lørdag, december 30, 2006

Godt nytår !

foto - SnaphanenGott Nytår, Happy new year, Ein gutes neues Jahr, Feliz año nuevo, Bonne année, Felice anno nuovo, Onnellista uutta vuotta, A gut yohrJP viser Saddams død - directors cut:

i Sverige tilkalder aviserne krisepsykologer -"Det här skapar ångest" i anledning af den redigerede version. Tag en krisepsykolog med til godtkøbs-humanisten Lykketoft. Med døsdomme har jeg et i korthed således: ekstraordinære forbrydere kræver ekstraordinære straffe, slet og ret. Det samme var sket med Mao, Pol Pot, Stalin og Hitler, havde lejligheden budt sig.:

Saddams Famous last words :

"Gå ad helvede til"

Bødlerne, som sendte Saddam Hussein i galgen, hånede ham, mens de lagde løkken om halsen på ham. Det fremgår af optagelser på video, som en af deltagerne foretog under henrettelsen.
Optagelserne blev søndag spredt via internet.
Bødlerne tilhørte den yderliggående shiamuslimske præst Moqtada al-Sadrs parti, og optagelserne kan nære beskyldninger om, at henrettelsen af Saddam er sejrherrernes hævntogt mod den tidligere sunnimuslimske diktator i Irak.
Bødlerne kan på optagelsen høres råbe "Moqtada, Moqtada, Moqtada!".
Moqtada al-Sadrs onkel Mohammed Bakr Sadr blev myrdet af Saddams agenter. Moqtada al-Sadr selv er blevet en fremtrædende militsleder og politiker efter Saddams fald.
En person i den lille kreds af mennesker ved hængningen før daggry lørdag råber:
- Længe leve Mohammed Bakr Sadr!
På videooptagelserne, som tilsyneladende var lavet med mobiltelefon, synes Saddam Hussein at bevare fatningen, mens han reagerer sarkastisk på bødlernes tilråb.
- Gå ad helvede til! synes Saddam at mumle, men lyden er ikke tydelig.

Henrettelsesvideo spredes på internet se også Uriasposten

Et spring ind i friheden
Her bringes den nytårstale, statsministeren næppe vil holde i morgen aften, men som han, ifølge Sven Ove Gade, burde holde i stedet for at tale danskerne efter munden.
KÆRE DANSKERE:
Der er nu gået fem år, siden jeg dannede regering. Væsentlige fremskridt er opnået. Lad mig nøjes med at fremhæve to: skattestoppet og de stærkt tiltrængte ændringer af udlændingelovgivningen.
Skattestoppet har standset en udvikling, hvor skattetrykket ubønhørligt blev højere og højere, og stramningerne af udlændingelovgivningen har sat en stopper for den herskende klasses ønske om at forvandle Danmark til et multikulturelt og multietnisk samfund, hvor islamisme er den uundgåelige følgesvend.

Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at regeringen har begået fejl på flere væsentlige områder, især velfærdspolitikken, hvor jeg alt for hurtigt amputerede velfærdskommissionens moderate forslag til tilpasninger af systemet for især overførselsindkomster. Hvorfor?
Kronik af Svend Ove Gade fhv chefredaktør, Ekstrabladet

Ann-Christine Sherin Khankan
ville egentlig være skuespiller, har hun fortalt i et langt personligt interview for nogle år siden.
Her på bogomslaget videreføres den mange gange observerede selv-iscenesættelse med Jacob Holdt som tro væbner- fotograf.
Jeg undres i øvrigt over, hvorfor netop mange medieoptrædende unge muslimer har forældre fra to kulturer,og netop vælger at identificere sig med den kultur faderen har forladt , og som de ikke er vokset op i ? "

Kirsten Damgaard, kulturpsykolog.

Socialopportunisterne

I 2007 burde det være nemt for Venstre og Konservative at generobre den politiske dagsorden. For der ligger et grønligt skær af mug over Socialdemokraternes økonomiske politik, der er stemplet Mogens Lykketoft.

- Dybt i sit indre er og bliver Mogens Lykketoft marxist-leninist i sit syn på samfundets økonomiske indretning. Det er hans faste tro, at vi ville få et bedre samfund, hvis staten rådede hundrede procent over vores indtægter og derefter fordelte pengene til os i overensstemmelse med de af Lykketoft udformede rationelle kriterier. Hans udenrigspolitiske holdning er en logisk konsekvens af denne økonomiske livsanskuelse.
Han har ikke noget imod amerikanerne og deres land, men han afskyr systemet USA, fordi det bygger på en økonomisk filosofi stik modsat hans egen. På samme måde kunne han godt lide det unge Israel, fordi det var socialistisk præget, og han kan ikke lide nutidens Israel, fordi det er mere kapitalistisk. Til palæstinenserne, specielt Fatah-bevægelsen, har han en stor kærlighed af samme grund: det marxistiske udspring.[..]
Ærgerrighed uden politisk mål
Det indtryk, den nye socialdemokratiske ledelse har efterladt, er, at den er besjælet af ren opportunisme og intet andet. Da Sass Larsen og Helle Thorning-Schmidt troede, at vejen til ny fremgang for partiet gik over en (med en gammel tids politiske begreber) højreorienteret linie, var de højreorienterede, og de holdt sig endda ikke for gode til at håne og fyre dem, der stod for en klassisk socialdemokratisk linie. Da det ikke gav pote, blev de venstreorienterede, og da dette gav et vist positivt udslag på meningsmålingerne, blev de endnu mere venstreorienterede.[..]
Det burde være ret nemt for Venstre og Konservative at sætte effektivt ind mod denne museale politik. Forudsætningen er, at man i det kommende år genvinder sin evne til at sætte dagsordenen, og at denne dagsorden baserer sig på en positiv vision i stedet for den hidtidige, der har været negativ i den forstand, at den blot er gået ud på at berolige vælgerne: de borgerlige er ikke værre end socialdemokraterne. Den store udfordring er at give denne positive vision substans, karakter, troværdighed og kommunikere den ud til danskerne på en forståelig måde. Det må være nytårsforsættet 2007. Godt nytår.
Claes Kastholm, læst og påskrevet, Berlingske

