejde, særligt relateret til kultur og udvikling, Interkulturel forståelse, uddannelse og folkeoplysning
Kunstnerisk og kulturel kreativitet, produktion, distribution og formidling
Forhandling, kommunikation, ICT, økonomistyring og fundraisingOrganisations-, program- og projektudvikling og ledelseDrømme i tværfagligt og tværkulturelt perspektiv
Olaf Gerlach Hansen

100.000 lever som fanger
i deres egne familier......................
det er dog en sjat, kan man sige. Her er en lille opgave for et par friske pædagoger og samfundingeniører. Svenske mænd er som bekendt "dyr" og "talebaner". Den berømte "jämtstäldhet" bombet århundreder tilbage på en halv generation. Hvilken bedrift.
Ny forskning visar hederskulturens utbredning
På midsommarafton för sju år sedan mördades Pela Atroshi, 19, med ett skott i huvudet av sina egna släktingar. Orsak: Hon ville leva sitt eget liv. Sju år senare visar ny forskning att 100 000 unga svenska flickor lever som fångar i sina egna familjer.[...]

Sara Mohammad är ordförande i riksföreningen ”Glöm aldrig Pela och Fadime”. Hon blir inte förvånad över resultatet.
– Problemet är mycket bredare än vad det pratas om. Det finns vissa grupper av tjejer som har vant sig vid förtrycket. Sedan finns det vissa som är emot det men som ändå försvara invandrare som grupp eftersom de vill undvika diskussioner som kan leda till rasism, säger hon till aftonbladet.se. – Men jag tycker att det blir en omvänd rasism. Man låter flickor från andra kulturer behandlas illa bara för att de kommer från andra länder.
100 000 unga svenska flickor lever i ofrihet

Det europæiske fatwa-råd
Lange tiders mest ildevarslende nyhed. Hør Tina Magaard ! Her kommer civil- og retssamfundene til at kollidere med islamister, der allerede rigeligt har vist deres evne og vilje til at bruge vold. Ligner betænkeligt skitsen til fremtidige voldelige konflikter på europæisk jord. Velbekomme!
Tina Magaard, der er ph.D. og forskningsassistent ved Institut for Statskundskab ved Århus Universitet.
- Islamister i Europa forbereder en særlig lovgivning for muslimer, der skal stå over nationalstaternes love. Initiativet kommer fra det muslimske Fatwa-råd for Europa, der i marts bebudede, at en forfatning eller "konstitution for Europas muslimer" er på vej. Fatwa-rådet har nær forbindelse til den islamistiske bevægelse Det Muslimske Broderskab. Dets talerør er Tarik Ramadan, der ellers i mange vestlige kredse har ry for at repræsentere en mere liberal europæisk islam.

P1 audio min 5:09 via Polemiken
Helt frisk interview med kamelæonen Tariq Ramadan fra Prospect Magazine.

Invandringen som förment "tillväxtinstrument"

Av Lars Berglund docent

Apropos debatmonpolet som DN selv så udmærket redegør for nedenfor. Her er en artikel de refuserede i 1999, som er omend endu mere aktuel nu. Så meget at den er trykt i seneste nummer af tidsskriftet DSM.

Vem tjänar på invandringen? Den frågan måste man ställa efter att ha läst några av den senaste tidens artiklar från statliga och kommunala myndighetspersoner som publicerats på DN-debatt. I det offentliga samtalet, där politiker, statstjänstemän och intresseorganisationer är inblandade, redovisas endast fragmentariskt hur man nu låter kortsiktiga ekonomiska intressen som styr när stat och kommun nu bollar de smärtsamt höga kostnaderna för invandringspolitiken mellan sig.

- En långsiktig, nationell redovisning om vilka avsikter man har med detta gigantiska samhällsexperiment, och dess kostnader, saknas fortfarande.

Istället framhäver Lena Häll-Eriksson på Invandrarverket att Sverige skall vara en moralisk förebild för ”en allmän europeisk lösning på invandrings- och integrationspolitiken” (DN 23-02-99) och därmed är tydligen all saklig kritik bannlyst. Följaktligen lovar Stockholms stad att Stockholm skall bli den första staden i världen som klarar etniska problem. Men detta betyder ju i realiteten bara att alla andra storstäder har etniska motsättningar som de inte lyckas lösa. Hur just Stockholm skall klara problemen bättre än alla andra städer förtäljer däremot inte historien.

