tirsdag, april 24, 2007

Exit, kapitel 8 : Låg på demokratiet

et ud fra ethvert perspektiv - ikke mindst et dansk - opsigtsvækkende kapitel .Ingen vil formentlig efter endt læsning tøve med at give Jesper Langballe ret: Sverige er ikke et klassisk, vesteuropæisk demokrati. Intetsteds i Vesteuropa er det frie ord knægtet så konsekvent, så intensivt og med en sådan succes. Og med pressens velvillige samarbejde uden hvilken det havde været umuligt at ændre landet til dets nuværende forfatning og skikkelse:

"Vi journalister har ett oerhört ansvar för att flykting- och invandrarfrågor inte kan diskuteras på ett vettigt sätt. Vi har fungerat som journalister i en totalitär stat och målat upp bilden av det mångkulturella samhället som problemfritt — precis det som makthavarna har velat höra." Janne Josefsson, journalist

Åke Wedin : Lock på demokratin

Voldtægt 2006, anmeldte, endelige tal
d. 18 januar frekventerede jeg statistikken. Da lød den på 4 189 - foreløbige tal. Siden har jeg intet set eller hørt, så jeg besluttede mig for at kigge efter. Synes svenske aviser ikke vi skal vide den dramatiske øgning i 2006?

Våldtäkt - Hela landet
Våldtäkt inkl. grov
4 208

BRÅ.SE
......det er stadig over syv gange flere end i Danmark hvor det relativt burde være 1.8 gange flere.

Uenighedslisten

risikerer at miste Hanne Reintoft på grund af Asmaa - et svært tab. Jeg mener, en person der i moden alder i 1970 melder sig ind i DKP, må nødvendigvis være et uundværligt , politisk naturtalent.

An elegy to murdered England

.....But in recent years my attachment to England has faded. My sense of connection, so powerful 20 years ago, has become frayed. I increasingly feel as if I am living in a foreign land, having nothing in common with large numbers of my fellow citizens--not even a language or a shared set of values.
When I go to parts of London, Manchester or Birmingham I am struck by a sense of being in the Third World, with all its attendant chaos and tension. This is not the England that I once loved.
Yet I am told by Government and civic institutions that I am not allowed to harbour such dangerous sentiments. Instead, I should be overjoyed at the changing face of our country. In the twisted logic of the modern British state, my devotion to England--the reason I settled here--is a cause for suspicion. I should be embracing cultural diversity, not clinging to an England that is being systematically demolished.[..]
Rupert Brooke wrote in his 1914 poem The Soldier of "some corner of a foreign field, that is forever England." Almost a century later the foreign fields are now filling up almost every corner of England itself.
Amnation com

Borgerlig ? Ikke så meget så det gør noget

SvD udtiller på det pinagtigste at Sverige ikke har en stor borgerlig avis. Kun nogle pop-liberalister, der også vil forære landet bort, bare af andre grunde end de røde humanister. Her trykkes den journalistiske troværdighed helt i bund. Dick Erixon:

SVD FÖRFALSKAR DEBATTARTIKEL OM ISLAMISM.

Svenska Dagbladet är så vänster att man förfalskar debattartiklar. På debattsidan Brännpunkt publicerades igår en artikel av vänsterintellektuelle Ian Buruma. Buruma är, som all vänster av idag, influerad av orientalism och oikofobi [förakt för den egna, västerländska kulturen]. Men han gör ändå tydliga reserveringar - som Svenska Dagbladet censurerar bort! Låt oss börja med rubrikerna. Ian Buruma sätter på sin originalartikel rubriken: The Strange Death of Multiculturalism. Jag skulle översätta det till "Multikulturalismens märkliga död". Men SVD förvanskar rubriken till motsatsen: Islam hotar inte vårt Europa. Ian Buruma kommer till slutsatsen att "We must do everything to encourage Europe’s Muslim to become assimilated in European societies."

SVD censurerar bort ordet "assimilerade", den mest naturliga översättningen, för det synnerligen vaga "smälta in i", vilket tar bort Burumas poäng i artikel för att skapa en annan. SVD stryker också hela stycken där Buruma behandlar problem med islamismen och immigranternas barn: "Islamism, besides offering them an answer to the question why they do not feel happy with the way they live, gives them a sense of their self-worth and a great cause to die for."

