onsdag, september 20, 2006

Berigtigelse, nu også på engelsk

"That's no big surprise considering all the bloody immigrants living there".
Bengt Hansson (M) mente selvfølgelig:


"I meant a lot of immigrants. A bloody lot. You shouldn't think that I have anything against immigration".

Så skulle den ged vist være barberet
Moderate politician in "bloody immigrants" storm

Reinfeldts dilemma
behøver man ikke være spåmand for at ridse op:
Enten fortsætter han som hidtil med over 60.000 PUT om året - og SD er i Riksdagen om 4 år og sosserne i regering igen.................................
Eller også indfører han dansk fremmedpolitik med det samme, bliver en populær statsminister og sikrer alliancen flere mandatperioder.
- Mere indviklet er det ikke. Det skulle vel lige være at få Maud Oloffson med på det, og få sukret realiteterne ordenligt ind overfor den snotforvirrede og i øjeblikket helt hysteriske journaliststand. Han vil få Sveriges samlede korps af forstadsidealister efter sig , og de vil kalde ham nazist til hans dødsdag. Men er han et mandfolk eller ej ?

Pest eller kolera ......det er alternativerne.

Därför lyckades sd i Landskrona
I stället för att agera och åtminstone försöka bryta segregationen har man satsat på en enkät som politikerna själva skulle sammanställa och tolka. Som om man inte visste vad folk i Landskrona tycker om invandrare och mångfald.Som av en händelse släpptes rapporten några veckor före valet. En mindre lyckad svensk tradition har anammats: utreda, utreda, utreda - men inget göra.
Nu är det upp till Alliansen att visa att den inte är lika inkompetent som den förra regimen. Annars går vi en mycket otäck framtid till mötes. Vi kommer redan i nästa val att få se sd-styrda kommuner och en bunt med riksdagsledamöter från det främlingsfientliga partiet i riksdagen.
Expressen

Islams europæisering eller Europas islamisering

Jihad som en verdensrevolution
Islam: Islamismen kommer ikke af fattigdom. Den er en vision for ny verdensorden, siger eksperten Bassam Tibi.
Af ANDERS RAAHAUGE, Jyllandsposten

Bassam Tibi er syrisk-født professor i Tyskland og en af de internationalt mest velanskrevne eksperter i mødet mellem islam og Vesten. [..]

»Jihad-kæmperne er ikke fattige muslimer, de ønsker på verdensanskuelsernes niveau en anden verdensorden, og de handler her og nu gennem deres hellige terror. Men en sikkerhedspolitik mod dem kan kun virke, hvis den føres muslimsk-vestligt.Lykkes det ikke, får jihad-kæmperne held med deres propaganda. Den hævder, at den vestlige krig mod terror er en krig mod islam.«
De herboende muslimer bliver hidset op af tv-billeder fra f.eks. den nylige krig i Libanon, som er meget nyttige for de islamistiske rottefængere, skriver Tibi. Men vi skal huske, at hverken mellemøstkonflikten eller den USA-dominerede globalisering er årsager til terroren.
- Islamismen er langt ældre end de konflikter, vi tænker på.»Det drejer sig om en totalitær ideologi, der bæres af en bevægelse, som opstod længe før grundlæggelsen af staten Israel og begyndelsen på USA's engagement i Mellemøsten. Det muslimske Broderskab blev i 1928 stiftet i Kairo, og derved fødtes ideen om en muslimsk verdensrevolution, der gælder som den nye tolkning af jihad. Den 11. september 2001 var altså et højdepunkt, ikke et nybrud.«
Vi må forhindre, at de herboende muslimer køber idéen om en verdensrevolution, vi må vinde indvandrerne og europæisere de unge frem for at udgrænse dem, hedder det hos Tibi. Men de skal ikke pakkes ind i kritikløs tolerance.
»Hvis vi muslimer forlanger ligeberettigelse, må vi også tillade, at der stilles krav til os. Dertil hører frem for alt , at demokratiske muslimer sammen med vestlige demokrater ikke nøjes med at pukke på fejl i vestlig udenrigspolitik eller Europas manglende evne til at integrere os.
- Både i den muslimske verden og i Europa burde muslimer engagere sig overbevisende mod jihad-islamismen som den nye totalitarisme, ikke kun med ord, men også i handling.« Med 20 mio. herboende muslimer er Europa dybt berørt.
»Europas fremtid lyder med én sætning: Islams europæisering eller Europas islamisering. I islams verden: Verdsligt demokrati eller islamisme. I begge scenarier har godfølerne ingen plads, for de styres af ønsketænkning, ikke af virkeligheden slutter Bassam Tibi.
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net