onsdag, august 31, 2005

Indvandrares val

Fra SD- Kurien via BGF:
skriven av Anna Hagwall, född i Ungern:
"Invandrare, din plats är på vår sida!"
Du som är invandrare och jag, en sverigedemokrat och invandrare, har en stor och livsavgörande sak gemensamt. Vi har båda valt att leva våra liv här. Vi har fått tillåtelse av det svenska folket och medgivande att de delar med sig all välfärd till oss som vi inte hjälpt till att skapa.
Eftersom vi efter flera årtionden fortfarande bor här har vi gjort ytterligare ett val; att vi stannade kvar. Alternativet hade varit att återvända då kommunismen fallit eftersom många utvandrat pga samhällssystemet de inte tyckte om då. Men varför väljer vi fortfarande att bo här? För vi har det bättre här, mycket, mycket bättre."


"Efter vår ankomst på 70-talet öppnades slussarna och i tre årtionden har närmare en miljon människor vällt in i landet som i ännu mindre skala var intresserade av att anpassa sig och göra rätt för sig. Ingen kan ha undgått att se hur Sverige sakta men säker försämrades på alla punkter, framförallt ekonomiskt och moraliskt.
Välfärdsstaten som generationer har byggt upp med sina liv som insats plundras av alla kategorier: såväl av den ekonomiska eliten med sina groteska pensioner, avgångsvederlag och bonusar, som andra som använder det offentliga trygghetssystemet för att plundra dem som arbetar
.
Det har tillkommit fyra nya försörjningssystem i sossarnas Sverige: A-kassa, sjukkassa, förtidspension och socialbidrag. En plundring av dem som arbetar genom extremt höga skatter.
Partiet som innehar den politiska makten sedan årtionden tillbaka har undan för undan tappat all sin ideologi, det enda som är kvar är begäret och hungern efter makten - kosta landet vad det kosta vill. Metoderna känner vi igen, vi om några.
Partiet och facket går hand i hand med otaliga statliga verk som i huvudsak sysslar med
åsiktsproduktion och hjärntvätt av medborgarna, samtidigt som de lojala partivännerna får välbetalda tjänster med trygghet för resten av livet. Det här känner vi igen från vår tid under socialismens ok. Vi såg hur nomenklaturan levde gott på en nivå som var helt otänkbar för oss vanliga.
Ser ni några paralleller kära ödeskamrater? Kritik av den förda politiken bemöts massivt av den mediala eliten som hör till kategorin köpta. Är det någon som inte minns lögnerna vi matades med också där av stadstelevisionens lakejer. De tillrättalagda kulisserna och våra stora ledare som visades upp emottagandes folkets kärlek är etsade i mitt minne. Redan som barn kände jag att det här inte var sant, verkligheten man levde i var allt annat än det. Vaknar inte någonting inom er efter detta? Vill inte ni också avslöja det förljugna, rätta till det skeva? "
Riksdagspartierna fortsätter trots det misslyckade mångkulturella projektet att överträffa varandra i godhet ..."
"Vissa tuffa krafter i befolkningen har börjat reagera och kräva att svenska folket ska upplysas om invandringens kostnader och dess konsekvenser för samhället. Då tog det hus i helsike. Enorma krafter mobiliserades, inte för att förändra den katastrofala utvecklingen utan för att tysta ner kritiken och skuld- och etikettbelägga kritikerna. Så blev vi alla rasister och främlingsfientliga över en natt.
Begreppet har sedan dess effektivt tjatats in i medvetandet hos det svenska folket och blotta tanken på att förknippas med det avskräcker människor från att organisera sig i invandrarkritiska organisationer och partier.
Jag som redan varit med om det en gång i mitt liv under kommunismen har genomskådat detta. Jag köper inte argumentet om det välsignade, mångkulturella lyckoriket som bevisligen inte fungerat i något land hittills. Vi som nu bor här och som har blivit en del av samhället är skyldiga det svenska folket att ta ställning. .."

http://www.bgf.nu/parlor/hagwall.html
http://www.sverigedemokraterna.net/artikel.php?action=fullnews&id=454
At stemme med fødderne
blev svenskerne spurgt om de ville have små 2 mio fremmede inb i deres land ? Næh. Fik de lov at protestere af demokratisk vej ? Næh. Finder de muligvis en anden måde at protestere på - f.eks. ved ikke at ansætte indvandrere ? Højest sandsynligt. Etablissementet har jo sagt i årtier, at det intet betyder hvad befolkningen mener. Så må Riksdagen drive deres politik igennem på ridefoged-facon. Som det skete i Danmark indyil 14 dage før 2001 valget. Er det klogt ? Næh.................Nu skal der love til. Mange!
"Lagstifta om företräde till jobb för utsatta grupper"
Regeringens diskrimineringsutredare: så kan den negativa särbehandlingen av invandrare stoppas.

En ny lag krävs för att ge boende i segregerade områden företräde till arbete vid likvärdiga meriter. För att det ska fungera måste Högskoleverket snabbt ta fram användbara jämförelser mellan svenska och utländska examina. Arbetslivserfarenheter från andra länder måste ses som meriter, skriver Masoud Kamali, som lägger fram sin rapport i dag.
-----------------
Den ökade etniska segregationen är ett direkt hot mot demokratin på många olika sätt.Den förstärker vi-och-dem känslan och äventyrar utvecklingen av en vi-känsla som är grundläggande för samhällets fredliga existens. Den minskar förtroendet för demokratins möjligheter att minska fattigdomens etnifiering. Segregationen ger också näring till den ökade främlingsfientligheten som sveper igenom den Europeiska unionen å ena sidan, och förstärker spridningen av fundamentalistiska ideologier som lever på brist på gemenskap och solidaritet mellan olika grupper, å den andra.Tiden är knapp och det gäller att agera snabbt. Vi kan inte vänta längre om vi vill ha en förändring. Det politiska systemet i allmänhet och staten i synnerhet måste vidta drastiska åtgärder för att bekämpa den strukturella/institutionella diskrimineringen och den ökade etniska segregationen på alla områden.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=456170&previousRenderType=2
TERRORISM: OVER 40,000 EXTREMISTS POSE THREAT TO EUROPE, SAYS EXPERT
- Some 10,000 active supporters of the al-Qaeda terrorist network in the United Kingdom and 31,000 Islamic extremists in Germany pose a serious threat to the European security apparatus, according to an internationally recognised expert on terrorism, Rolf Tophoven.
In a paper presented at the three-day seminar on "Global Terrorism" organised by the Institute of Regional Studies in the Pakistani capital Islamabad, Tophoven said a small minority of European Muslims were more than capable of attacking their own countries as part of the Jihad.
In his paper titled, “The European Network of al-Qaeda", Tophoven quoted a confidential British study, which estimated that the number of active al-Qaeda supporters in the United Kingdom are up to 10,000. The German Verfassungsschutz (Office for the Protection of the Constitution) outlined a recent number of about 31,000 Islamic extremists in Germany who were believed to be a potential security risk, he said.“Both figures demonstrate that militant Islam is firmly entrenched in the European heartland,” said Tophoven.............................
http://www.adnki.com/index_2Level.php?cat=Terrorism&loid=8.0.202426586&par=0
Islamists, Get Out
As the full implications of the London terrorist attacks by domestic jihadis sink in, Westerners are speaking out about the problem of radical Islam with new clarity and boldness.The most profound development is the sudden need of the British and others to define the meaning of their nationality. In the face of the Islamist challenge, historic identities once taken for granted must now be codified.
http://www.danielpipes.org/article/2912