Tina Magaard i P 1
anbefales!

Tina Magaard / forsker i islamisme
"Jeg har gennem min forskning konstateret, at islamisme er en totalitær politisk fortolkning af islam, og islamisterne er indstillet på at benytte ethvert middel for at opnå herredømmet i verden".

Det mener Tina Magaard, som forsker i islamisme på Århus Universitet.
DR P 1 min 41:32

Snaphaner
Jan Milld


fredag, december 29, 2006

2006 på bloggen

Jeg har måttet rekapitulere et - forhåbentlig særligt begivenhedrigt år - ved hjælp af gemte fotos og screenshots. Et år der unægtelig gjorde både venskaber og fjendskaber en hel del varmere.
- Nogenlunde samtidigt i oktober 2005, begyndte de optøjer, man godt kan kalde en fransk miniatureborgerskrig, og de JP tegninger er senere skulle blive til Muhammed-krisen. Mens tegningerne ulmede til jan 2006, eksplodere de franske banlieus med det samme. Lidet overraskende for dem der har fulgt dem gennem årene. (Se f.eks "The Barbarians at the Gates of Paris",2002)
- Havde det ikke været fordi Muhammed krisen formodentlig indvarsler en fremtid, hvor dansk indenrigspolitik søges påvirket af stormuftier, imamer og gadepøbel i de muslimske lande, ville man helst have glemt det hele. Men takket være to årtiers sanseløs indvandringspolitik, er dette vores fremtidsudsigter. Krisen var en politisk øjenåbner for mange almindelige danskere, og skilte de politiske vande på en hidtil uset, skarp facon. Sent, men uhyre effektivt.
- Det blev nogle hektiske måneder for danske blogs. Besøget tidobledes, dødstrusler indløb i hundredevis og flere var under koordineret IT angreb i længere tid.
- Fra Politiken og konsorters hold forlød da at Danmark omdømme var væsentligt skadet. Det var ikke det indtryk vi fik.
- Fra hele den vestlige kulturkreds, fra Australien over Frankrig til USA, indløb insisterende sympatitilkendegivelser, og nu bagefter hvor det kan overskues, må man give Wallpapers redaktør ret: det var den bedste reklame Danmark har fået i mange, mange, mange år. Og tilmed et økonomisk boost. Uanset Arlas håndører i Mellemøsten og Seidenfaden, Politiken og Marianne Jelveds vindskæve dømmekraft.

JP tegningerne fældede indirekte justitsministerminister Freiwalds ved hendes kluntede censur. Ellers en kunstart den svenske elite burde beherske med en mere rutineret hånd.
- Svenske aviser udmærkede sig ved attituden: vi skal ikke have noget klinket, og iøvrigt er danskerne nogle svin.
(Se DN´s i europaklasse fejge, infame og lavsindede karikatur - foto 6 ."Yet another Victory for Swedish Hypocrisy" hvor Magnus Bard spiller på noget uudtalt homoerotisk. Magnus Bard er ikke en hvilken som helst bacon-gris, han er et virkeligt præmie-svin - han fik da også en bladtegnerpris af det selvgode Stockholmer-kleresi. )
- Svenske venner kunne knapt få vejret af skam og raseri da de sendte mig den. Expressen og Världen Idag var hæderlige undtagelser fra et svensk journalistkorps, der stort set kun fortjener én ting: bojkot !

- Norske Magasinet var den første avis der kom Danmark til hjælp. Tak, Norge!
Siden kom Tyskland og Frankrig, og da det hele var godt overstået, trykte Politiken JP´sd tegninger.

- Fordi Danmark var i enestående fokus, blev der en masse interessante gæster og konferencer i København i 2006. Nogle af dem deltog jeg i. Den første lidt af vanvare. Nogle London islamister, saudiere og Yvonne Ridley, tropppede 1000 sammen til -"Islamamofobikonference" i Bella Centret.
- Det var udsøgt ubehageligt allerede i maj måned at skulle høre på totalitarismens nyttige idioter, Tøger Seidenfaden, Kamal Qureshi, Anders Gadegaard og Jørgen Bæk Simonsen i den forsamling. Pressen blev væk og de danske kollaboratører måtte tale for en forsamling helt uden islamofober. Nå ja, bortset fra mig. Billederne gik verden rundt via store udenlandske blogs, og Islam Channel i London sørgede for at sprede de danske apologeters guldkorn over den muslimske verden.

