torsdag, september 28, 2006

Folkehjemmet

et billede man kan tolke helt efter egen tilbøjelighed.......................(tegning Zetterling)

Svensk Submission


Hur ser ditt drömsamhälle ut?
- "Islamiskt styre. Ingen rasism. Att man dömer efter Koranens lagar, att föräktenskapliga förbindelser är otillåtna och att man hugger handen av en tjuv. Men är en tjuv fattig och stjäl mat får man inte straffa honom. Alkohol, cigarretter och droger ska vara förbjudet.
Det låter hårt!
- Inte för mig.
Hur ser du på det som hände den 11 september 2001?
- Jag tror att USA betalade några saudier för att göra det där.
Varför vill du berätta för oss om islam och ditt förändrade liv?
- Jag vill ge en annan bild än den vi brukar få av islam. Jag vill visa att jag inte är hjärntvättad utan att jag har valt religionen för att jag tror på den. Jag har gått från krig till fred, funnit lyckan och meningen med livet."

Beslöjade Elin och Terése. Unga kvinnor. Uppvuxna i Sverige. Men de har valt att bli muslimer.


"Sd är inte högerextremister och inte invandringsfientliga"

Rojas (FP), der af betonhoveder selv er beskrevet som "racist", har faktisk nogle pointer her. Jeg har dog svært ved at se at det er "populisme" ikke at ville have sit land masseinvaderet. Og jeg har også svært ved at se, hvordan SD kan holdes ude af Riksdagen.
Jeg vil tro begge dele er for sent at forebygge, sammen med de andre fromme ønsker Rojas har for Sveriges fremtid. Ikke desto mindre , en artikel med nye toner i:

Det är kränkande att beskriva sverigedemokraternas väljare som obotliga rasister. Sverigedemokraterna är snarare ett parti som vädjar till folkhemskänslor liknande dem som mobiliserades av Per Albin Hansson. Det är därför sd i dag vinner i traditionellt socialdemokratiska grupper. Det skriver i dag folkpartiets integrationspolitiske talesman
MAURICIO ROJAS.
Många verkar vara djupt förvånade över Sverigedemokraternas (Sd) framgångar, som om det plötsligt hände något helt oväntat som inte kunde inträffa i Sverige. Det tyder på mycket dålig insikt i de stämningar som länge funnits i det svenska samhället trots att många har varnat för just detta.

Men mot bakgrund av valutgången borde strutspolitikens tid vara över. Alla förstår att om vi inte agerar snabbt och kraftfullt kan vi vara säkra på att det 2010 sitter en bunt Sverigedemokrater i riksdagen.
Misslyckandet med att stoppa Sd:s frammarsch har två huvudorsaker. Det första är en oroande utveckling med ett utanförskap som breder ut sig allt mer. Otrygghet och allvarliga sociala spänningar är utanförskapets följder, som dessvärre får en etnisk prägel eftersom de flesta som drabbas av utanförskapet är flyktingar och invandrare. De som bär ansvaret för det integrationsfiasko som Sverige drabbas av - socialdemokratin och dess bundsförvanter - är också huvudansvariga för Sd:s framgångar. Så länge vi inte förmår förändra denna verklighet kommer Sd:s framryckning att fortsätta.
- Den andra orsaken till Sd:s framgångar ligger i hur vi har bemött deras argument och, framför allt, betraktat deras väljare. På ett snarast kränkande sätt har Sd:s väljare beskrivits som mindre värda, halvidioter som inte förstår någonting, obotliga rasister fyllda av hatkänslor. Detta är ett föga rättvist synsätt som bara manar fram en ännu starkare reaktion mot "etablissemanget".

I stället för att demonisera dem som röstade på Sd borde vi lyssna till varför de gjort så och sakligt bemöta deras frågor. Då måste vi utgå från en realistisk verklighetsbild och ha en politik som duger i stället för undanflykter och högtravande retorik.
Vi måste också lära oss att på ett seriöst sätt förstå oss på och konfrontera Sverigedemokraterna.