Sprog er magt

den der bestemmer brugen af ord, sidder allerede på dagsordenen. Når Glistrup bruger ordet muhammedaner, er det fordi det er det udtryk han voksede op med.(Eller fordi han er en stædig rad eller en drillepind). Sådan hed det bare, ganske neutralt. Jeg voksede op med et "neger" som ubelastet. Vi sagde i midtresserne: "Det er da også forfærdeligt som amerikanerne behandler negrene, det kunne saldrig ske her. Hvilke barbarer". Det man må spørge sig selv er: skal man ændre sit sprog løbende efter den sidste fjert, eller skal man ikke. Det må være op til den enkelte, ikke til en HMF eller 266 b lovgivning.
Bli kallad neger är kränkande
Nyamko Sabuni (fp): Ordet syftar på en lägre stående människa
Den som använder ordet neger borde upphöra med det så snart han eller hon blir medveten
http://www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,2789,691770,00.html
Nationalstaten
jeg må tilstå, jeg har ikke tid til at læse det endnu, men da Axess plejer at være læsværdigt, tør jeg godt anbefale det. De to sidste ser på forhånd noget PK-agtige ud:
Tema: Den seglivade nationen
Statsvetaren Anthony D. Smith:
Nationella identiteter består eftersom de förändras
ESSÄ/ Nationen består. Många har förespått att de nationella identiteterna kommer att ersättas av en global identitet. Men detta tycks främst gälla den globala elit som påminner om den förnationella erans tvärkulturella aristokrati. Den nationella identiteten, i dag mer öppen och formbar än någonsin, behåller greppet om majoriteten och förblir den starkaste och politiskt sett mest gemenskapsbefrämjande.
http://www.axess.se/svenska/aktuellt/tema_smith.php
Journalisten Lisa Irenius:
Socialpatriotism växer sig stark i det gränslösa Europa
REPORTAGE/ Nynationalism.
Det vanliga argumentet för nationalstaten har varit att den är den bästa ramen för demokratin. I dag menar allt fler att den är den bästa ramen för välfärdsstaten. Inom EU frodas den nationella känslan samtidigt som staten i realiteten försvagas. Frågan är vad som händer om nation och stat går olika vägar.
http://www.axess.se/svenska/aktuellt/tema_irenius.php
Etnologen Karl-Olov Arnstberg:
Det typiskt svenska behöver inte vara svenskt
ESSÄ/ Uppgraderad identitet. I det moderna samhället är livets viktigaste värden knutna till individen och det kan se ut som om människor i västvärlden upphört att ha en gemensam identitet. Men förankringen i en nationell identitet är en förutsättning för det individuella identitetsbyggandet. Vi förbiser det ofta därför att den nationella identitetens manifestationer inte längre ser ut som förut. http://www.axess.se/svenska/aktuellt/tema_arnstberg.php

Udlændinge som valgtema & jydsk "sharia banking"

det er både sagligt og taktisk rigtigt set af Venstre, at den traditionelt røde Københavns Kommune må se i øjnene, at en problematisk befolkningsgruppe er tre gange større om 10 år: 16-21 årige udlændinge. Det er på tide med en alliance mod det socialdemokratiske hegemoni, og Ritt Bjerregaards gyldne retrætepost som overborgmester. Ser man tilbage på hendes lange karriere i politik, har hun aftedkommet uendeligt lidt - bortset fra det hun har gjort for sig selv. Punkt 1 på hendes dagorden var altid: Ritt Bjerregaard.


Ännu hårdare utvisningsregler i Danmark

Den danska integrationsministern, Rikke Hvilshøj, meddelar nu att hårdare utvisningsregler kommer att införas i Danmark. Hon säger att regeringen arbetar efter en modell med betingad utvisning.
Enligt ministern innebär det ett gult kort första gången utlänningar begår kriminalitet. Om de överträder lagen igen blir de utvisade. Det återstår nu att fastslå vilka lagöverträdelser som skall medföra utvisning.
Allt fler invandrare i Danmark lever på bidrag

Enligt en ny dansk undersökning lever hela 42 procent av de invandrare som inte kommer från västvärlden på bidrag, rapporterar Ekstra Bladet den 24 augusti.
För vissa grupper är talen väldigt höga; till exempel försörjs över 70 procent av irakierna och somalierna av det offentliga.

Kim Eskildsen kommenterer Venstres og Søren Pinds integrationsudspil:
Jeg forstår derfor ikke den arrogance, der udspringer fra Ritt og Bondam, som åbenbart ingen kvaler har med at udskrive kæmpe regninger, tillade en eksplosion i volden og ignorere tendenser til islamisering af hele kvarterer i København og samtidig hånligt afvise Venstres integrationsudspil. Men for vælgerne er valget da blevet krystalklart. Pind eller kaos.
At deltage i politik er ofte en utaknemmelig tjans. Som regel får man ikke sine ønsker opfyldt, man arbejder ofte gratis og man mange mennesker foragter politikere og mener, at vi er nogle båtnakker.
Venstre i København har just udsendt sit nye integrationsoplæg og jeg kan uden blusel sige, at det er som talt ud af min mund.
http://www.respektnu.dk/index.php?mod=spidsen

Business is sharia business

en uldjyde lader ikke en god handel gå sin næse forbi:

Bank overvejer sharia-lån
Muslimer i Danmark får nu måske mulighed for at få de særlige rentefri sharia-lån i Jyske Bank.
Jyske Bank overvejer som den første danske bank at tilbyde de særlige rentefri sharia-lån til de omkring 200.000 muslimer i Danmark. Når muslimer har behov for en særlig type lån, skyldes det, at det ifølge Koranen er forbudt at betale renter, forklarer imam Abdul Wahid Pedersen. »Derfor kan vi ikke gå ind i en dansk bank og låne til at købe hus eller bil«, siger imam Abdul Wahid Pedersen.

http://politiken.dk/visartikel.iasp?pageid=394493

Opposition søges

Et demokrati skal ha en opposition. Jeg er , som Pia Kjærsgaard, ligeglad med hvad den hedder. Danmark kan ikke nøjes med et splittet socialdemokrati, et kun delvist troværdigt Radikalt Parti, og et uddøende SF, som opposition. Vi skal jo ikke ha den samme regering i 20 år, vel ?

Af RALF PITTELKOW
De socialdemokratiske partier i Europa har problemer. Det danske parti har særlig store problemer, skriver Ralf Pittelkow.
DE socialdemokratiske partier i Europa er ikke, hvad de har været. Nogen af dem oplever ganske vist medvind. Men som helhed er de langt fra den styrke, som de havde i 1990'erne.
I Tyskland synes den socialdemokratiske kansler, Gerhard Schröder, at stå for fald ved valget 18/9. Partiets krise forstærkes af, at dets tidligere formand, Oskar Lafontaine, har lavet sit eget venstrefløjsparti, der i alliance med de tidligere kommunister ligger til at få ganske mange stemmer.
I Frankrig er de interne fløjkampe i Socialistpartiet nu så forbitrede, at tidligere premierminister Michel Rocard har foreslået en deling af partiet.
I Danmark placerede den forgangne uges tre meningsmålinger Socialdemokratiet under 25 pct., hvilket er lavere end ved katastrofevalget i februar.

http://www.jp.dk/meninger/ncartikel:aid=3233644

mandag, august 29, 2005

En replik til borgerrepræsentationen

Malmø - et kønt forbillede
Af Snaphanen
36 københavnske politikere har været på studietur i Malmö med foruroligende udtalelser til følge (KØBENHAVN 19.8). »Vi kan lære meget af Malmö, især ikke at fokusere så meget på antallet af indvandrere« (overborgmester Lars Engberg). »Det var skønt at se en moské midt i IKEA-land« (overborgmesterkandidat Bondam).
Lad mig kort ridse Malmös situation op. Den er et Babelstårn af en by med 166 nationaliteter repræsenteret. I alderen 0-18 er gammelsvenskere i mindretal, og Muhammed var i 2000 det mest almindelige navn på nyfødte drenge.
Skattegrundlaget er jævnt dalende i forhold til landsgennemsnittet. Arbejdsløsheden er tårnhøj, kun 62 pct. er i arbejde (landsgennemsnit 75 pct.). I visse kvarterer i ghettoen Rosengård kun 8 pct.
Kriminaliteten er den værste i Sverige. Til sammenligning med Københavns Kommune er risikoen for at blive røvet eller voldtaget næsten seks gange større. Kommunale bygninger, torve, gader, skoler er massivt kameraovervågede. Enkelte skoler har metaldetektorer for at forhindre våben. Borgmester Ilmar Reepalu har tigget Stockholm om ikke at få flere indvandrere, men har været til "kammeratlig samtale" og er blevet tavs. Hans hjem blev i øvrigt beskudt for nylig, man spørger sig selv hvorfor?
Tusinder er flyttetI 2003 flyttede (flygtede) 14.000 svenskere fra byen - først og fremmest børnefamilier.
Kommunen uddelte spørgeskemaer til nogen af de fraflyttede for at få en begrundelse for flytningen. Alle angav grunde i stil med »Malmö har blivit ett belägrat ghettoområde ... Alla tänker det, men ingen får säga det, men faktum kvarstår: invandrarna beter sig som några dj ... a svenska semesterfirare«. Eller: »När det kommit så många invandrare, kan ingen svensk bo kvar, för de har helt andra seder än vi.«
Ved de københavnske politikere noget om Moskébranden i april 2003? Da politiets undersøgelser hen under sommeren pegede mod et "insider-job", blev Skånes muslimer så aggressive, at al videre rapportering til offentligheden stoppede.
Nu må en københavner spørge sig selv: Er de herrer Bondam, Engberg og Bo Asmus Kjeldgaard usædvanlig venlige, når der er en åben mikrofon i nærheden, eller er de så tindrende uvidende, at de ikke hører hjemme i styret for en stor by og følgelig bør stemmes ud til november?

