torsdag, september 14, 2006

Værste valgkamp nogensinde

Gudskelov de har en demokratiminister (Mona Sahlin)

Bomben som fick polisen att spärra av Gustav Adolfs torg i tisdags är bara toppen på ett isberg av allvarliga incidenter under valrörelsen i Skåne. Flera lokalpolitiker har polisanmält att de hotats till livet mitt i valarbetet.
– När det gäller hot och ofredande mot politiker har vi tio sådana anmälningar. Och de är väl spridda mellan partierna, säger Per Lundén, inspektör på underrättelseroteln.
- Polisen bekräftar också att ett antal lokalpolitiker just nu får personskydd på grund av mer eller mindre konkreta hot som riktas mot dem.
– Det handlar alltså inte bara om toppolitiker, säger Charley Nilsson, informatör vid polisen i Skåne.
- Samtidigt är mörkertalet stort. Och alla partier har ännu inte hunnit göra polisanmälningar.
- Vi har samlat en hög med hotbrev, som antingen riktar sig mot vår politik eller mot en konkret person.

Metro og Rakryggad

Cykelhjelmsstaten


Niels Lillelund, JP har et interview med en af de nyliberale, jeg omtalte nedenfor. Johan Norberg har dog en hel del pointer.

Klassisk liberal
Johan Norberg er liberal af den klassiske aftapning. Han har arbejdet for tænketanken Timbro, men er nu sin egen herre.
Og det er ikke så let i Sverige, siger han.
»Et eksempel: der bor omkring 20.000 somaliere i Sverige, lige så mange som i den amerikanske stat Minnesota den stat, som mange svenskere indvandrede til i sin tid. Groft sagt er det sådan, at i Sverige er somalierne arbejdsløse, mens de i USA er i arbejde. Hvorfor? Ja, først og fremmest jo fordi vi i Sverige belønner lediggang og straffer arbejde [..]
Dommedag
Dette hænger, ifølge Norberg, sammen med den socialdemokratiske dominans, som har været langt stærkere i Sverige end i Danmark.
»Man må forstå, hvor massivt Socialdemokratiet sidder på magten i dette land. Partiet er en stat i staten. Det har, med ni års undtagelse fordelt på tre valgperioder, styret landet siden 1932. Det betyder, at der sidder socialdemokrater på snart sagt alle betydelige poster i samfundet. Ser du f.eks. på de 12 generaldirektører for de store offentlige styrelser, der er blevet udpeget i årene 2001 og 2004, så er 10 af dem socialdemokrater. Det er jo ikke tilfældigt. Og her taler vi om myndigheder, som konstant bombarderer borgerne med propaganda, der skal skabe flere love og forordninger. Et forsigtigt skøn siger, at de bruger mere end to milliarder kroner om året på den slags.«

"I trygghetsnarkomanernas land", Expressen og Dagens Nyheter


Min egen mobiltelefon Temo (Gallup)

udført på vej fra job kl 16.30 i den centale København. Stærkning ca. 1.2 km, antal figuranter ca. 1000. Altså som i en helt almindelig TEMO.


Mobiltalende kvinder : 13
Mobiltalende mænd: 7 (heraf 4 af "mellemøstlig oprindelse")


Konklusion : (Yngre) kvinder synes at have et større behov for at meddele sig end andre.
Mellemøstlige mænd synes at have et større behov end danske mænd. (Min ven historikeren forklarer det kort : "De kan ikke lide at være alene").
Jeg stiller mine resultater gratis til rådighed . (foto snaphanen). Det var iøvrigt dagen hvor verden rundede 2.5 mia mobilabonenter.Neuropa på tegnebordet
In June, Wolfgang Tiefensee, a German minister, said: "There is the great hope underlying the goal of a United Europe that we can permanently overcome old borders."

EU plots to wipe Britain off the map – literally
Conservatives have sounded the alarm over new EU powers to seize control and 'harmonise' all geographical information held by nation-states - including maps. An investigation by the Party has also discovered that the European Union, assisted by John Prescott, is to roll out new 'transnational' regions which cross national boundaries, and help create a "United Europe".

Daily Mail
The Conservative Party, UK
The Telegraph


Alexis de Toqueville
...”I studied the Koran a great deal - I came away from that study with the conviction that by and large there have been few religions in the world as deadly to men as that of Muhammad. As far as I can see, it is the principal cause of the decadence so visible today in the Muslim world, and, though less absurd than the polytheism of old, its social and political tendencies are in my opinion infinitely more to be feared, and I therefore regard it as a form of decadence rather than a form of progress in relation to paganism itself. “.. - Alexis de Toqueville from “ The Old Regime and The Revolution”

Det danska undret
foto © snaphanen
“Det går bra för Sverige!” Så predikar socialdemokraterna inför valdagen. Vad ska man då säga om Danmark? Där kan verkligen talas om ett ekonomiskt under!
Sedan tillträdet av regeringen Rasmussen 2001 har invandringen minskat kraftigt, och nu har Danmark helt betalt av sin statsskuld. Landet är skuldfritt! Sverige har fortfarande en statsskuld i storleksordningen 1.200 miljarder kronor.

Danmark har också ett väsentligt bättre arbetsmarknadsläge än Sverige, med en mycket låg arbetslöshet. Många svenskar i Malmö får arbete i Köpenhamn.
Kontrasten är alltså stor mellan Sverige och Danmark, när det gäller ekonomin.
Också vad gäller demokrati är kontrasten stor. I Danmark tillåts även små partier att komma fram i TV och själva presentera sina ståndpunkter. Tidningarnas debattsidor står öppna för olika åsikter, även beträffande invandringspolitiken.
Och på valdagen finns alla partier med på en och samma valsedel. En valsedel som varje väljare garanteras tillgång till, genom att sändas ut med röstkortet. Där kan han/hon sätta kryss för både partiet och kandidater. Det danska systemet blir väsentligt billigare än det svenska, med dess gödsling av valsedlar.
Ur Riksdag&Departement 24 2006:..................................

Millds blog
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net