Det är missvisande att betrakta Sd som högerextremister och högerpopulister. Sd är i själva verket ett populistiskt vänsternationalistiskt parti med en restaurering av ett etniskt homogent folkhem som bärande vision. Det är inte de fria marknadskrafterna eller den kallhamrade kapitalismen som är deras dröm, utan en gemenskap baserad på likhet och djup samhörighet, en varm och solidarisk familjekänsla av den typ som på sin tid kunde mobiliseras av en Per Albin Hansson och socialdemokratin.
Sd vrider denna tanke ett varv till och gör det till mångfaldens fiende i en tid av snabb globalisering då många upplever en stor känsla av otrygghet. Det är just därför Sd vinner många av sina anhängare bland socialdemokratins traditionella väljargrupper.
Expressen side 4, Dags ta sd på allvar

Sverige: En supertanker på kollisonskurs

mens borgerskabet diskuterer "tonen". Hvem sagde Titanic ?

Kartlägg sjukdomsorsaken. Det är fruktlöst att bekämpa sverigedemokraterna med tystnad och hån. I stället krävs en nationell insatsplan mot utanförskap, kriminalitet och segregering i de områden där främlingsfientligheten slagit rot, skriver författaren och säkerhetsexperten Bo Pellnäs.
Liksom vägen till helvetet är den svenska integrationspolitiken belagd med goda föresatser. För båda gäller att slutstationen mycket väl kan bli ett inferno.I det senare fallet bestående av ett segregerat samhälle där lokala motsättningar utmynnar i grova våldshandlingar.

Medan politiker i alla demokratiska partier och tjänstemän i stat och kommun uttalar de bästa avsikter och bekänner sig till de renaste ideal glider utvecklingen till synes som en roderlös jättetanker mot katastrofen. [..]
- Det är en tröst för tigerhjärtan att situationen i Sverige ännu inte är så allvarlig som i de franska förorterna. Men fortsätter vi en stund till att diskutera i stället för att agera är vi snart där.Nu krävs en nationell insatsplan med stora avdelade resurser.
- Ett första steg är att införa en nolltolerans mot all kriminalitet i dessa områden. Tillräckligt med välutbildade poliser, många gärna med invandrarbakgrund, måste omgående beordras till tjänstgöring där.
Att snabbt reducera kriminaliteten är, hur komplicerat det än må te sig, det enklaste och snabbaste steget att ta.Men arbete, utbildning och delaktighet i samhällskontraktet är naturligtvis på längre sikt helt avgö-rande för utvecklingen och försvaret av vår demokrati.
Spott och spe duger inte

Danske avisers venstrefløjsreferencer
Uriasposten: Danske aviser henviser næsten udelukkende til den amerikanske venstrefløjs aviser
Kejsar Manuel II Paleologos och hans värld

prof emer. Jakob W.F. Sundberg.

En liten erinran om fakta
Av prof. em. Jacob W.F. Sundberg 19.9.2006


Araberna kan i analogi med korsfararna kallas för halvmånefarare, när de erövrade norra Afrika och Iberiska halvön fram till Pyrenéerna och satte sig i södra Frankrike under ett halvsekel. Deras herravälde varade i 700 år, från 700-talet och till 1400-talet, då Spaniens kungapar Ferdinand och Isabella tog deras sista fäste Granada.
De kristna korstågen var därför ett försök att stoppa de muslimska erövrarna, ett försvarskrig vilket verkar att vara en nyhet för de talföra svenskarna. [..]

- När den byzantinske kejsaren underhåller sig med sin persiske besökare hade han alltså det mesta av detta i minne. Perserna hade f.övr. själva erövrat Jerusalem från muslimerna under korstågstiden. De ordalag om muslimerna som den lärde påven återgivit förefaller ganska modesta och nyanserade.

En helt annan sak är att man i den muslimska världen i samband med Jyllands-Postens oskyldiga karrikatyrer av profeten Mohammed – delvis på dagis-nivå - kommit underfund med hur lätt det varit att skrämma de mesiga västerlänningarna. I dessa länder är det ingen konst att få tusentals kvinnor i svarta tält med påsar över huvudet att marschera på gatorna med slagord mot bilder som de aldrig sett och mot texter som de inte kan läsa. Att bränna upp en och annan ambassad tillhörig några europeiska småstater ingår i samma mönster.
- Att invandrarungdomar i Malmö tycker att det är särskilt roligt att råna svenska kamrater för att de är så mesiga ingår i samma syndrom. Dessa ungdomar kommer från en kultur som är förtrogen med våldet och ser världen därefter. Det bör man nog hålla i minne.
Det skall bli intressant att se hur mesiga västerlänningarna blir denna gång.
Institute of Public and International lawView Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net