- Midt på sommeren demonstrerede danske islamister for Nasrallahs blitz-krieg, mod Israel. Abu Laban og co. og Hitzb ut Tahrir, der stadig ikke er forbudte. Jeg dækkede det med Lønbæk og Angantyr - pressen holdt sommerferie.
- Kvinder for Frihed holdt fortjenstfulde arrangementer med Shabana Rehman - som Betty Nansen-teatret fejgt ikke turde binde an med. Og nu nylig med Chadot Djavann.
- Demokratiske muslimer havde et forrygende arrangement med Wafa Sultan, Irshad Manshi og Mohammed Sifaou - den allerede mordforsøgte franske journalist, der i foråret måtte vise danske journalister, hvordan man trækker bukserne af salafisterne i Islamisk Trossamfund. Skam over danske journalisters uvidenhed, dovenskab og naivitet.
- Også Trykkefrihedsselskabet havde et meget aktivt år, og bragte ikke mindst norske og svenske meningsfæller i kontakt med hinanden.
- I Sverige tabte sosserne endelig regeringsmagten - hvem havde troet det - men det betyder på væsentlige områder ikke så meget, og de får næppe flere perioder i træk. Mængden af tilrejst stemmekvæg ("valboskap") er for stor.

- OM Sverige blev i al fald to meget væsenlige udenlandske artikler skrevet (måske også nogle danske, men husker dem ikke pt.) Den ene fra i februar Christopher Caldwells A Swedish Dilemma og den anden fornylig Bruce Bawers "While Sweden Slept". De vil bevare deres værdi fordi de peger langt ind i den fremtid der er uafvendeligt grundlagt.
- I Sverige kæmpede ildsjælen Jan Milld videre, og svenske aviser forblev så ligegyldige som de har været i mange, mange år.
- Jeg takker alle de mange læsere fra mange lande, der har gidet følge bloggen. Ikke bare for jeres meget venlige mails, men også for nyttige tips. TAK allesammen !
Bloggen fortsætter, måske med lidt gearskift ind imellem. Posteringen her holdes åben, hvis jeg skulle have glemt noget meget vigtigt.
Alle fotos © Snaphanen - klik for helbilleder - billedfortegnelse nedenfor.fotos:

1,2 og 3 Kåre Bluitgen, Flemming Rose og Tøger Seidenfaden - tre danske hovedaktører

4. blogbesøg på Snaphanen under Muhammedkrisen - fra 900 til 9000 om dagen

5. Uriasposten hacket

6. Dagens Nyheters tegner Magnus Bard

7. Egyptisk blogger - Spis dansk

8. Little Green Footballs - Vi er alle danske nu

9, 10, 11, 12, : Islamofobikonferencen i Bella Centret

13. Hizb ut Tahrir demonstrerer på Rådhuspladsen for Nasrallahs blitzkrieg

14. og 15. Abu Laban og co gør det samme

16. Shabana Rehman løfter en blogger i Tivoli - Hans Rustad fra Document No.

17. Mohammed Sifaoui, Wafa Sultan og Irshad Manshi på Christiansborg

18. Trykkefrihed på med bla,. Bruce Bawer

19 . Hege Storhaug på Christianborg

20. Politiken trykker endelig Muhammed tegningerne i maj - som ill. til en Art Buchwald artikel.

21 og 22: Yderligere to svenske bladtegninger og bidrag til kampen for ytringsfriheden, mod totalitarismen.

23: Frimærke fra "Mångkulturåret" - jeg var en tur i Småland midt på sommeren

Pseudo eller den ægte vare ?

»Islamiske stater som Saudi Arabien, Nigeria, Sudan og Iran betegnes som pseudo-islamiske stater - det er som at høre kommunisterne i gamle dage lægge afstand til Sovjet og DDR.
-Hizb ut-Tahrir kritiseres blidt, for i sidste ende kan forfatteren både forstå, forklare og forsvare organisationen, som hun i øvrigt ikke mener udgør nogen trussel mod demokratiet i Danmark, de er jo ikke voldelige. Hvorfor bogen hedder Islam & Forsoning er noget af en gåde - de eneste Khankan prøver at forstå og forsone sig med er netop Hizb ut-Tahrir(...) I stedet for forsoning forsvarer og gentager hun islamisternes holdning.«
Anmelderen Henrik Winther i Weekendavisen om Shirin Khankans nye bog »Islam og forsoning«. (foto Jakob Holdt)
Forsoning med Hizb ut-Tahrir, opgør med Naser Khader


Svensk amnesti til danske præster
en behjertet sjæl burde minde de præster om 1) hvor mange tusinde irakere der strømmer til Sverige nu (ca. 10.000 i år), netop på grund af amnestien, og 2) hvordan dårligt gik Blågårspalestinenserne, de seneste man tilstod amnesti.

