lørdag, august 13, 2005

Äntligen !- heder åt DN


& Lisbeth Lindeborg -en kanonartikel som demaskerer Tariq Ramadan & "Euro Islam "
"Militant islamism utgör den tredje totalitarismen"
De makthavare som inte behandlar islamismen som en totalitär rörelse blir indirekt medskyldiga till terrorism. Medan man i Frankrike och nu i Storbritannien börjar se närmare på islamismens mångnationella nätverk anses det inte politiskt korrekt att diskutera öppet om detta i Tyskland och Skandinavien. Temat är tabubelagt. Men med tanke på den intolerans som utgår från islamismen är varje form av tolerans visavi militanta islamister ansvarslös, skriver statsvetaren Lisbeth Lindeborg.
-----
Liknande tankegångar och verksamheter finner vi överallt i Europa: Skandinavien, Frankrike, Holland, Belgien, Italien etc. I Sverige är Ahmed Rami känd som antisemit och högerextremist. Internationellt är han bekant som en viktig förbindelselänk mellan högerextremism och islamism. Och i Schweiz, exempelvis, arbetar Tariq Ramadan, sonson till Muslimska brödraskapets grundare al Banna, som filosofiprofessor vid universiteten i Freibourg och Genève. Likt Ibrahim följer han den islamistiska vilseledande strategin och talar om sin vilja till dialog medan det långsiktiga målet är raserandet av de västliga demokratierna. I Frankrike ser vi samma mönster. Där har en av Muslimbrödernas viktigaste utbildningcentra kallat sitt högkvarter "Institut Européen des Sciences Humaines" (Europeiska institutet för humanistiska studier)Här handlar det inte om integration utan om en massiv infiltration och hjärntvätt.
--------
Säkert är att islamisterna inte kommer att lyckas i sitt syfte att införa ett världskalifat. Inte heller Hitler lyckades i sin strävan efter ett världsherravälde. Dock ledde oförmågan att stoppa honom i tid till enorma offer. Desto viktigare är det att reagera mot islamismen nu och erkänna vad den står för. Av grundläggande betydelse är att integrera de muslimska församlingarna. Denna uppgift måste delas mellan värdland och invandrare vilka inte ska tillåtas att leva i parallella, men åtskilda samhällen.De 15-18 miljoner muslimer som nu finns i Europa måste äntligen ta sin del av ansvaret. Alla islamister är inte beredda att utöva våld. Men islamister som är potentiella terrorister bör kunna utvisas. Detsamma borde gälla för dem som på olika sätt stöder terrordåd. Likaså vore videoövervakning av "misstänkta" moskéer en tänkbar åtgärd. Med tanke på den intolerans som utgår från islamismen är varje form av tolerans visavi militanta islamister ansvarslös.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=449551&previousRenderType=2
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net