Han medger att islamismen ger unga muslimer, födda i Europa, "en sak att dö för". Och det handlar ju inte om att ta livet av sig, utan om att döda så många västerlänningar man förmår i självmordsattacker. Denna problematik stryker SVD-Brännpunkt. Är det en oviktig poäng? Knappast. SVD gör om Burumas artikel till en pro-islamistisk. Varför? Varför är Svenska Dagbladets redaktion så ivriga i ambitionen att propagera för islamism att man förvanskar internationella debattörers resonemang?! SVD utelämnar också ett stycke där Buruma beskriver hur den första kritiken mot islam i väst kom från personer som gjort uppbrott från sin uppfostran i djupt religiösa hem, för att istället under 1960- och 70-talen vända sig till extremvänstern. Men dessa kritiker har nu lämnat försvaret av multikulturalismen för att bli starka försvarare av upplysningen vars värderingar man ställer mot muslimsk fundamentalism.

Varför utelämnar SVD denna intressanta iakttagelse om att vi som kritiserar islamistisk extremism egentligen följer en gammal vänstertradition?

Det är också löjeväckande att SVD stryker följande mening i Burumas artikel: "Afrikanska diktaturer må ha varit fruktansvärda men på något sätt undgick de fördömanden från Europas intellektuella, eftersom kritik skulle uppfattats som kulturell arrogans."

SVD-redaktionen raderar varje självkritisk mening som Buruma yttrar å den intellektuella vänsterns sida.

Buruma talar om multikulturalismens död och om behovet av assimilering. SVD förvandlar detta till att Europa borde välkomna varje uttryck av islam. Buruma ser problem med islam i Europa, men problem som kan överkommas om man vågar diskutera.

SVD stryker allt detta för att skapa en mot islamism totalt okritisk artikel. Därmed förvanskar Svenska Dagbladet - på ett synnerligen grovt, primitivt och falskt sätt - ett debattinlägg av en internationellt känd vänsterintellektuell. SVD avsäger dig därmed allt vad intellektuell hederlighet heter, för att istället sjunka ännu djupare ner i den vulgära vänsterpropagandans skyttegravar. Och det på fundamentalisternas sida!

Dick Erixon man kan sammenligne med SvD´s gendigtning her: Islam hotar inte vårt Europa

EMC, tulku

Det har vakt nogen forundring, at Erik Meier Carlsen, der for seks år siden tilsyneladende støttede VKOs stramme indvandringspolitik og tog bekymrede danskere i forsvar, når de vendte sig mod den voldsomme tilstrømning af integrationsresistente, nu er vendt rundt på en tallerken og ikke kan få religion nok i det offentlige rum. Faktisk mener han nu, at mere religion er løsningen på Danmarks problemer.

Det må vel så betyde, at vi skal tilbage til den gamle masseindvandring, for der er næppe nogen hurtigere måde at få religionen til at brede sig i alle afkroge. Ikke nok med det. I sin nye bog om »Den fjerde alliance« tager han til orde for en demokratisk dialog med islamistiske kræfter, hvis erklærede mål er at afskaffe demokratiet, og han glæder sig til, at vi snart vil få et islamistisk parti.Det betyder formentlig, at han fra nu af vil stemme på Enhedslisten, der har fået den samme lysende idé, og som allerede er gået i gang med at omdanne sig til et sådant. Men hvordan kan man nu forklare, at Carlsen i dag mener det modsatte af, hvad han tilsyneladende gjorde for få år siden?

Her må vi ty til den buddhistiske religion, der opererer med såkaldte tulkuer, dvs. bevidst genfødte, som er kommet tilbage for at hjælpe deres medmennesker. Og efter sin afgang som redaktør for B.T. har den gamle strammer ladet sig genføde som universalslapper, hvis forståelse for islams herligheder næppe står tilbage for nogen imams. Og øjeblikket kunne ikke have været bedre valgt, idet det netop falder sammen med europæisk islams fornyede tørklædeoffensiv. Hvilken lykke for begge parter at have fundet sammen på et så opportunt tidspunkt.

Lars Hedegaard , Groft Sagt, Berlingske. Interview med Meir Carlsen i DR Deadline

"Whichever way it does go, it looks pretty bad"
foto© Snaphanen

Pipes addressed a crowd of over 200 in the Shapiro Campus Center Theater and spent the majority of his lecture discussing the "Islamization of Europe" from both the European and Muslim perspective, a subject on which he said he does not usually lecture.
"Europe is an open door, through which Muslims are walking right through," he said.
- Pipes lined out three scenarios for the future of Europe. The first scenario is that Muslims will dominate Europe; the second scenario would be the rejection of Muslims; and a third, more hopeful scenario, is that everyone will coexist in peace. [..]
According to Pipes, one of the main reasons Islam is gaining so much ground in Europe is because of the continent's high level of secularization and the decline in the popularity of Christianity. He said other important reasons are declining birth rates and a weakening of national pride in European countries.[..]
"Europe will be Islamized because the yin of Europe and the yang of Islam fit right perfectly," Pipes said.
The Justice Online

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net