torsdag, juni 22, 2006

Islamistisk forfatning i Europa - udskrift

af P1 interview fra den 21. juni

Tina Maagard: "Man kan frygte at hvis sådan en konstitution bliver taget alvorligt af bare 10 pct. af muslimerne, så vil de søge at trække de andre ind under den med trusler og lokkemidler. Hvis det lykkes, - det ved vi jo ikke endnu – vil vi uundgåeligt komme ud i nogle juridiske konflikter. Og i og med at den lovgivning de vil give muslimerne , er en lovgivning som retfærddiggør vold i Islams navn, så kan man ikke udelukke at der kan komme væbnede konflikter i Europa om hvilken konstituionel ramme der skal gælde. For eksempel har der lige været en konference i London som hed ”Europa i Islam”. Før der snakkede man jo om ‘Islam i Europa’, så tale man om en ”Europæisk Islam” . Nu taler man om ‘Europa i Islam’ – det vil sige at det hierarkiske forhold er blevet vendt om."
Jan Jakob Floryan interviewer Magaard - word dokument

Tak for sidst


Ekstrabladet

"Måske er frisprog en fordel"
ja, det var da værd at overveje. Til en begyndelse kunne valgkampen handle om andet end "fil-deling":

- "Det finns många tecken på att invandringen till Sverige kan innebära en möjlighet att ta till vara de konflikter och värderingsskillnader som ett pluralistiskt samhälle innebär. I stället för att lägga locket på och ta diskussioner bara i kretsen av de närmaste är tillfället nu inne att våga börja diskutera de olika erfarenheter och åsiktsskillnader som finns i alla större samhällen.
- För hur kan Sverige exportera demokratikunnande utan att acceptera åsiktsbrytningar och störande uttalanden på hemmaplan? Även vi som är vana att röra oss i offentligheten och att tala öppet som en del av vår offentliga roll kan konstatera att det finns hinder för öppenhet.
- Att fortsätta utöva den tystnadens kultur som finns i botten på den svenska erfarenheten kastar i själva verket en skugga över mer konstruktiva delar av den svenska identiteten. För vem vill egentligen framhålla den gårdagens kultur som innebär att knyta näven i fickan snarare än att ta en öppen diskussion?
"En svensk tiger för mycket trots yttrandefrihet"

Tough on crime?
I Frankrig kappes Sarkozy og den socialistiske Royal om at slå hårdest ned på indvandrerbøller. "Populisme" ville det vel hedde på mere nordlige breddegrader:
MILITARY training for unruly French teenagers. Boot camp for their parents. A heavy hand and zero tolerance. The latest rhetoric from the French far right? No, these ideas are coming from the top Socialist contender for next year's presidential race, Ségolène Royal.
Socialist hopeful stirs controversy with army plan for delinquent French teenagers

Mosque Matters

Maybe we’d tackle the tough issues if we got that we’re at war.
By Michael Ledeen
Some day we will be forced to deal fully with the war we are in, and when that happens we’re going to discover a lot of very nasty problems about the future of America. One of them has to do with, of all things, the First Amendment. Consider this story from Wednesday’s London Times: [..]
- It’s interesting that British jihadis came to Queens to recruit Americans — and no doubt some of them, fully trained in slaughter, have returned to these shores — but the important thing is the mosque. Because there’s always a mosque, as my Italian friend Magdi Allam has been repeating for several years. Not all mosques are jihadi, but all jihadis come from a mosque.
National Review

"Det er bare en indre kamp"

Så ser det svenska terrornätverket ut
klik fotoSvenske kulturredaktører
synes at komme fra samme høstak allesammen. Her Sydsvenskans om Flemming Rose:
"Men sakfrågan är viktig. Jag ser det inte som ett försvar för yttrandefriheten att vara tyst när denna frihet missbrukas och hanteras utan ansvar eller heder. Det vore verkligen att censurera en viktig debatt."

"Det är Fredrik Ekelunds rätt att försvara Dansk folkeparti och deras gelikar, men han ska inte tro att det är normalt humanistiskt beteende att tigande acceptera den sortens hets.
DANIEL SANDSTRÖM Sydsvenskans kulturchef
se de tre indlæg i debatten

Besværgelser
mod fordomme, der jo som bekendt er noget skidt:
Med rätt att sprida fred. I sommar börjar den första kullen Fredsagenter sin utbildning i Malmö.
Uppdrag: få fler att förstå att islam är en fredlig religion.
Terrorattackerna i USA 2001, de tv-sända halshuggningarna i Irak, bomberna i Madrid och London. Det är bara några av de händelser som har varit förödande för den västerländska synen på islam och muslimer under de senaste åren, enligt Romdhane Boussaidi, Fredsagenternas projektledare i Skåne.
– Många unga muslimer i Sverige känner sig vilsna i dag. De får ofta frågor om terrorism men har inte tillräcklig kunskap för att kunna ge bra svar.
Agenter bekämpar fördomar

Dansk enighet om förändringar i välfärden
Invandring - Här har regeringen endast gjort upp med Dansk folkeparti. Socialdemokraterna och Radikale står utanför avtalet. För att få permanent uppehållstillstånd och rätt till socialbidrag måste den sökande ha varit sju år i Danmark, haft heltidsarbete i 2,5 år och klara en integrationsexamen som bland annat innehåller godkänd danska 2-examen eller godkänd danska1 plus engelsktest. Gäller från 1 juli i år. Övriga får den betydligt lägre starthjälpen och tidsbegränsade uppehållstillstånd.
- För att bli familjesammanförd i Danmark måste parterna vara minst 24 år, kunna ställa garantibelopp, vara ostraffade och inte leva på bidrag, samt ha störst samlad anknytning till Danmark (tillsammans ha levt fler år i Danmark än i något annat land). Nu införs därutöver en särskild avgiftsbelagd (förslaget är ca 3 000 svenska kronor) integrationsexamen, som den sökande ska avlägga på danska beskickningen i sitt hemland. Han eller hon ska kunna svara på enkla frågor på danska, samt ha kännedom om det danska samhället, danska värderingar och normer. Först efter godkänt prov kan man ansöka om sammanföring med familjen i Danmark. - Regeringen vill att människor från västländer slipper göra provet. En green card-ordning införs som gör det lättare för högutbildade att komma till Danmark, förutsatt att de har jobb som ger minst 450 000 danska kronor om året. Utländska toppstudenter i Danmark kan få sex månaders uppehållstillstånd för att söka arbete i landet efter examen. Regeringen räknar med att överenskommelsen medför att arbetskraften ökar med 110 000 personer år 2025, och med 125 000 år 2040.
Välfärdssystemet stramas åt

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net