Præsterne opfordrer regeringen til at følge Sveriges eksempel: Med en særlov gjorde Sverige det i 2005 muligt for 30.000 afviste asylsøgere, der trods afslaget stadig opholdt sig i Sverige, at få prøvet deres sag påny.
DF: Irakerne skal ud

Lumre dødspornografer

Irak er, som Henryk Broder siger (se interview nedenfor), "en grandios fejtagelse". Man sympatiserer med de ideelle hensigter, men ser dem også uhjælpeligt strandet i klansamfundets kviksand. Det blir´ blodigt, ligegyldigt hvordan man vender det.
- Skal Saddam ikke genindsættes, så han kan genskabe orden med den yderste brutalitet, skal han naturligvis henrettes som den enestående massemorder han er.
- Det kvalmende er at følge danske journalister - feksTV 2´s Torben et eller andet, der på den ene side lystent beskriver alle detaljer i hængningsprocessen, og samtidigt interviewer massevis af europæiske principielle modstandere af dødstraf. Dengse-drenge der næppe nogensinde har sat deres ben i regionen. Så lad dog alle Kvægtorvets strikkekoner overvære hængningen på første parket, nu er de så lystne. Saddam-The Snuff Video smug-ser de jo nok kun på det lokale netværk.

Ræg mig en brækspand!
Update: Nu skal de ikke vente så meget længere - 04 dansk tid: Saddam Hussein Will Be Executed Within Hours

Sortsyn
fra Ulrik Høy´s klumme, Weekendavisen. En kommentar til Arne Notkins kronik En sortseer søger hjælp (foto Snaphanen)

"Vi må nu i Danmark tåle en fuldkommen selvfølgelig antisemitisme fra muslismk hold, Et jødehad, der fører sig frem med største selvfølge. Importeret fra de farverige paraboler i Mellemøsten og med et opbud af fordomme fra zarens Rusland og nazitidens Tyskland, man troede grundigt begravet på historiens mødding.
- Hvad vi ser, i dagens Danmark, på Nørrebro, i danske folkeskoler og gymnasier, er et tilbagefald til et jødehad, man troede endegyldigt borte efter 1945. Det er det ikke. Det er genopstået, det blomstrer, alt imens visse blade, medier, opinioner dyrker islam og 200.000 danske muslimer som et lille forfulgt mindretal og kalder dem »vor tids jøder«. Skammeligt.Så må vi på falderebet til det nye år supplere nytårstorsken med et godt og grundigt sortsyn og en lige så gedigen pessimisme.
P.S. Hvad der skete med os i det forløbne år? Selvcensuren sænkede sit usynlige jerntæppe i hjerner og hjerter. Vi blev banket på plads af den muslimske verden. Det gik op for os, at muslimerne er så mange og så truende, at vi gør klogt i at klappe gællerne i og tegne noget andet end Muhammed med bombe i turbanen."

Multikulturel konsultation
næppe tænkeligt danske patienter er mere populære . Jeg er helt med på at kalde det store mellemøstlige islæt i Sverige for "monokulturelt". Det er sig selv nok i vid udstrækning.

An American woman has been refused treatment by a doctor in Blekinge in southern Sweden because of her nationality.
Valery Johansson, who lives in a small town just outside Nashville, Tennessee, was in Sweden to celebrate Christmas with her husband's family.
- On Christmas Day, worried that she may have contracted strep throat, she sought medical help. Her husband and niece made an appointment for her at a clinic in the town of Karlshamn. "We went up there and the nurses were really nice. They did some swab tests, which they then passed on to a doctor," Johansson told The Local.

But when the American woman, accompanied by her husband and niece, went to meet the doctor in his treatment room, he declined to examine her. [..]
- He then added that he would not treat her."He said he didn't like Americans," said Johansson. He also disliked hearing English spoken in his treatment room and soon walked out."
According to Johansson, the doctor was a Palestinian who objected to American foreign policy in the Middle East.Her niece followed the doctor into the office to confront him but was told: "I don't deal with people like that".
Woman turned away by doctor - for being American

Denna text fick Smålandsposten att kissa i byxorna
- "Därför undrar jag ibland hur det kan komma sig att vi svenskar harutvecklats till mjukryggade anpasslingar.Vart har de svenskar tagit vägen som en gång rakryggade stod emot det som hotade vår religion, våra traditioner och vårt språk?Och varifrån har anpassligheten kommit? [..]
- Redan som barn lärde jag mig att man får ta seden dit man kommer. Och vill man inte anpassa sig till svenska lagar och traditioner, så förstår jag inte varför man har valt att komma till Sverige.Det finns ju så många andra länder att invandra till ."
Kurt Lundgren
sjovt nok synes Dahlgren Göthe ikke bare at være fyret, men også forsvundet ud af Smålandspostens arkiv. Endnu en svensk ikke-person.

torsdag, december 28, 2006

»Tonen II «

se Torben Hansens anmeldelse af Geoffrey Cains bog "Gensyn med Ondskabens Ikon" og om de anstændiges opfattelse af god karrikaturskik på Tonen I. Jyllandsposten har adskilligt at lære i det nye år.

Censur på Smålandsposten - känd publicist sparkas

det er svært at få danskere til at forstå, at censur er det eneste rimeligt dækkende ord for hvad der foregår:

Kåseriet har hon skrivit i 40 år, och mer än 2 000 kåserier har det blivit, men nu är det slut.Den politiskt korrekta censuren har slagit till; på Smålandsposten tycks det vara lika högt i tak som under en byrå.