JP-KBH d. 20/8

Integrationssamarbejde på tværs af Sundet
København 20. august 2005, 8. sektion, side 7
Københavnske politikere måtte pænt smide skoene under et besøg i moskeen på Islamic Center i Malmø. Besøget var en del af en studietur i integration.
I alt 36 blege politikerfødder så dagens lys, da en række af Københavns Kommunes politikere forleden besøgte moskeen på Islamic Center i Malmø.

København og Malmø vil i fremtiden indgå i et samarbejde om at fremme integrationen i de to byer. Og København kan lære meget af Malmø.»Det, vi især kan lære af dem, er at være mindre opmærksom på, hvor mange indvandrere der er, og i stedet fokusere på, hvordan vi får dem integreret. Det er københavnerne og danskerne generelt ikke særlig gode til,« forklarer Københavns overborgmester Lars Engberg (S). Under besøget delte Kent Andersson (S) fra Malmøs Kommunalråd for Arbejdsmarked og Integration nyttige informationer om byens erfaringer med integration. Blandt andet forklarede han, at man ikke kan bruge landsdækkende gennemsnitsberegninger til noget i Malmø, når man taler om integration. Årsagen til det er ifølge Kent Andersson, at Malmøs befolkningssammensætning er vidt forskellig fra andre svenske byer, fordi der her er mange indvandrere. »Det var rigtigt interessant, hvad Kent Andersson sagde om, at man ikke kunne bruge gennemsnittet til noget i forhold til integration. Det er jo det samme i København. Vi er jo også anderledes på den front end andre kommuner. Det, der fungerer for andre kommuner, virker ikke nødvendigvis i København,« siger overborgmesterkandidat Klaus Bondam (R).Men det er dog ikke kun København, der kan lære af Malmøs erfaringer med integration. Udvekslingen af positive erfaringer er gensidig.»De kan bestemt også lære noget af os. Her tænker jeg især på vores evne til at få folk i arbejde. Vi har et rigtig godt samarbejde med erhvervslivet, og derfor har vi succes med at få folk i arbejde,« siger Bo Asmus Kjeldgaard (SF), formand for Københavns Kommunes integrationsudvalg. Religion og statMalmø har i mange år arbejdet med og oplevet de udfordringer, der er i forbindelse med integration. Og hvor opførelsen af en moské i København først er kommet på tale de seneste par år, opførte Malmøs muslimer allerede i 1983 Islamic Center, Skandinavens første moské. Nu mener politikerne, at det er på tide, at København også får en moské.»Det er da ikke rimeligt, at de 50.000 muslimer, der bor i København, ikke har en moské. Men der skal være en grænse mellem religion og stat, og derfor må de selv betale for den,« forklarer Bo Asmus Kjeldgaard (SF), der mener, at det vil være fremmende for integrationen, hvis der bliver opført en moské.Og han får opbakning af Klaus Bondam (R).»Nu er det på tide, at berøringsangsten over for moskeer ophører. Det var skønt at se en traditionel moské midt i Ikea-land. Det ville da være helt naturligt, hvis danske muslimer også havde sådan et samlingssted,« siger Klaus Bondam (R).Overborgmester Lars Engberg forudser, at integrationsproblematikken kommer til at være et af de mest dominerende emner i valgkampen op til kommunalvalget i november.»Det er et område, som vi måske har forsømt lidt. Men vi bliver jo mindet om det, når der sker sådan noget som knivdrabet tidligere i år ved Café Rust på Nørrebro. Det er et eksempel på fejlende integration, og derfor bliver vi nødt til at gøre noget ved det,« siger Lars Engberg.Fra januar 2006 bliver der oprettet en tværfaglig Integrations- og Beskæftigelsesforvaltning, der skal fremme integrationen i Københavns Kommune. Denne vil ledes af en integrationsborgmester. camilla.nivaro@jp.dk

Den forstilte selvironi falder på stengrund

foto © webmaster
eller 2 måneders:
"Frankofil petit-journalistik"
"Afdanket hippe-vrøvl"
Tøger Seidenfadens, reklamedrengene og Richard Floradia tilhører samme "segment".
Morsomheden ligger muligvis i det dyre skud i foden.Hvad siger Politikens målgruppe ? Sygeplejersken på Bispebjerg hospital, socialrådgiveren på Nørrebro ? Skolelæreren på Amager? - Har reklamebureauet bestilt plads som nabo til Dansk folkepartis ledelse?
(Eks. på Politikens selvmål: der gik over en uge efter terrorangrebene i London, inden Politikens engang berømte kronik under Harald Mogensen, kunne bekvemme sig til at handle om andet end litterære spidsfindigheder, strapudemaj og samlivsproblemer)

"Det er inte mitt land det här"

Uniformering. Försvaret har en speciell möjlighet att integrera ungdomar med invandrarbakgrund. Här spelar färgen ingen roll - alla är »gröna«. Ändå håller många sig tillbaka. De känner sig inte som danska och ser inga skäl att slåss för Danmark.
Officerare är ju vita
Av Hans MortensenNR. 34, 26 augusti - 1 september 2005»Varför ska jag tjäna ett land som inte är mitt eget. Det är inte mitt land det här.«
word doc.
http://upl.silentwhisper.net/uplfolders/upload1/waforsvar.doc
översättning från Weekendavisen 26 august 2005
http://www.weekendavisen.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20050826/SAMFUND/508250342
3 brott - out !
(three strikes - out)
Pind kræver hårdere kurs over for kriminelle indvandrere
Venstres overborgmesterkandidat vil smide udenlandske statsborgere ud efter tre overtrædelser af straffeloven.
Venstres spidskandidat, Søren Pind, forsøger nu at gøre kriminalitet blandt indvandrere til et hovedtema i kampen om
overborgmesterposten i København.
I dag lancerer den nuværende bygge- og teknikborgmester et integrationsudspil, der foreslår en række vidtgående opstramninger over for ghettoområder, kriminalitet og passiv forsørgelse blandt indvandrergrupper.
»Vi skal have gjort op med den stigende utryghed i København, og hvad jeg vil kalde de klamme håndflader, som folk får, når de må færdes i utryghed på gaden. Det eneste, der virker, er en kontant nultolerancepolitik«, siger Søren Pind.
Amerikansk forbillede
Efter amerikansk forbillede foreslår Venstre i København bl.a. en såkaldt 'three strikes and you are out'-strategi.Den betyder, at udenlandske statsborgere skal udvises af Danmark, hvis de tre gange kommer i strid med den danske straffelov. Anden gang det sker, ønsker partiet, at vedkommende om muligt skal trækkes i kontanthjælp, og hvis den pågældende ikke er myndig, skal pengene hentes hos familien
.
V: Handling her og nu
På ti år er antallet af personer med ikke-vestlig herkomst i Københavns almene familieboliger vokset fra godt 20 til små 40 procent, viser en statistik fra Københavns Kommune.Og fra Københavns Politi har Venstre fået en optælling over antallet af udenlandske statsborgere, der bliver fremstillet i Københavns Dommervagt.Mens personer af udenlandsk herkomst udgør 20 procent af Københavns befolkning, har samme gruppe en andel på 80 procent af dem, der fremstilles i dommervagten.Venstres konklusion er, at København må handle her og nu, hvis kriminaliteten, ghettodannelsen og arbejdsløsheden blandt indvandrere skal stoppes.»Det virkeligt skræmmende er, at over de næste ti år bliver andelen af yngre indvandrere tredoblet«, siger Søren Pind.
http://politiken.dk/VisArtikel.iasp?PageID=394124
integratrionsoplæg:
http://www.venstre.nu/kbh/uploads/media/Integrationsoplaeg.pdf 14 sider

"This is a war, not a picnic"

så er det snart godnat med Mansour fra Brønshøj. Jeg ser på Jihad.Malmø at de også har haft glæde af hans vold-CDér i Malmø:
Denmark Tries to Act Against Terrorism as Mood in Europe ShiftsLaw Raises Concerns of Civil Libertarians
By Kevin SullivanWashington Monday, August 29,
COPENHAGEN -- Said Mansour, a slightly built man with a bushy beard, believes Muslims have a right to kill Americans in Iraq because, he said, "This is war; it's not a picnic."
So, he explained in an interview last week, he had no qualms about downloading and burning CDs of Internet videos depicting beheadings in Iraq and speeches by Abu Musab Zarqawi, the terrorist mastermind behind much of the Iraqi insurgency.
Now, Danish police intend to make Mansour, 45, a Moroccan-born Danish citizen, the first person ever charged under an anti-terrorism law enacted in 2002 that forbids instigation of terrorism or offering advice to terrorists. Police sources said Mansour would probably be charged for distributing CDs that contained the inflammatory jihadist speeches and gruesome images.......................

