søndag, oktober 02, 2005

"Jeg er islamofob"

vores nationaldigter har tydeligvis ikke let ved at skulle give DF og V ret. Men 20 år i Tyrkiet har gjort ham for kyndig. (Og hvis jeg lige må tilføje, en fobi er en indbildt angst)
Tyrkiske forbehold
Frygten for at indlemmelsen af Tyrkiet skal skade EU, eller måske endda på længere sigt ødelægge unionen, finder jeg langt fra ubegrundet. Selv min uvilje mod et parti som DF forhindrer mig ikke i at forstå visse af dette partis indvendinger mod tyrkisk medlemskab.
Alene på grund af befolkningens størrelse, en befolkning, der har en af de største vækstrater på kloden, og i givet fald vil blive den største i EU, kan det, som de argeste modstandere påpeger, ligne selvmord at lukke Tyrkiet ind. Læg så dertil landets økonomi, og religionen, islam!

"Jeg ved ikke, hvornår ordet islamofobi kom ind
i dansk, eller hvilken skribent, der først anvendte det. Men sikkert er det, at det, som alle andre ord, der ender på fobi, har en nedsættende klang. Alligevel har jeg intet imod at blive kaldt for islamofob, hvis det kan sætte tingene i et mere tydeligt perspektiv.

Mange af mine tyrkiske venner og bekendte er også islamofober, selv om der muligvis står muslim i deres pas. Jeg bryder mig ikke om islam. Jeg finder mange af religionens aspekter frastødende. Jeg synes, at den, i de ekstreme former, som har haft massemediernes store bevågenhed i det sidste par årtier, og i særdeleshed efter 11. september, er en
historisk tragedie. Og i modsætning til mange af de personer, som jeg ellers betragter som mine meningsfæller, er jeg pisse ligeglad med, om det er politisk korrekt eller ukorrekt at sige dette. Hvis vi skal videre, må kortene på bordet."

http://makeashorterlink.com/?G1A5117EB

Pittelkow skriver i JP bla.

om Freverts uheldige webmaster. Et sprogbrug helt unødvendigt. Så langt ude er kun visse ektremistiske svenske* hjemmesider i had. Ankommer vi først dér, er balkaniseringen et faktum:

"Uanset hvad de politiske konsekvenser bliver, så er det et problem for hele det danske samfund, at debatten bliver forgiftet af formuleringer som dem på Freverts hjemmeside.

Sammen med Holland er Danmark det land, der har ført den frieste debat om de problemer, som er blevet skabt af en uansvarlig udlændingepolitik.

Denne debat har været rigtig og nødvendig og er det fortsat.Den fejlslagne politik var baseret på en fornægtelse af virkeligheden hos de ansvarlige politikere. De var mere optaget af at værne om den politiske korrekthed end af at forholde sig til, hvilke konsekvenser det har for et samfund, når det modtager omfattende og hurtig indvandring fra lande med en meget fremmed kulturbaggrund.

Denne fornægtelse af virkeligheden kunne lade sig gøre, fordi der blev lagt låg på den offentlige debat. Resultatet ser vi i dag i Danmark og i resten af Europa: Kraftigt voksende koncentrationer af muslimske indvandrere har skabt særlige parallelsamfund, der har begrænset kontakt med resten af samfundet.

En nylig meningsmåling viste da også, at et stort flertal blandt europæerne har oplevelsen af, at muslimske indvandrere i stigende grad afsondrer sig fra det omgivende samfund og dets normer. Det ses ganske klart som en negativ udvikling. (Pew Research Center)Aktuelle tal fra Catinét Research understreger problemet med opsplitningen af samfundet for Danmarks vedkommende: Kun ganske få indvandrere siger, at de fuldt ud eller i rimelig grad føler sig som danskere. Over halvdelen svarer, at de slet ikke eller i meget ringe grad gør det. (Catinét/Ugebrevet A4)Dette er dybt bekymrende.

Svaret er ikke nye fortrængninger af virkeligheden. En spade må kaldes for en spade, når det gælder de åbenlyse vanskeligheder med integrationen - samtidig med at vi glæder os over de vellykkede eksempler på integration.Men når man insisterer på en åben debat, må man slå hårdt ned på en debatform som den på Louise Freverts hjemmeside. Den er krænkende for muslimer og ødelæggende for at finde konstruktive løsninger.Med Frevert-sagen har DF skudt sig alvorligt i troværdigheden. Sådan handler et ansvarligt parti ikke."

*en prøve på denne kæmpe underskov af halv og helnazistiske fantaster, her: http://www.nationell.nu/oversikt.php?id=lankar . Det har Sverige for at holde indvandringsmodstanden ude af Riksdagen. Velbekome!

Mordtruede borgmestre

vejer tungt på et underdimensionret politikorps.

Reepalus skydd tynger polisen

Kommunalrådet Ilmar Reepalu (s) är fortsatt hotad till livet, enligt polisens bedömning. Skyddet av honom kräver 13 årsarbetskrafter av piketpolisens omkring 50 anställda.
Sydsvenskan har tagit del av ett internt polisdokument som säger att insatsstyrkan, piketen, håller på att bli utarbetad. Ett övertidsberg samlas genom livvaktstjänstgöringen och påfrestningen på enskilda poliser blir hård. Manskapet måste planeras om, mer personal kommenderas in. – Hotet handlar ytterst om ett angrepp mot demokratin, så det är helt självklart att vi ska klara det här betinget. Men vi måste ha personal med rätt kvalifikationer, säger Torsten Elofsson vid polisledningen i Malmö.

http://sydsvenskan.se/malmo/article121634.ece

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net