tirsdag, oktober 18, 2005

LO´s veckobrev - översatt

Venstre befarar ny underklass
Invandrare måste integreras bättre med jobb och utbildning. De som har svaga kunskaper ska erbjudas en slags lärlingsutbildning för att få fotfäste på arbetsmarknaden. Annars riskerar Danmark att få en arbetslös etnisk underklass som socialt, mänskligt och ekonomiskt kan kosta lika mycket som efterlönnen [efterlön = en sorts förtidspension].
"Vi står inför ett problem som är mycket svårare att lösa än den demografiska utvecklingen med det ökande antalet äldre.""Annars kan vi inom en inte så avlägsen framtid hamna i den groteska situationen att vi måste importera arbetskraft samtidigt som vi måste försörja en stor befolkningsgrupp som inte har kvalifikationer för arbetsmarknaden. [ugebrev = veckobrev. Danska LO motsvarar ungefär svenska LO]
Invandrarnas barn har svag ställning på arbetsmarknaden
Avkomlingar till invandrare klarar sig sämre i det danska samhället än vad man hittills antagit, visar en ny rapport. Det beror i helt övervägande grad på brist på utbildning. Vi står inför ett problem som är mycket svårare att lösa än den demografiska utvecklingen med det ökande antalet äldre, anser professor Nina Smith som är medlem av regeringens välfärdskommission.
DYSTRA UTSIKTER

http://www.ugebreveta4.dk/smcms/Ugebrevet/7422/9445/9469/9488/Index.htm?ID=9488
Problemen med integration av andragenerationens invandrare är mycket större än vad man hittills antagit, visar nya siffror. Många har haft en optimistisk tro på att barn som är födda i Danmark av invandrare från icke västerländska länder automatiskt skulle växa upp och få lika starkt fotfäste på den danska arbetsmarknaden och i det danska samhället som barn med dansk bakgrund. - - Men optimismen får ett kraftigt grundskott i LO-rapporten »Zoom på arbejdsmarkedet« [Zoom på arbetsmarknaden], som offentliggörs i dag.
Den tecknar en bild av de så kallade avkomlingarna som en sårbar och utsatt grupp som jämfört med andra grupper i samhället betalade ett högt pris för de dåliga konjunkturerna som inträdde 2001-2002 och varade fram till 2004. En större del av dem förlorade helt anknytningen till arbetsmarknaden, och liksom för de övriga grupperna av annan etnisk bakgrund än dansk ökade avkomlingarnas arbetslöshet markant mer än arbetslösheten för personer av danskt ursprung under perioden.
LO-rapporten pekar på bristande utbildning av invandrarnas barn som det största hindret för en framgångsrik integration. Den allra största delen av den skillnad som finns i förvärvsdeltagandet mellan etniska danskar och icke-västerländska avkomlingar kan således enligt LO:s analyser tillskrivas skillnader i utbildningsnivå.
Professor Nina Smith från Handelshögskolan i Århus, medlem av regeringens välfärdskommission och en av landets ledande integrationsforskare, har läst LO-analysen och ser röda varningslampor blinka.»När det gäller integrationen av framtidens avkomlingar står vi inför ett problem som är mycket svårare att lösa än den demografiska utvecklingen med det ökande antalet äldre,« säger hon.
Erik Bonnerup, ordförande för regeringens integrationstankesmedja, delar Nina Smiths starka oro för den framtida integrationen. Tanksmedjan kommer om ett par månader att lägga fram en ny rapport som troligen kommer att peka på samma dystra utvecklingstendenser som LO-analysen.»Man har varit naiv och tänkt att de har ju bott här hela tiden, och de har lärt sig danska, så de kommer nog att klara sig. Därför är det mycket nedslående när det sedan går åt fel håll.
Inte minst eftersom gruppen avkomlingar kommer att växa kraftigt under de kommande åren. Det ställer oss inför helt nya utmaningar som kräver helt nya lösningar. Och dessvärre ser jag inte särskilt optimistiskt på vår förmåga att lösa dem,« säger Erik Bonnerup.
hela artiklen i word dok.:
http://files.upl.silentwhisper.net/upload6/LO_underklasse.doc

Det værste der kunne ske for Persson, var hvis folk opdagede at de i virkeligheden kun sidder folkehjems-sosser i Riksdagen. Så ville løbet være kørt.
Ulf Nilsson: Persson skrämmer oss
Göran Persson är listig och stenhård. Han räknar iskallt med att han kan s k r ä m m a - observera ordet - en stor del av svenska folket till u n d e r k a s t e l s e - vänligen notera det ordet också.När Persson talade i partiledardebatten och i senare intervjuer sköt han in sig på den enskilt största väljargruppen i landet.Alltså kvinnorna?Inte alls, nej, nej!Ålderspensionärerna?På intet sätt!Knegarna? Absolut inte.Nej, den enskilt största väljargruppen i Sverige är bidragstagarna, de människor som är b e r o e n d e.Lägg ihop omkring 260 000 arbetslösa, 130 000 arbetslösa i åtgärder, lika många långtidssjukskrivna och 560 000 förtidspensionärer. Det blir betydligt över en miljon. Lägg till 273 000 undersysselsatta, 152 000 "latent arbetssökande" och en oherrans massa äldre anknytningsinvandrare som aldrig varit inne på den svenska arbetsmarknaden, men förvisso är beroende. Resultatet blir en väldig väljargrupp.
http://www.expressen.se/index.jsp?a=454495

The Sunday Times
Holland fears killings over ban on burqa
HOLLAND’S Muslims have responded with outrage to government proposals to ban the burqa, and there are fears that Rita Verdonk, the minister behind the move, will be added to a list of “enemies of Islam” targeted for assassination.
The country was on high alert yesterday after talk of a burqa ban coincided with the arrest of a group suspected of planning to murder two politicians.

Verdonk, known as “Iron Rita” for her hardline immigration policies, has been accused by Muslim groups of pandering to the far right by demanding an investigation into whether Holland should become the first European country to prohibit the burqa, a covering worn by some Muslim women that leaves only a strip of gauze for the eyes.
http://www.timesonline.co.uk/article/0,,2089-1827632,00.html

Dutch virtue of tolerance under strain
International Herald Tribune MONDAY, OCTOBER 17, 2005
In the Dutch interiors painted by the great artists of the Golden Age, all appears in order: the ruffs of white linen and polished surfaces speak of a luminous calm. But often a furtive glance caught in a mirror, or a keyhole view of another world, suggests a charged tension behind the elegance.
http://www.iht.com/bin/print_ipub.php?file=/articles/2005/10/16/news/islam1.php
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net