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/08/28/AR2005082800899_pf.html
Feeding the Jihad tiger
If We Cannot Trust You With Our Dead, How Can We Trust You With Our Living?
By Judith Apter Klinghoffer
Ms. Klinghoffer is senior associate scholar at the Political Science department at Rutgers University, Camden, and the author of Vietnam, Jews and the Middle East. She is also an HNN blogger. Click here for her blog.
July 30, the Jewish cemetery in Stockholm, Sweden caretakers discovered that many tombstones had been smashed, some totally destroyed.
http://www.hnn.us/articles/14819.html
SvD- kultur fråga til Hirsi Ali:
"Samtidigt säger du själv att det muslimska samhället är mentalt och materiellt efterblivet. Är inte det rasistiskt?"
http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_10416135.asp

En ny-svensk hilsen & censur

til Hirsi Ali. Skribenten ved ikke at hun forlængst var ude af landet, inden både Agenda og den første artikel dukkede op. Säpo har ikke ville tage nogen chancer med 4-500.000 tilvandrede muslimers letbevægelige gemytter:

Bismillah As-Salamu alaykom we rahmetullahi we berekatuhu
Svt har valt att sin program " Agenda " börjar med henne som gäst !!! Hon som försöker pga sin tråkiga uppväxt kasta smuts på Islam . Hon har säkerhets vakter runt omkring sig men när Allah Subhanehu we Te´ala skickar döds änglar , ingen kommer att kunna skydda henne !!! Och varför svennar hämtar henne
i stället att försoka sprida en bild av sann Islam . Jag säger som de : som man bäddar får man ligga ! Program går ikväll på etta 21.20:
http://www.sindbad.se/phpBB2/viewforum.php?f=6

Hot mot svenska journalister

det er åbenbart ikke bare Hirsi Ali der skal forhindres i at ytre sig. Reporters sans Frontières:

26 August 2005

Bomb threat against provincial daily
Reporters Without Borders voiced shock today that the Norrköpings Tidningar (a daily based in Norrköping, southwest of Stockholm) received an anonymous letter on 23 August warning that four bombs would be set off in the town, one of them next to the newspaper, if it did not stop carrying reports about organised crime and did not apologise for the reports already published.
"We are outraged by this attempt to silence journalists by such methods," the press freedom organisation said. "We call on the Swedish authorities to take these threats seriously and to do everything necessary to track down those responsible."
Reporters Without Borders added : "A threat like this should be a wake-up call in a country such as Sweden, where press freedom is taken for granted."

This is the second time the newspaper has been the target of threats of this nature in a month. An anonymous letter received on 8 August contained death threats against one of its reporters who had written a story about organised crime rings.
Editor Karl-Åke Bredenberg said : "This is very serious, this is our possibility of working in a free society that is being threatened. But we won't be silenced."
Founded in 1758, the Norrköpings Tidningar is Sweden's oldest newspaper.

http://www.rsf.org/article.php3?id_article=14789


Sverigedemokraterna och demoniseringen

Nedenstående helt rimelige og fornuftige indlæg, stod på Norrköpings tidendes debat sider i går aftes . Idag er det væk. Synes man måske de hykler og piver lige lovligt meget med deres "ytringsfrihed". Hvad med andres ? - De vil ikke længere have deres land på udsalg ("rea"), men de skal med djævelens vold og magt. Enhver kan sige sig selv at det ender galt. Undtagen svenske politikere og journalister.

Her er en af grundene til at journalisterne ikke just er elskede af deres befolkning. For nu at sige det mildt:

(Till redaktionen: För det fria ordet hoppas jag att ni NT är demokrater och släpper igenom den här debattartikeln, lögnerna mot Sverigdemokraterna är kompakt och vi måste få svara om det nu är en demokrati vi lever i.)

Genom en medveten demoniseringsstrategi har massmedia skapat en bild av Sverigedemokraterna som är en kraftigt förljugen bild av verkligheten. Detta är massmedia mycket medvetna om, men massmedian fortsätter demoniseringen eftersom Sverigedemokraterna har fräckheten att i det politiskt korrekta Sverige säga sanningen om den totalhavererade asylpolitiken. Vi vet idag av riksdagspolitikernas handlande att Sverige måste bli mångkulturellt, till vilket pris som helst, och vad som än krävs. word dok:

http://upl.silentwhisper.net/uplfolders/upload2/sddemon.doc

søndag, august 28, 2005

Åsiktsparasiterna förlamar den offenlige debatten

foto © webmaster
Henrik Gades krönike från igår (se nedanför) & Karen Jespersen. Begge i samme Word dokument:

"När Enoch Powell 1968 talade ut om problemen i England begick han offentligt självmord. I dag kan var och en se att han hade rätt i allt vad han sade. Heliga kor kan bara slaktas gemensamt, sade SF:aren Poul Dam en gång. Innan det finns gemensam konsensus om att göra något åt ett problem är det klokaste att vara lika tyst som ett MC-gängsvittne. Men som resultat av allas tystnad – totalt sett och oavsiktligt i samhället - fylls en offentlig opinion med lögn och latin och fraser och tirader."

Krönika: Åsiktsparasiterna förlamar den offentliga debatten
Av Henrik Gade Jensen, mag. art., Viby S.
Sanningen är nyttig, men inte för den som säger den. Därför har det offentliga livet i Danmark utvecklats till en parasitkultur, där den enskilde löser problemen privat efter bästa förmåga och aldrig skulle drömma om att yttra sig offentligt om kontroversiella ämnen. Trots att varje enskild person kan se att det skulle vara bättre om alla handlade på annat sätt, skriver dagens krönikör.
Problem erkänns först när de inte längre kan lösas, säger Niccolo Machiavelli. Det är en pessimistisk, men ganska träffande iakttagelse.Problem i sitt vardande syns och märks inte och det är onödigt och kanske impopulärt att dra uppmärksamheten till dem. För kanske går alltihop över av sig själv. Och vem vill leka mörkerman?
Den motsatta uppfattningen gav den engelske politikern Enoch Powell en gång uttryck för: »Det är det politiska hantverkets uppgift att ingripa mot negativa företeelser som kan förhindras. Men här stöter politiken på svårigheter med djupa rötter i den mänskliga naturen. En svårighet består i att sådana negativa företeelser naturligtvis inte är synliga innan de uppträder.I alla faser av ett problems utveckling finns det plats för tvivel och oenighet om i vilken grad problemen är verkliga eller inbillade. Därför får de heller inte lika mycket uppmärksamhet som aktuella problem som är mer oomtvistliga och påträngande.Därav uppstår frestelsen i all politik att bara intressera sig för den omedelbara nutiden på bekostnad av framtiden.«-
Powell sade dessa ord som inledning till sitt sedan dess berömda tal 1968, som kritiserade brittisk invandringspolitik. Enoch Powell såg något som var på väg. Och kände en förpliktelse till att slå larm om det. Han talade om att det skulle kosta blod.I dag efter terrorhandlingen i London kan vi ana hans poäng....................................
Berlingske tidende 2005-08-27
Av Karen Jespersen

Våldtäkt bekämpas inte enbart med straff
Normlöshet är orsak till grova våldtäkter. Därför måste samhället träda in och lära de svaga barnen och ungdomarna normer som ansvar och självdisciplinHon ville själv, förklarade den unge man som i onsdags dömdes för en mycket allvarlig våldtäkt.
Våldtäkten, som i veckan var uppe i rätten, har fått stor publicitet eftersom den var ovanligt grov. I flera timmar släpades det skräckslagna offret en kall oktobernatt halvnaken runt i Köpenhamn och våldtogs flera gånger.Straffet blev sex års fängelse – mycket högre än de ganska milda straff som man gav så sent som på 1990-talet.
Särskilt efter 2002 har bilden förändrats. Vid den tidpunkten utökades strafframen för våldtäkt från sex till åtta år och från tio till tolv år för grov våldtäkt. Men dessa markant skärpta straff betyder inte färre våldtäkter. Tvärtom har antalet våldtäkter ökat under de tre och ett halvt år som har gått sedan strafframen utökades. Därför är det knappast ännu högre straff, så som Dansk Folkeparti föreslår, som kan få antalet våldtäkter att sjunka. Straffet ska givetvis stå i ett rimligt förhållande till brottets grovhet och det straff som man får för andra lagöverträdelser.
Men det behövs annat och mer än högre straff.Det finns ingen klar bild av omfattningen av våldtäkter i Danmark eller i andra länder. Man har bara en siffra för hur många våldtäkter som anmäls. Efter en minskning i början av 1990-talet steg siffran igen och hamnade år 2004 nära 600. De reella siffrorna kan dock vara högre, eftersom många våldtäkter inte anmäls till polisen.
Men det kan nya undersökningar, som är på väg från Justitiedepartementet, säga mer om.Och man måste noggrant följa utvecklingen av antalet våldtäkter. I Sverige har det således skett en dramatisk ökning under de senaste 20 åren. Enligt den svenska tidningen Expressen anmäldes 2 600 våldtäkter år 2004, och det så kallade mörkertalet som är de våldtäkter som inte anmäls, verkar vara mycket högre.
http://upl.silentwhisper.net/uplfolders/upload4/asiktparasitterne.doc