Så till exempel ledde följande enkla konstaterande i ett kåseri till omfattande diskussioner på redaktionen : "Har man kommit till Sverige får man försöka anpassa sig till våra villkor". Detta yttrat i ett kåseri med anledning av att barnen inte skulle få sjunga Den blomstertid nu kommer i skolorna, vilket antogs kunna stöta muslimer och andra.Efter åtskilligt diskuterande, redaktionen i uppror och redaktionsledningen i krismöte beslutades äntligen att kåseriet kunde få införas, men en dag för sent på grund av den redaktionella räddhågan. Kurt Lundgren

Så er den gal igen

nordiske medsøstre og brødre kan ikke komme ud af det indtil for nyligt så fredelige ferieparadis, Somalia. Men så gør dog noget !

100-tals svenskar sitter fast i kriget
De har ingenstans att fly.Flera hundra svenskar kan bli fångar i Mogadishu när kriget i Somalia rycker allt närmare huvudstaden.- Nu kan vad som helst hända, säger Gunnar Kraft på hjälporganisationen Danish Refugee Council.[..]
Flera svenskar har redan vädjat om hjälp - men fått nobben. Någon evakuering av svenska medborgare är inte aktuell.- När de är där kan vi inte hjälpa dem. Det finns en anledning till att vi sedan i våras har avrått från att åka dit. Somalia är ett laglöst land, säger Åsa Arvidson vid UD:s pressjour.
Svenskar sitter fast i kriget

Overfører penger fra Norge til islamister i Somalia, hevder statsministeren i Somalia
mon ikke der skulle strømme nogle svenske kroner også ? Omend til noget andet end returflybilletter. Dagbladet no

onsdag, december 27, 2006

"Pigefængsler og muslimske mini-prinser"

Af Lene Kattrup, dyrlæge
Åben tale
Vi når ikke langt, hvis vi ikke begynder her. Vi skal til at tale om og sige disse ting ligeud. Drengenes resultater i skolen er overraskende dårlige, og det på næsten alle fagområder. Egholm har også forklaret, at hun i næsten alle grupperne af de typiske indvandrerfamilier ser, at man nærmest ikke opdrager drengene før pubertetsalderen, men i stedet forguder dem og undlader at stille krav til dem.
Herved opstår det såkaldte prinsefænomen hos drengene. Deres opfattelse af sig selv som ophøjede væsener betyder, at modgang gør dem frustrerede og i en del tilfælde rådvilde og ret vrede. Hertil kommer, at meget tyder på, at der i hjemmet sjældent stilles krav om lektielæsning eller sørges for ro og mulighed for drengene til dette.

Udgangsforbud vil gavne Gellerup

"Tim Jensen bør ikke få forskningsmidler"
nu er det ikke bare "de sorte DF præster" og Naser Khader, der er træt af forsker Jensen:

Kristne har langt lettere ved at fortolke deres helligtekster i demokratisk retning end muslimer, skriver tidligere sognepræst Ricardt Riis
Tim Jensen synes grebet af den dille, som har grebet mange islamforskere: der må ikke siges noget ondt om islam, uden at der i samme åndedrag siges noget tilsvarende ondt om kristendommen, skriver Ricardt Riis.[..]
Men sådan er virkeligheden ikke. Virkeligheden er, som Geoffrey Cain påpegede det i et indlæg i Kristeligt Dagblad den 12. december 2006, den, at det er muslimerne, der har problemer med terrorisme, ikke kristendom og jødedom.
Religion dk & Hjemmeside for Ricardt Riis

Søren Ulrik Thomsen
“Sidste år hørte jeg en samtale mellem Jes Stein Petersen og religionshistorikeren Tim Jensen i Deadline (2. sektion, DR2 den 13. februar 2005, red.). Her spurgte Jes Stein Petersen: ‘Hvad er så den bedste vaccine imod religiøs indoktrinering?’ Hvortil Tim Jensen svarede: ‘Nu er der jo nogen, der mener, at de er i stand til at lokalisere det religiøse gen … og så kunne man jo håbe på, at de opfandt vaccinen, som kunne gøre det af med dette gen.’”
“Prøv at indsætte ‘genet for homoseksualitet’ i stedet. Her er en mand, der er så sikker på, at han taler imod formørkelse, så han ikke lægger mærke til, at det er racehygiejne, han gør sig til talsmand for!“ Information pdf s 6 via Uriasposten

Hvis "SF er en badebillet"....
-siger not- in- my -backyard-Vestager - hvad er de Radikale så ? Jeg mindes ikke en opposition, der har flyttet rundt på så mange imaginære ministerposter, og vist så megen taburetkløe så længe. Det siger vel ikke andet end at de befinder sig rigtig dårligt i rollen og at der er for mange analyseinstitutter i dette land. DR Online

"Den gejstlige betjening"
af de hårdt kriminalitetsramte muslimer i danske fængsler (Rapport om gejstlig betjening af indsatte,der tilhører andre trossamfundend den evangelisk-lutherske danske folkekirke, pdf). En Berlingske læser har lugtet lunten - om jeg så må sige:

Imamer vil blotskade de indsatte
Den arbejdsgruppe, der anbefaler at ansætte imamer i de danske fængsler, burde tvangsindlægges til at læse Ayaan Hirsi Alis bog »Jeg Anklager«. Den er godt nok lidt tung i starten og har mange referencer til Holland, men Danmark er demokratisk tæt på Holland, og bogens overordnede budskab er klart og tydeligt.
- Imamer i fængslerne vil blot fastholde de indsatte i den tankegang, som formodentlig er den overvejende grund til, at de i første omgang er kommet på tværs i vores retssystem. Andre lignende tankegange, som f.eks. støtte til muslimske friskoler, gør, at vi aldrig får bugt med integrationsproblemerne, som åbenlyst skyldes vores demokratis uforenelighed med islam. Det må snart stå bøjet i neon for selv den mest venstreorienterede humanist:
Vores integrationsproblemer skyldes ikke indvandring, men islam.
Stig Günther

den velmenende forsorg bør tage på en langvarig studietur i franske fængsler :Radical Islam and the French Muslim Prison Population

Nytår med Sverige
og glem nu ikke at stemme på din kadidat til årets nytårstorsk. F.eks. som jeg - en imam der næppe besidder humor nok, til at modtage den.

Lindtröm, Bonton.se

Og med Norge


Radiointerview med Henryk M. Broder
en gave til de af os, der stadig insisterer på at forstå tysk. Min 37:50

Henryk M. Broder stellt seinem neuen Buch Hurra, wir kapitulieren - Von der Lust am Einknicken ein Zitat von Winston Churchill voran: "An appeaser is one who feeds a crocodile, hoping it will eat him last." Broder wirft den "Gutmenschen" im Westen vor, gegenüber radikalen Islamisten Appeasement-Politik zu betreiben.
"Hurra, wir kapitulieren" - Wie der Westen vor dem Islam einknickt

Blair om "det progressive Islam, tolerancens fanebærer"

"To me, the most remarkable thing about the Koran is how progressive it is. I write with great humility as a member of another faith.
As an outsider, the Koran strikes me as a reforming book, trying to return Judaism and Christianity to their origins, much as reformers attempted to do with the Christian church centuries later.
-The Koran is inclusive. It extols science and knowledge and abhors superstition. It is practical and far ahead of its time in attitudes toward marriage, women, and governance.
Under its guidance, the spread of Islam and its dominance over previously Christian or pagan lands were breathtaking. Over centuries, Islam founded an empire and led the world in discovery, art, and culture. The standard-bearers of tolerance in the early Middle Ages were far more likely to be found in Muslim lands than in Christian ones."

A Battle for Global Values- Foreign Affairs, jan-feb 2007

Frøken Blair har forresten indspillet en sang, hvis nogen skulle ha glemt den. Mon ikke det første han gør efter sin afgang, er at konvertere ?

tirsdag, december 26, 2006

"Sweden keeps doors, minds open to immigrants "

lyrisk af IHT. Nu kan man sandelig også få artiklerne læst op..............................

While Sweden is receiving immigrants in record numbers, few voices are calling for closing the borders.
It's somewhat of an anomaly in today's Europe

"I think it is good that Sweden sets itself apart from other countries on this point," Migration Minister Tobias Billstrom. "A high level (of immigration) is not a problem per se. The problem is to get people to work."
International Herald Tribune


Carl Gustavs eufemismer
"Många har kommit från andra länder till Sverige för att bosätta sig och verka här för kortare eller längre tid. Jag önskar att ni ska känna er välkomna. Jag hoppas att min tillönskan om gemenskap och harmoni i helgtider också ska nå fram till Er.
I såväl historisk som modern tid har invandrare från jordens olika hörn kommit till vårt land och i hög grad bidragit till att skapa ett bättre samhälle både materiellt och kulturellt." SE SE - også lyd


Sveriges politiker älskar att tala om integrationen av utlänningar i det svenska samhället som ett problem de just håller på att lösa. Samtidigt vägrar de orubbligt att upplysa allmänheten om hur mycket invandringen kostar. Än mindre om vad vi skulle kunna göra med de pengarna för att stoppa den svenska välfärdens sönderfall. Här en analys av problemkomplexet.
MISSLYCKAD INTEGRATION – GIGANTISKA BELOPP , pdf 4 sider fra Skattegranskarna
en menig svensker springer lyrikken over:

"Sverige - världens hora"

Forhærdede tidselgemytter
af Henrik Gade Jensen
Ved juletid hørte vi i gamle dage altid om Jesusbarnets fødsel, de hellige trekonger og at der er en frelser født. I dag hører vi et andet budskab fra mange af landets præster. Nu bruger mange præster julen til at kritisere VK-regeringens udenrigs- og sikkerhedspolitik samt flygtningepolitikken. [..]
- Hvis man går ind på den svenske kirkes hjemmeside og ser dens politiske udmeldinger, ligner de til forveksling den yderste venstrefløjs. Der er ikke det gode, som biskopper ikke mener, politikere bør gøre. Hvor pengene skal komme fra, angår ikke det moralske synspunkt. ja, det er nærmest umoralsk at stille spørgsmålet.Det samme gælder danske præster i julen, der fra enkeltsager præsenteret af medierne typisk forkynder følelsesgennemborende budskaber, som typisk vender sig mod VK-regeringen og især statsministeren.
-Julen handler om noget andet. Bl.a. at vi alle er forhærdede tidselgemytter, som salmedigteren Brorson skrev, og derfor ikke har noget at lade hinanden høre rent moralsk.
Blog Cepos

Et flertal af præster oplever den nuværende udlændingepolitik som fremmedfjendsk
- Jesper Langballe tror i øvrigt ikke, at tallene i Kristeligt Dagblads undersøgelse holder stik, når det gælder en tilslutning til Dansk Folkeparti på 2,5 procent blandt præster.
– Min erfaring siger noget andet. Præster, der har en dyb forfærdelse ved tanken om, at Danmark skal omdannes til et multinationalt samfund uden sammenhængskraft, stemmer i vidt omfang på Dansk Folkeparti. Og det er de præster, der teologisk rager op i debatten og betyder noget, siger han.