Störst invandring i västvärlden.

Sverige tillämpar fortfarande mer generösa regler för invandring än några andra länder, vilket resulterat i att vi på kort tid fått den största invandringen per capita i västvärlden. Samtidigt har vi västvärldens mest censurerade debatt när det gäller de problem som invandringen gett upphov till.

DSM Word dokument

Sultestrejke
med vand, bolscher og cigaretter.
Nederst: Maffiarettergang i Palermo? Næh, Københavns byret, sidste del af Christiania-Rust sagen.
At antyde at de øverste billeder har noget som helst med det nederste at gøre, ligger mig fjernt og ender vel også med at være forbudt iflg. én eller anden EU vedtagelse.
fotos © webmaster - klik f. helskærm

Støvring om Villy Sørensen
laver han en "omvendt Stangerup" ? Det synes jeg ikke. En del nævnes ikke: Smutteren "Oprør fra Midten" (hvor Sørensen var gidsel hos de menneskelige luftkasteller Niels I Meyer og K. Helveg Petersen) , Sørensens tidlige Kafkaske noveller og hans bøger om Nietsche, Kafka, Schopenhauer og Seneca.
Meget god kronik for alle Sørensen fans - og snart også Støvring:
Det kulturradikale tankegods er kun en mindre - og bedaget - del af Villy Sørensens forfatterskab. Hans syn på splittelsen, døden og angsten peger snarere bagud til tidsskriftet Hereticas konservative syn på kultur og digtning.
Af Kasper Støvring
"I kulturradikalismens frigørelsesprojekt er der indbygget et element af 'hygiejne', som kritikeren Poul Vad har kaldt det. Det er en forestilling om, at man relativt uproblematisk kan sanere tilværelsen og uddrive alt det dæmoniske og irrationelle. Når man har gjort det, vil det sande, autentiske menneske træde frem. Og det er et harmonisk menneske, frigjort fra traditionens og religionens bindinger og den undertrykkende seksualmoral. Disse opbyggelige tanker forudsætter, at mennesket i bund og grund er godt af natur og blot fordærvet af miljøet" [..]
"Derfor skriver Sven Møller Kristensen med foragt om Villy Sørensens optagethed af myter. Myterne taler nemlig sandt til alle tider, netop fordi menneskesindet ikke forandrer sig så meget som verdenssituationen, som Villy Sørensen anfører et sted. Myterne opfattes som historisk almene i den forstand, at de er en fælles energikilde, som den oplyste progressive tanke har en tendens til at lægge bag sig. Der findes derimod en slags dybdeerindring hos Villy Sørensen, en enorm historisk bevidsthed. Samt en vilje til at skærme kunsten imod udvendig politiserende misbrug, som det f.eks. sker i socialrealismen."
Nyt syn på Sørensen - Kronik

Socialdemokraterne og velfærdsreformen
ved ikke at stemmme for denne del, viser partiet at det stadig ikke har forstået at indvandringen er den største trussel mod den velfærd de påstår sig at forsvare.(Eller er det pariets Aukener der skal pleases?). Kunne Folketinget ikke bevillige dem en studietur til det snart fhv. Folkhem, Sverige?
Udlændinge, der ønsker at blive i Danmark længere tid, vil fra den 1. juli blandt andet blive afkrævet integrationseksamen
- Udlændinge skal i fremtiden have arbejdet to et halvt år i Danmark og bestå en integrationseksamen for at få lov til at være i Danmark på mere end afmålt tid og med ret til kontanthjælp. Det har regeringen og Dansk Folkeparti aftalt i forbindelse med velfærdsforliget. Samtidig vil regeringen indføre en test i udlandet for udlændinge, som vil føres sammen med familie i Danmark og for imamer og andre forkyndere. Socialdemokraterne og De Radikale står uden for denne del af forliget.
For at få kontanthjælp kræves fortsat, at man har boet syv af otte år i Danmark. Det krav gælder også for danskere, der har været bosat i udlandet, for eksempel Malmø, hvorfra en del danskere pendler til København. Opfylder man ikke kravene, kan man få den meget lavere "starthjælp".
Skræpede krav til udlændinge

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net