"Vardagsterrorismen"

der ligger samme symbolik i pyroman-brande mod Astrid Lindgren symboler, som i nedbrædnte kirker, skoler og væltede gravsten. Om det er venstre typer a la Rosenkrantz Theill ("Nationalstaten er mig ligegyldig" + rød maling) eller antiracister af anden støbning, er ligegyldigt. Beskeden er klar nok. Forbindelsen til den nyudkomne Lindgren- CD, hvor ordet neger nævnes utallige gange, virker sandsynlig. Som dansk kan man godt føle bekymring for den store kultuarv i Skåne fra dansk tid, selvom byggematerialet er sand og teglsten.
Vimmerby
Emils "snickarboa" nedbrunnen

Publicerad 27 augusti
Två av Vimmerbys främsta turistattraktioner brann ner natten till lördagen:Emil i Lönnebergas snickarbod i "Katthult" och Ösjöfors handpappersbruk.
Video
Se inslaget
Räddningsledaren Tommy Lindström är rädd att det finns ett samband mellan de två eldsvådorna.-Jag kan inte se någon naturlig förklaring till att två så kända turistmål på en ort börjar brinna inom så kort tid, säger han.Räddningstjänsten fick det första larmet till Ösjöfors klockan kvart i tre.När de första brandbilarna från Rumskulla brandstation nådde fram var pappersbruket övertänt och kunde inte räddas. Den två våningar höga träbyggnaden brann ner till grunden.Mitt under släckningsarbetet kom larmet från Gibberyds gård i Rumskulla, "Katthult" där filmerna om Astrid Lindgrens Emil i Lönneberga spelades in i börjanpå 1970-talet.-En del av räddningsstyrkan dirigerades dit från Ösjöfors, säger Tommy Lindström.-
Men vi kunde varken rädda snickarboden eller det intilliggande uthuset. Boningshuset och ladugården var inte i fara.Ösjöfors handpappersbruk var Sveriges äldsta bevarade pappersbruk. Det uppfördes av trumslagaren Lars Dristig 1777, berättar Vimmerby kommun på sin hemsida.

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=33731&a=439764
http://www.tekniskamuseet.se/templates/Page.aspx?id=2289

Nymalet

-var Nørrebros nærpolitistation igår, da jeg kørte forbi den (+ en rød klat oppe til venstre). Det er næsten rørende naivt den stadig ligger der endnu efter oceaner af hærværk. Jeg skal huske at ta et billede af den om en måned.
Jeg ved ikke hvad det er for en "efter-skole", der står og blir fotograferet foran. Jeg jeg bemærkede da senere nazi hilsnen ude til venstre, Pia Kjærsgaard fotostaten (næsten midt) og Che guevara trøjen. foto © webmaster
Hun nåede at forlade landet
inden hun kom i avisen. Man kan se Ayan Hirsi Ali i SVT 1 Agenda i aften kl.21.15 - og obnline senere: http://makeashorterlink.com/?U291321BB

Hon står högst på dödslistan

- En fanatisk muslim mördade hennes vän Theo van Gogh. Nu står Ayaan Hirsi Ali, 36, själv överst på dödslistan. I går kväll landade hon i Sverige.- Jag får hatmejl varje dag, säger hon exklusivt till Expressen.

http://expressen.se/index.jsp?a=427283

Mer och mer blir haram

her er kimen til noget man slet ikke tør forestille sig. Der er efterhånden 153 af denne slags stater i staten, og de øger eksponentielt. Ordet for det må snart udtales klart. Det som alle tænker, men få siger : En Riksdags de facto forrædderi mod sit folk. Gennemført udenom demokratisk kontrol, med al tilgængelig undertrykkelse af afvigende meninger. Sverige kommer sandelig til at "leve i interessante tider" fremomover. Langt "interesantere" end Danmark.

Friheten krymper för muslimer i förorterna

Barn som inte får lyssna på musik, cykla eller dansa. Koranskolor för småbarn, fem dagar i veckan. De praktiserande muslimerna blir allt fler i Göteborg. Gudstron skyddar och stärker, säger vissa. Andra varnar för förtryck: Allt mer blir haram - förbjudet.I Hjällbo och Hammarkullen drivs en mängd koranskolor i föreningslokaler och lägenheter. De samlar en stor del av de somaliska barnen och ungdomarna, och det är inte ovanligt att barn i lågstadieåldern har koranlektioner fem dagar i veckan, en timme åt gången. ...... -

En somalisk kvinna berättar om hur hon kom inflyttande klädd i jeans och t-shirt. Andra somaliska kvinnor kontaktade henne och sa: "Det här är Hjällbo". Kvinnorna köpte henne en hijab och lång klänning.

- Jag hade aldrig haft sådana kläder på mig i Somalia. Men jag tog på mig dem.Dilshad Hasttyar, kurd från Irak, bor i Hammarkullen sedan tio år. Han är regissör och skådespelare och ordförande i föreningen Sköna konsterna. Han säger att det blivit allt svårare att arbeta med kultur i Hammarkullen.Flickor som själva vill fortsätta med dans, stoppas av sina pappor. Moralreglerna, med eller utan grund i islam, har blivit strängare. Mer och mer blir haram. Dilshad tycker att Hammarkullen börjar likna Saudiarabien.

http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=113&a=230505

Malmø ?

det er bare at følge med her, for dem der har sørget for en frisk forsyning af lykkepiller:

Ännu en våldtäkt i Malmö inatt
En 22–årig kvinna våldtogs natten till söndag utanför ett dagis på Södra Parkgatan nära Folkets Park i Malmö av en okänd man i 25–årsåldern. Polisen har inga spår efter gärningsmannen. Detta var den andra utomhusvåldtäkten i Malmö den här helgen.

25–årig man knivskars i Malmö inatt
En man i 25-årsåldern knivskars flera gånger i bröstet strax före klockan två natten mot söndag på Stensjögatan i Malmö. Offret kunde själv namnge gärningsmannen – en känd våldsverkare – som är anhållen i sin frånvaro.

MALMÖ: Kvinna brutalt rånad i morse. En kvinna fick sina tänder utslagna och rånades på pengar och mobiltelefon i Rörsjöparken i Malmö i morse vid halvsex–tiden. Kvinnan togs omhand av ambulans på Värnhemstorget och fördes till sjukhus.
Äldre man misshandlad av tonåringar. Polisen jagade fyra eller fem pojkar i 14–15-årsåldern efter att de skulle ha misshandlat en äldre man på Möllevångsgatan vid 23-tiden på lördagskvällen.

http://sydsvenskan.selørdag, august 27, 2005

Norsk kriminaltets top-10

nogle måneder gammel, men interessant:
..................Ser vi på innvandrernes opprinnelsesland, avtegner det seg et oppsiktsvekkende bilde. Det er nemlig betydelige forskjeller mellom de ulike nasjonalitetene. De suverent mest kriminelle innvandrerne kommer fra Gambia i Vest-Afrika. Blant gambierne ble 70,4 av 1000 straffet, altså mer enn fem ganger som mange som i den norske befolkningen. Om man lager en ti-på-topp-liste over de kriminelt belastede innvandrergruppene i Norge blir den seende slik ut:Antall straffedømte per 1000 innvandrere (gjennomsnitt for resten av befolkningen: 13,5):


1. Gambia 70,42.

2. Irak 51,53.

3. Somalia 51,54

4. Marokko 49,75.

5. Iran 43,86.

6. Libanon 41,67.

7. Serbia-Montenegro 41,28.

8. Eritrea 40,29.

9. Makedonia 39,610.

10. Chile 39,4

De seks øverste nasjonalitetene på denne listen er muslimske land (land med et flertall av muslimer).
Først på syvendeplass følger verste ikke-muslimske gruppe, innvandrere fra Serbia-Montenegro.
Det er verdt å merke seg at personer som ble straffet flere ganger i samme år likevel kun er registrert én gang. Statistikken gjør seg ellers bruk av SSBs vanlige definisjon på ”innvandrer”, det vil si en person bosatt i Norge som har to utenlandsfødte foreldre. Innvandrere med norsk statsborgerskap og/eller én utenlandsfødt forelder, er altså registrert som ”nordmenn”, noe som medfører at gruppen ”innvandrere” kommer gunstigere ut enn med en videre innvandrerdefinisjon.
Alder spiller også stor rolle for det kriminelle aktivitetsnivået. Enkelte politikere og forskere har forsøkt seg på å forklare overrepresentasjonen av innvandrere på kriminalstatistikken med at denne gruppen inneholder særlig mange unge menn, men tallene fra SSB slår i stykker denne forklaringen :77 av 1000 ikke-vestlige gutter ble straffet i 2002, mens hele 117 av 1000 ikke-vestlige menn mellom 18 og 20 valgte å starte sitt voksne liv i Norge som kriminelle. I aldergruppen 21-24 var strafferaten 94. Blant norske gutter og menn var de tilsvarende tallene til sammenligning 39,1, 81,7 og 59,3.
Dette viser at integreringspolitikken har mislykkes. Kriminelle innvandrere bør i langt større utstrekning utvises og sone straffen i hjemlandet. FrP krever at reglene for utvisning av kriminelle innvandrere praktiseres strengere enn i dag, da mange får bli i Norge av ”humanitære grunner”, til tross for at de er dømt for så grove lovbrudd at det kvalifiserer for utvisning.
Kanskje er integrering umulig? Enkelte grupperinger vil rett og slett ikke akseptere at Norges lover gjelder alle som bor i dette landet. Da fratar de seg etter min mening retten til å være her.
http://www.vol.no