Når præster sætter kryds

Øresundsintegrationen hedder Hassan
godt de har professorer i den integration :

På annandagen klockan 13.03 slogs rekord i antal barnafödslar på Universitetssjukhuset Mas i Malmö. Då skedde förlossning nummer 4 011, räknat från den 1 januari i år.
Josef Hassan föddes ovetande om uppståndelsen


Rekordkille från första andetaget

Det institutionaliserede selvhad
»Katastrofen var resultatet af års dårlige ideer og holdninger, særlig Vestens institutionaliserede selvforagt, som dæmoniserede vore egne idealer og kultur, mens den idealiserede »de andres«, ligegyldigt hvor elendige de var. Vores intellektuelle, akademikere og kunstnere havde i årtier fortalt, at Vesten og specielt USA var historiens skurke. Dets imperialisme, kolonialisme, kapitalisme, ressourceudnyttelse og forurening var skyld i jordens dårligdomme. Var det derfor nogen overraskelse, at Vestens hårdeste modstander, islamisterne, tog det selvpineri alvorligt og konkluderede, at Vesten fortjente at dø for de forbrydelser, som vi selv havde indrømmet?«Kommentator Bruce Thornton på hjemmesiden Private Papers

High Anxiety
How modernity feeds Arab anti-Semitism.

by Bruce Thornton
There’s an Elvis Costello lyric that goes, “I used to be disgusted; now I try to be amused.” Before 9/11 that was pretty much my philosophy. Working in the university, I was daily treated to the postmodern mumbo-jumbo, multicultural noble-savage fantasies, and left-over leftist delusions that are all so transparently incoherent and severed from reality that disgust seemed a waste of energy. The detached amusement of an anthropologist studying some bizarre cargo-cult seemed more appropriate and was less stressful. Then came 9/11.........................................[..]
- Here is where the West’s institutionalized self-hatred comes in. For modern anti-Semitism has little to do with medieval hatred of Christ-killers and well-poisoners, and everything to do with the anxieties and dislocations wrought by modern capitalism, industrialization, and urbanism. The Jew is hated because he is the embodiment of these forces, as well as the supposed beneficiary and master manipulator of them. Thus the Jew becomes the concrete emblem of modernity’s “creative destruction” whose costs are intolerable to some, not just to those left behind but also to those in the West who have benefited from the widespread affluence and freedom created by modern capitalism.
One of the biggest losers in the race to become modern has been the Muslim Arabs. So it is no surprise that these days the traditional Islamic disdain of the conquered dhimmi has been married to Western anti-Semitic fantasies of Jewish cabals pulling all the levers of modernity from international finance to the media. And these caricatures find willing allies among Westerners who hate their own culture as much as do radical Muslims, and who indulge, under cover of “anti-Zionism,” the same vicious stereotypes.

Private papers

Danske præsters selvhad
forklædt som næstekærlighed
Mens præsterne lader op til demonstration, indskærper biskoppen, at præste-embedet ikke må bruges til politisk propaganda.
Trods formaninger fra biskoppen skruer 10 præster fra Hillerød op for deres kamp mod regeringens asylpolitik.

Præster demonstrerer mod asylpolitik

Danske intellektuelles selvhad
Rolf Bagger med flere - om den negative afhængighed af nazismen

Majestätisk propaganda
ja, det er jo ikke som da Margrethe d II revsede islam i april 2005.

För krafterna bakom det mångkulturella kamikaze-projektet är naturligtvis kungens jultal ett propagandatillfälle som inte får försummas.
I årets jultal sade således kungens talskrivare:
"I såväl historisk som modern tid har invandrare från jordens olika hörn kommit till vårt land och i hög grad bidragit till att skapa ett bättre samhälle både materiellt och kulturellt...................................

Millds blog

Terapeut staten

nu gik jeg i skole inden den skulle producere lykkelige, "hele, harmoniske" mennesker og gode demokrater. Det er jo nok derfor det er blevet sådan en ynk med én. Mon Kasper Støvring skulle få sig en snak med den svenske "demokratiminister"? Nu hedder hun Nyamko Sabuni, men den generelle hensigt er nok den samme. Hvem vil forresten ikke gerne teraperes ? Skulle jeg regrediere helt, flytter jeg bare til Sverige igen, indtil Danmark har fået en anstændig regering. Om jeg så må be´.

Den kulturradikale stat
PHs kulturradikalisme er blevet institutionaliseret, og det har skabt en terapeutisk stat
Historien om opbygningen af den socialdemokratiske velfærdsstat er historien om kulturradikalismens sejrrige march gennem institutionerne. For i efterkrigstiden er kulturradikalismen ikke længere en særlig kulturel strømning med bestemte repræsentanter; dens ideologi er derimod allestedsnærværende i statens institutioner.

