søndag, oktober 30, 2005

I Guder

Vrede over islamisk kunst
Det er ikke kun billeder og tegninger af profeten Muham-med skabt af ikke-muslimer, der udløser kritik og krav om tilbagetrækning.
Norske religionsforskere har vakt vrede blandt muslimer, fordi de har lagt islamiske billeder af profeten Muhammed på deres instituts hjemmeside.
To forskere fra Norge, Richardt Natvig fra universitetet i Bergen og Ingvild Flaskerud fra universitet i Tromsø, er i gang med et forskningsprojekt om muslimsk populærikonografi. Billederne på hjemmesiden er eksempler på nutidige ikoner fra Iran, som viser profeten Muhammed.

»Vi har fået nogle kritiske reaktioner på det og er blevet bedt om at fjerne fra siden, da det er en fornærmelse af islam. Det finder jeg underligt, for vi, som skulle fornærme islam, viser jo bare eksempler på den islamiske kultur frem. Med deres reaktioner fornægter disse muslimer en stor del af den islamiske tradition,« siger Ingvild Flaskerud, som er ved at skrive en doktorafhandling om shiamuslimsk ikonografi.
Der hersker i dag et udbredt forbud mod at vise profetens ansigt blandt muslimer, men i klassisk islamisk kunst findes talrige eksempler på, at Muhammed er blevet afbildet.
De værker er dog ikke populære på kunstmarkedet. Lucien Arcache, en af Frankrigs førende kendere af islamisk kunst, har flere gange vurderet værker, som viser profeten med slør for ansigtet, men han vil ikke deltage i salg af værker, hvor man kan se Muhammeds ansigt.
»Jeg ville være skør, hvis jeg gjorde det. Det ville være som at drage i krig med fuldt forsæt. Der er en enorm risiko,« siger Lucien Arcache.
http://www.jp.dk/kultur/artikel:aid=3352474/


Den "etniske" ytringsfrihed
JP’s kritikere med juraprofessor Smith i spidsen ville da heller aldrig kunne opstille nogle brugbare generelle retningslinjer for ytringsfriheden ud fra de argumenter, de bruger. De gør ikke engang et forsøg på det. Deres argumentation kan reelt koges ned til, at man ikke bør ytre noget, som støder mod vigtige forskrifter hos det voksende muslimske mindretal.

-"Reelt handler dette om holdningen til integration:
Fortidens udlændingepolitik blev oprindelig forsvaret med, at indvandringen jo kun ville have et ubetydeligt omfang. Det viste sig at være forkert. Så hed det sig, at antallet af indvandrere ikke var noget problem - bare de blev integreret. Men alt for mange er desværre dårligt integrerede. Dermed går argumentationen over i
en ny fase: Man erkender,at ganske mange muslimske indvandrere står fjernt fra de principper for ytringsfrihed, som er bærende i det danske samfund. I stedet for at stå ved og forklare disse principper og arbejde for, at de bliver fælles gods for danskere og indvandrere, vælger man en anden vej:
Man går reelt over til at operere med to forskellige udgaver af ytringsfriheden: Den ene er den etablerede danske udgave. Den anden er en udgave, der tager særlige hensyn til de samfundsforskrifter, som ligger i islam. Dette er den multikulturelle “løsning". Målsætningen om integration og fællesskab om det danske samfunds bærende værdier erstattes her af en opfattelse, der opererer med adskilte og ligestillede kulturer. Al erfaring viser, at noget sådant er ødelæggende for et samfunds sammenhængskraft.“
http://www.jp.dk/meninger/artikel:aid=3352672/

Importeret pøbelmentalitet i Paris
Mere pøbelmentalitet.For anden aften i træk var en belastet forstad til Paris fredag plaget af voldsomme uroligheder. Omkring 400 unge i Clichy-sous-Bois tørnede sammen med knap 300 betjente. Der blev kastet molotovcocktails mod politiet, skudt på en politibil, og 29 biler blev sat i brand. Syv betjente blev lettere såret og ni personer anholdt, før politiet fik styr på situationen.(se:

http://www.angantyr.blogspot.com/

http://fjordman.blogspot.com/2005/10/second-night-of-rioting-in-paris.html

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net