For stærk tobak for JP

ikke trykt. "Hellige køer kan kun slagtes i fælleskab":
Forskerne varsler dansk mindretal i Danmark om få år
Forfatter:
Ole Hasselbalch, prof.dr.jur
Af JP 21/8 fremgår, at P.C. Matthiessens advarsler om befolkningsudviklingen i 1999 kom som en åbenbaring for politikerne.Det er synd, at denne åbenbaring ikke kom ti år før, hvor de samme oplysninger – i øvrigt også skaffet af fremtrædende forskere - blev offentliggjort via Den Danske Forening. Dengang var der absolut ingen positiv respons.
Derimod skortede det ikke på forargelse, afstandtagen og nedrige beskyldninger fra politikere og andre, der præsenterede sig som placeret på et helt andet ophøjet stade såvel intellektuelt som med hensyn til ”menneskesyn”, ansvarsfølelse og humanistisk sindelag.
Der er næppe nogen af dem, der deltog i oplysningsarbejdet dengang, som forventer nogen tak - for slet ikke at tale om en undskyldning for de svinerier, de blev udsat for. Problemet er imidlertid, at såfremt pressen endog i bagklogskabens skærende klare lys er ude af stand til at se, hvorledes en seriøs advarsel ser ud, vil politikerne langt mindre være i stand hertil, og så er ulykkerne dømt til at indtræde.
Når JP-artiklen viger uden om, at der netop fra Københavns Universitets demografer er kommet en forudsigelse om, at efterkommere af nutidens danske statsborgere mod slutningen af århundredet vil udgøre en minoritet i samfundet, er det derfor mere end katastrofalt. Denne forudsigelse ændres jo nemlig ikke ved at tilbyde læserne det halmstrå, det er at påstå, at det blot drejer sig om fremme ”integrationen”.
Der er ingen – gentager INGEN – sandsynlighed for, at det i nogen forudseelig fremtid vil lykkes at indpasse de mange muslimske ”nydanskere” i en dansk referenceramme. Enhver kan blot med sig selv overveje de holdninger, der er kommet frem selv fra unge formodet velintegrerede muslimer i sammenhæng med begivenhederne i London. Den integration, der fables om, er ikke lykkedes noget steds i verden, og det er mere end overmodigt at tro, at vi er i stand til noget, ingen andre kan.
Det, vi kan vente os ved at blive ved med at finde påskud til ikke at sige det usigelige, er et erhvervsliv og et socialt sikkerhedssystem på mellemøstligt niveau samt samkvemsnormer som på Balkan og i andre af Islams grænseområder.
Det eneste, der kan hindre dette, er en politik, som forhindrer indvandrere, der er ude af stand til at indpasse sig i en dansk referenceramme, i at forblive her. Det er at føre befolkningen bag lyset, når JP undlader at bemærke denne advarsel, - som for øvrigt også er blevet fremført siden 1980-erne - men henviser læserne til at flyde omkring på verdenshavets vilde vover klamret til ordmagi.
SVT´s "humor"
på katastrofale afveje:
.SVT driver med terroristoffer i sin nya trailer
Nu får de massiv kritik för inslaget som efterliknar verklighetens terroravrättningar.- Det är helt sjukt. Det är inte kul med avrättningar, säger Ronak Al-Yousifi, 24, vars far kidnappades i Irak tidigare i år.
http://expressen.se/index.jsp?a=427087

det er altså snart synd :-)
Socialdemokratiet nær historisk lavpunkt
Socialdemokraterne får et historisk dårligt resultat
i en ny meningsmåling fra Gallup. Kun 24,9 pct. af stemmerne står partiet til at få, og det er det laveste niveau i over fem år. Det svarer det til en tilbagegang på to mandater. Målingen er foretaget i dagene efter partiets velfærdsudspil, skriver Berlingske Tidende.
http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2005/08/27/215511.htm
Svensk spor ?
Politiet undersøger, om der er sammenhæng mellem en mistænkt for brandattentat mod Danmarks ambassade i Sverige og attentatet mod integrationsministerens hjem. Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Roskilde Politi undersøger nu, om der er en sammenhæng mellem anholdelsen af en mand, der bl.a. mistænkes for at stå bag et bombeattentat mod Danmarks Ambassade i Stockholm, og det uopklarede brandattentat mod integrationsminister Rikke Hvilshøjs (V) hjem i juni.
Svensk politi varetægtsfængslede fredag en 22-årig mand, der ifølge flere svenske medier har tilknytning til en ekstrem venstrefløjsgruppe, Global Intifada, som i pressemeddelelser har påtaget sig skylden for ni politisk motiverede attentater i Sverige de seneste to år.
Ved brandattentatet mod ambassaden i Stockholm i januar blev en ambassadebil antændt af en brandbombe, samme fremgangsmåde som ved nogle af de andre attentater i Sverige - og ved angrebet på Rikke Hvilshøjs hjem i Greve natten til den 8. juni.
http://www.berlingske.dk/grid/indland/artikel:aid=619350

Expressen anmelder Hirsi Ali
hende kan Lawen Mothadi ikke li´:
"Och inte bara hon. Han, barnen, det sociala livet, hela det muslimska
samhället är en enda stor varböld på en i övrigt frisk värld. Om bara islam försvann löste sig allt: inga flygplan på irrfärder, inget bidragsfusk, inga våldsamma pojkar, ingen censur.

Hirsi Alis världsbild gillas av många. Även av dem som inte havererat intellektuellt. Det är svårt att förstå."

http://expressen.se/index.jsp?a=426905

Nørrebro 27/8

foto © webmasterGade Jensen om Hannah Ahrendt & Enoch Powell

Original og modig
Jyllands-Posten 26. august
I takt med tidsånden udsendes i disse år på dansk ældre værker af en række liberale tænkere, som ikke fik lov at blande sig i debatten, da marxismen dominerede. Seneste skud på stammen er et hovedværk af den tysk-fødte filosof Hannah Arendt.
Hannah Arendt: MENNESKETS VILKÅR. Oversat af Christian Dahl. 400 sider, 375 kr. Gyldendal


Af HENRIK GADE JENSEN
Hannah Arendt hører til det 20. århundredes mest spændende politiske tænkere med originale og modige vinkler på samtidens problemer. Hun (1906-1975) var jøde, voksede op i Königsberg og flygtede i 1933 via Paris til USA, hvorefter hun blev amerikansk statsborger.
Hannah Arendt er svær at sætte i bås. Med trebindsværket Det totalitære samfundssystems oprindelse, som foreligger på dansk, distancerede hun sig fra venstrefløjen ved at forstå kommunisme og nazisme som varianter af et mønster.
Til dansk er også oversat en lille bog vendt mod 68-oprøret: Om vold, tænkning og moral. Selv svarede Arendt på spørgsmålet, om hun var konservativ eller liberalist: »Jeg er fuldstændig ligeglad.«Hun slap i moralsk henseende helskindet igennem en kritik af den amerikanske integrationspolitik i 1950'erne, hvor skolebørn blev busset, dvs. bragt til og fra skole for at tvinge integration frem. Også feminismen og zionismen kritiserede hun.
Nu udkommer så i dansk oversættelse det teoretiske værk fra 1958, The Human Condition.
Arendt ser antikkens bystat som et ideal, hvor mennesket defineres som et politisk væsen, der realiserer sig i offentlighed ved at virke for fællesskabet.


af vi ikke filosoffer mest kendt for analysen af Eichmann & ondskabens banalitet. Jeg var 13 dengang og prøvede - forgæves - at begribe rækkevidden af det jeg så fra rettergangen i Israel .


Ypperlig kronik :

Kronik: Meningsparasitterne lammer den offentlige debat
I 30 år var en af englands mest lysende politiske begavelser, en paria, noget katten havde slæbt ind.