-Forleden blev en seminarrække på Københavns Universitet om kulturradikalismens ledefigur Poul Henningsen afsluttet. Her blev arven efter PH endnu en gang vurderet. Og hvad man end mener om hans arv, så er den stor – hvad allerede de velbesøgte seminarer vidnede om, og som også den daglige debat om kulturradikalismen har vist i de seneste år.
I disse debatter mangler der dog ofte en kritisk stillingtagen til PHs indsats som kulturpædagog. Eller måske rettere: Der mangler en kritik af den virkningshistorie, som PHs livslære har haft. Det gælder især de terapeutiske udløbere af hans kulturradikalisme, som ofte har noget formynderisk over sig.
-Det kommer hos PH frem i udsagn som: »Arbejderen er uden kendskab til sit eget vel, (for) han står uden opdragelse til at forvalte sine indtægter til gavn for sin politiske kamp, sin familie og sig selv«. Eller for at tage et andet citat: »De (unge) mangler den harmoniske personlighed, som er forudsætningen for at administrere den fritid, demokratiet gir dem«. Underforstået: Her må de kulturradikale pædagoger og terapeuter så træde til.
- Det er i særlig grad relevant at kritisere den del af PHs kulturradikale arv, der vedrører staten. Eller mere præcist det man kunne kalde den terapeutiske stat eller behandlerstaten. For der er sket det, at kulturradikalismen i efterkrigstiden ikke længere er en bevægelse i opposition. At den tværtimod netop er blevet institutionsbærende gælder især inden for tre statslige områder.
- For det første i uddannelsessystemet, hvor skolens formål er at skabe »harmoniske, lykkelige og gode mennesker«, som det hed i Den blå betænkning fra 1960. I dag hedder idealet »det hele menneske«. Men man kan spørge, om ikke skolen først og fremmest skal give eleverne faglige kundskaber?
- Et andet område, hvor kulturradikalismen er blevet institutionaliseret, er i kulturpolitikken. Her ses kunstens formål som det at »modne og udvikle« borgerne, som det hed i en betænkning fra 1969. Men er vælgernes modenhed et regeringsproblem, og er det en statslig opgave at få det løst?
- Endelig har vi frem til regeringsskiftet i 2001 set en kulturradikal indvandringspolitik, hvis modstandere er blevet afvist med den begrundelse, at de blot mangler den fornødne »åbenhed« over for det fremmede på grund af en patologisk brist, som de bør kureres for. Det være sig national paranoia eller endda racisme. Men er der ikke gode rationelle grunde til at være imod masseindvandringen og multikulturalismen?
- DET PROBLEMATISKE I PHs arv har i bund og grund at gøre med forståelsen af demokratiet. Demokratiet er ifølge PH ikke blot et neutralt parlamentarisk program. Det er noget mere substantielt – nemlig en livsform.Det bygger på særlige progressive værdier som fremskridtsvenlighed, åbenhed og fordomsfrihed. Er man diagnosticeret som bagudskuende og indadvendt, skal man følgelig laves om. Derfor må demokratiets sande virkeliggørelse bero på en demokratisk terapi. Staten skal med andre ord tage borgerne under behandling og opdrage dem, så de kan blive gode demokrater.
Det siger sig selv, at det indebærer en risiko for, at staten antaster individers ret til at være, som de er. Man kunne også mene, at familien og ikke skolen skal opdrage børnene. Og at kunst ikke er opbyggelig i nogen demokratisk forstand, måske tværtimod. Ligesom man kunne mene, at indvandringen netop kræver bevaring af en national kernekultur, og at demokratiet ikke forudsætter gode mennesker. Det er netop et sindrigt system med magtdelingsmekanismer, der forhindrer mennesker i at udøve ondt.På disse punkter er der god grund til at kritisere PH – eller i hvert fald arven efter PH. Af Kasper Støvring Ph.d.-stipendiat, forfatter

Hvorfor er danskerne så lykkelige ?
hvis du ikke ved det, er du ikke dansker, eller også har du ikke læst British Medical Journal. Der er mange ulykkelige mennesker sydpå og østpå, det er nok derfor de gerne vil bo her. Og når de nu ikke kan det, - fordi danskerne ikke bare er lykkelige, men også onde og kulturracistiske, så kan de heldigvis bo i det endnu nogenlunde lykkelige Sverige. Nordens fattige fætter ("kusin").
Why Danes are smug: comparative study of life satisfaction in the European Union"Børn er lykkelige, og Dyr og Kvinder, men vi Mennesker er det ikke"

Gustav Wied, antagelig med tungen i kinden

Statsfeminismen

som man lige så gerne kunne kalde svenske kvinders angst for det mandlige - sjovt nok ikke for den indvandrede totalitære religions patriarker:

Nu sägs det via obekräftade rykten att ett ilsket gäng extremfeminister är på väg med spadar och spett för att rasera densamma. Vad de har för avsikt att resa istället kan ni ju bara tänka er.Bilden på Albrunnastenen är för övrigt tagen annandag jul klockan 13.30, en verkligt grön jul på Öland i år. Kurt Lundgren

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net