Af Henrik Gade Jensen,
Sandheden er nyttig, men ikke for den, der siger den. Derfor har det offentlige liv i Danmark udviklet sig til en parasitkultur, hvor den enkelte løser problemerne privat efter bedste evne og aldrig kunne drømme om at ytre sig offentligt om kontroversielle emner. Også selv om hver enkelt kan se, at det ville være bedre, hvis alle handlede anderledes, skriver dagens kronikør.

Problemer erkendes først, når de ikke mere kan løses, siger Niccolo Machiavelli. Det er en pessimistisk, men ganske dækkende iagttagelse.
Problemer i deres vorden syner og mærkes ikke, og det er unødigt og måske upopulært at trække opmærksomheden hen mod dem. For måske går alting over af sig selv. Og hvem vil lege mørkemand?
Den modsatte opfattelse gav den engelske politiker Enoch Powell engang udtryk for: »Det er det politiske håndværks opgave at sikre sig mod onder, som kan forhindres. Men her støder politikken på vanskeligheder med dybe rødder i menneskenaturen. En vanskelighed består i, at sådanne onder naturligvis ikke er synlige, før de optræder.
I hver fase af et problems udvikling er der plads til tvivl og uenighed om, i hvilken grad problemerne er virkelige eller indbildte. Derfor får de heller ikke så megen opmærksomhed som aktuelle problemer, der er mere uomtvistelige og presserende. Deraf opstår fristelsen i al politik om kun at interessere sig for den umiddelbare nutid på bekostning af fremtiden.«
Powell udtrykte disse ord som indledning til sin sidenhen berømte tale i 1968, der kritiserede britisk indvandringspolitik.
Enoch Powell så noget, der var på vej. Og følte en forpligtelse til at gøre opmærksom på det. Han talte om, at det ville koste blod.
I dag efter terrorhandlingen i London kan vi ane hans pointe. Virkningen af talen, hvor Enoch Powell kritiserede den igangværende britiske indvandringspolitik, som langsomt var begyndt at ændre samfundet, kom prompte.
Enoch Powell blev fyret som skyggeminister, røg øjeblikkeligt ud af det konservative partis ledelse og en lovende politisk karriere blev standset.
Skal vi tale om problemer, før de kan mærkes eller blive akutte? Eller skal vi undlade og så skubbe miseren foran os?
Når det gælder miljøproblemer, har det altid været tegn på ansvarlighed at gøre et problem ud af de mindste kim. Enhver tvivl kom ansatsen til gavn. Det var grønt og ædelt så tidligt som muligt at kunne spotte et fremtidigt miljøproblem.
Helt modsat har det været med indvandringen.
Her var der ingen problemer og en foruddiskontering om fremtidige konflikter blev affærdigt som racisme og fremmedhad. Så stopper kritikken. Så vælges parasitstrategien: pudse glorien, lukke øjnene og åbne munden for fraser. Og så håbe at andre vil tage sorteper.
----------------
Da Enoch Powell i 1968 talte ud om problemerne i England, begik han offentligt selvmord. I dag kan enhver se, at han havde ret i alt, hvad han sagde. Hellige køer kan kun slagtes i fællesskab, sagde SF'eren Poul Dam engang. Før der er konsensus i fællesskabet om at gøre noget ved et problem, er det klogeste at være tavs som et rockervidne. Men resultatet - samlet og utilsigtet på samfundet af alles tavshed - bliver en offentligt mening fyldt med løgn og latin og fraser og tirader.
JP kronik : Meningsparasitterne lammer den offentlige debat

Rivers of Blood talen. den klassisk dannede og højt begavde Powell henviser til Virgils udtallelse om Tiberen, der skal flyde af blod. Og nej, Powell havde ikke noget med BNF, BNP eller andra semi og helnazister at gøre, heller ikke siden.

http://theoccidentalquarterly.com/vol1no1/ep-rivers.html
Om hele balladen i 1968
http://www.answers.com/topic/rivers-of-blood-speech
The Churchill Society,London

To Honour and Commemorate The Memory and Great Achievements of
the lateRt Hon Enoch Powell MBE.
A few notes about Enoch Powell
and why he was the greatest British Statesman since Churchill.

http://www.churchill-society-london.org.uk/EPowell.html

"Cremona is a racist city"
" Relations with Muslims have been especially difficult. Nearly a dozen members of a former mosque were arrested in recent years, and two were convicted in July for belonging to an extremist cell plotting to carry out terror attacks. The plots included blowing up the cathedral here, which dates from 1107."

"Flow of Muslim Immigrants Strains the Reputation for Tolerance of a Small Italian Town"

http://www.nytimes.com/2005/08/27/international/europe/27cremona.html”Det måste hända nåt nu. Dom har suttit för länge.”

jeg spørger mig af og til: er det fungerende demokrati, næsten aldrig at skifte regering? Sosser i 64 ud af 73 år. Det er 14 år siden Carl Bildt blev statsminister i 3 år. Lider vælgerne af hjernelammelse og ledegigt i de politiske nerver? Vil Perssons SAP alligevel vinde ved at mobilisere "valboskabet" - indvandrerne ? Dér ligger , som Weiss skriver, virkeligt mange udslagsgivne stemmer:
.........Byggarna av välfärdsstaten får också ta ett större ansvar när densamma krackelerar. När partiledaren dessutom verkar mer intresserad av svampskogen och Sörmlandsgården än av tillståndet i nationen sviktar tilltron till ledarskapet – speciellt som det framtida ledarskapet är oklart och önskeersättaren befinner sig i Bryssel och (åtminstone utåt) inte vill ha något med makten i Sverige att göra.
På den andra kanten är samtidigt Rein­feldt lika lurig som Gösta Bohman och halare än Carl Bildt. Han har lärt sig av båda och, utgår jag ifrån, noga studerat deras regeringsperioder och oppositionsteknik. Jag glömmer aldrig en morgonsoffa där Ringholm med oefterhärmlig upprepningsteknik försökte göra Reinfeldt till högerspöke men blev sittande med en moderatledare som uppfattades som minst lika god socialdemokrat som han själv.
-------
Det danska exemplet lär få betydelse i valrörelsen. Där har borgerliga Venstre övertagit socialdemokratins roll som välfärdsgarant och socialdemokratin satsar på invandrarna som ny klassbas.
I Sverige är gruppen ”svenskar med utländsk bakgrund och rösträtt” än mer betydelsefull demografiskt och har ideologiskt tydligare vänstersympatier. Det vore förvånande om inte socialdemokratiska valstrateger börjar tömma denna nya demografisktideologiska källa på såväl röster som förnyelse nu när den traditionella fackföreningsbasen inte längre är pålitlig som förr.
Men kanske är det bara så att det är dags igen. Ungefär som i förhållanden som bara harvar på eller som i företag där visionerna bleknat och ledningen redan löst in merparten av sina optioner. Det behövs en ny livskamrat eller ett nytt gäng som får pröva på.Ett gardinbyte, liksom.
Lars Weiss
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=578&a=451794&previousRenderType=2
Der er tilsyneladende andre end mig der kunne tænke sig at vide hvor mange det drejer sig om:


Preliminärt röstberättigade: I september i år kommer SCB att på denna sida publicera tabeller innehållande preliminära uppgifter för:- röstberättigade vid riksdagsvalet 2006- utländska medborgare med rösträtt vid de kommunala valen 2006.De röstberättigade vid riksdagsvalet kommer exempelvis att redovisas efter kön och ålder och de röstberättigade utländska medborgarna kommer exempelvis att redovisas efter medborgarskapsland. Uppgifterna som dessa tabeller bygger på kommer från SCB:s register över totalbefolkningen.
Efterfrågade tabeller och diagram
För mer information:E-postadress:
valstatistik@scb.se

http://www.scb.se/templates/subHeading____32123.asp

Godt gemt af vejen på BRÅ´s side, ligger denne kommende statistik annonceret . Den imødeses med en vis spænding, selvom mange ikke forventer sig andet end et nydeligt retouchearbejde. Af uransagelige grunde, kan man ikke kopiere BRÅ´s tekster. Skammer de sig over dem ? "Eventuell överrepräsentation" (!)

http://www.bra.se/extra/link/?module_instance=1&action=link_show&id=173

fredag, august 26, 2005

SHARIA: Angst eller had

forbrydelse eller dumhed?
In Northern Nigeria, Riding Too Close for Comfort Religious Law Is Extended in Islamic State of Kano to Segregate Public Buses and Taxis by Sex
For women, commuting across this ancient Islamic city has long been as easy as hopping into a minibus or climbing on the back of a motorcycle taxi. Both are cheap and readily available. Even if some female passengers found it unsettling to be so near strange men, who might make lewd comments or press their bodies close, such was the price of efficient transport.
But the days of casual travel are ending for the women of Kano, a bustling trading center of about 500,000 in northern Nigeria. Government officials, determined to halt what they see as the decline of public morality, are banning women from all but a handful of Kano's motorcycle taxis and are requiring them to sit in the back of public minibuses.
It is the next logical step, officials said, in their effort to bring the strict Islamic legal code, or sharia , to Kano, which is in one of 12 states in northern Nigeria where Islamic law holds sway to varying degrees. The remaining 24 states, and the federal capital, Abuja, have a mix of religions and are governed by secular laws...............................

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/08/22/AR2005082201218_pf.html

Officerer er jo hvide

»HVORFOR skal jeg tjene et land, som ikke er mit eget. Det er ikke mit land det her.«
Shamshiri er overrasket. det er jeg ikke. Jeg husker et JP interview med tyrkere der havde boet og arbejdet 40 år i Randers: "Dansk, det er noget man er , ikke noget man blir", sagde en gammel dame:
»Det overrasker mig, at unge, som er født i Danmark, har gået i danske skoler og er danske statsborgere, alligevel ikke føler sig som danske, og endda siger, at de aldrig vil komme til at føle sig danske,« siger Kaveh Shamshiri, der selv kom til Danmark i 1988 sammen med sin familie fra Iran.»
Det overrasker mig, at unge, som er født i Danmark, har gået i danske skoler og er danske statsborgere, alligevel ikke føler sig som danske, og endda siger, at de aldrig vil komme til at føle sig danske,« siger Kaveh Shamshiri, der selv kom til Danmark i 1988 sammen med sin familie fra Iran.
I sin undersøgelse har han koncentreret sig om at kortlægge holdningen blandt unge med tyrkisk baggrund. Dels fordi tyrkerne er den største indvandrergruppe, dels fordi det er den gruppe, der har været længst i Danmark og derfor - alt andet lige - burde være bedst integreret. Alligevel har en række interviews vist, at mange unge - uanset at de er født i Danmark og har dansk statsborgerskab - alligevel føler sig som tyrkere, eller ikke føler at de hører til nogen af stederne. -
Kaveh Shamshiri har opdelt de unge i to hovedgrupper. Den ene har mere eller mindre afskrevet det danske samfund, og har mistet troen på, at de nogensinde vil få et tilhørsforhold. Det skyldes blandt andet, konkluderer han, at omgivelserne aldrig har opfattet dem som danske. Man kan ikke tillægge sig en dansk identitet, hvis omgivelserne hele tiden gør opmærksom på, at man ikke er dansker. National identitet er ikke noget, man alene kan tilegne sig. Det sker i samspil med omgivelserne. For at føle sig dansk, skal man også af andre accepteres som dansk, og det føler mange, at de ikke bliver. Derfor vælger de ofte den tyrkiske identitet - ikke ud fra en klar overbevisning - men i mangel af bedre.
»Du er ikke blevet behandlet som dansker. Der er nogle, der har behandlet dig som dansker, men ikke alle. Det har du mentalt i baghovedet (...) Fordi du har sort hår, så bliver du stadigvæk betragtet som perker. Det gør man, det gør alle. Man bliver betragtet som perker, selv om man er født heroppe. Det er dét, som gør dig tyrkisk. Du kan ikke føle dig 100 procent som dansker,« siger en 20-årig elev fra Ishøj Handelsskole.
--------
»Flere af Shamshiris interviewpersoner giver da også udtryk for en holdning, der bekræfter den antagelse.»Lad os hypotetisk forestille os, at du som soldat var udsendt på en international mission. Hvordan ville du tackle en situation, hvis du skulle være på den danske side i et muslimsk land?« spørger han.»Jeg forsvarer mig og min enhed,« lyder et svar.»Skulle det være i en krigssituation, så vil Danmark jo stadigvæk være mit hjemland, så jeg vil nok være på Danmarks side. Det er godt nok ikke muslimsk, men det er mit fædreland. Jeg er født og opvokset her, jeg har jo alt her i Danmark,« siger en anden.

http://www.weekendavisen.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20050826/SAMFUND/508250342
Min ghetto
som også er Pernille Stengaards. Jeg tror nu hun er for nyindflyttet ("ingen til højre for De Radikale"), men ellers langer hun godt ud efter det bedre borgerskabs hykleri. Jeg er født her, ligesom Karen Jespersen, så jeg vil påstå jeg kender den.
Kvarteret. Ingen Bockwurst på glas, ingen til højre for De Radikale. Ingen hunde, katte eller motorcykler i gården, ingen death metal for åbne vinduer.
SMAGSFÆLLESSKABET
Af
Pernille Stensgaard
HUSET ligger på et hjørne ud til den fine gade bygget til fine folk i 1870erne, Nørre Farimagsgade. Den er høj og hvid og har Ørstedsparken liggende overfor på den gamle vold omkring København. Området er trygt og konfliktfrit; det yderste af indre by lige inden Søerne og brokvartererne................foto: webmaster
fungerende link/länk:
http://www.weekendavisen.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20050826/SAMFUND/508250343
det er i den japanske skyld kultur, at ordet undskyld har flere hundreder nuancer:
Post traumatic slavery syndrome
Ny sag for Kjærum
I forlængelse af Jens Olaf Pepke Pedersens opinionsindlæg i tirsdagsavisen om den utrættelige Morten Kjærums forsøg på at udvirke en dansk undskyldning for det vestindiske slaveri for 159 år siden, har en læser sendt Groft sagt et yderligere forslag, som vi tror kan blive interessant for Kjærum og hans institut. Det tager udgangspunkt i psykologen Etherero Akinshegun, der i foråret besøgte Menneskerettighedscentret og kunne fortælle om en ny diagnose, han har opdaget, nemlig »post traumatic slavery syndrome«. Det giver sig udslag i en form for apatisk rodløshed, der stadig plager mange af slavernes efterkommere her en syv-otte generationer efter slaveriets ophævelse, og som man kan læse om på Menneskerettighedscentrets hjemmeside.Vor læser spørger nu, om den apati, der kan konstateres hos mange kontanthjælpsmodtagere, muligvis kan skyldes et post traumatisk syndrom, der kan henføres til Københavns bombardement i 1807 eller andre ulykkelige begivenheder på den tid.Groft sagt kender ikke svaret, men er sikker på, at Morten Kjærum vil kunne få en særbevilling til at undersøge sagen.

Lars Hedegaard

"Civillistations die by suicide, not by murder"

the historian Arnold Toynbee wrote, and these words could certainly be Ms. Fallaci's. She is in a black gloom about Europe and its future: "The increased presence of Muslims in Italy, and in Europe, is directly proportional to our loss of freedom."
There is about her a touch of Oswald Spengler, the German philosopher and prophet of decline, as well as a flavor of Samuel Huntington and his clash of civilizations. But above all there is pessimism, pure and unashamed.
When I ask her what "solution" there might be to prevent the European collapse of which she speaks, Ms. Fallaci flares up like a lit match. "How do you dare to ask me for a solution? It's like asking Seneca for a solution. You remember what he did?" She then says "Phwah, phwah," and gestures at slashing her wrists. "He committed suicide!"
Seneca was accused of being involved in a plot to murder the emperor Nero. Without a trial, he was ordered by Nero to kill himself. One senses that Ms. Fallaci sees in Islam the shadow of Nero. "What could Seneca do?" she asks, with a discernible shudder. "He knew it would end that way--with the fall of the Roman Empire. But he could do nothing." .................................................................
http://www.opinionjournal.com/columnists/tvaradarajan/?id=110006858

IKEA LAUNCHES OWN-BRAND HIJAB FOR MUSLIM STAFF
IKEA's new Edmonton branch contacted TheHijabShop.com to design and produce a 'hijab' – a Muslim headscarf - that would fit in with their current uniform.When IKEA first approached TheHijabShop.com, their excited team was impressed that an internationally-acclaimed company like IKEA was making so much effort to accommodate Muslims in its workforce.The challenge for the team was to create a hijab that had the IKEA branding; that was easy to put on without the need for pins - so avoiding any health and safety hazards; and that was something employees would feel comfortable wearing in a working environment, whether in the showroom or in the warehouse. It also had to be compact, without excess material flowing around, and meanwhile sticking to Islamic requirements.

http://www.thehijabshop.com/press/images/THS_IKEA-HIJAB_03.jpg
Hår skjulere til enhver lejlighed :Ikea - en religion
"Kamprad ger oss ett rättvisare liv"
Ikea är stort och Ingvar dess profet.
Nu satsar möbeljätten på personalkläder för muslimer.
Och får vetenskapligt stöd för att det faktiskt kan vara en religiös upplevelse att köpa möbler i platta kartonger...

http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,690076,00.html
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net