torsdag, december 29, 2005

Ole Hyltoft

(f.d.?) socialdemokrat, embedsmand i det nyoprettede kulturministerium i 1962:
Jyllands-Posten / Kulturweekend 9 december 2005
Varför säger invandrarna ”ni” om danskarna?
Av OLE HYLTOFT, författare
Muslimer tar med sig sina folkgruppers levnadssätt. Och det ligger för långt från det danska för att samexistens ska vara möjlig. De nykomna kommer att bli tvungna att inrätta sig efter de normer som naturligt har vuxit fram på vårt håll under årtusenden.
Det står en invandrare på TV. Han är född, uppvuxen och bor i Taastrup. Han säger ”ni” och ”er” om sina danska landsmän. Medan han säger ”vi” och ”oss” om människor från så avlägsna länder som Turkiet och Pakistan.Hans val av personliga pronomen förvånar mig. Om man efter att ha bott 10, 20, 30 år i Danmark inte känner sig hemma i de danska omgivningarna, varför åker man då inte tillbaka till de trakter där man känner sig hemma?

Krönika: Den nya puritanismen
Information 21 december 2005
Vi lever i en så finpolerad tid att man kommer att tänka på den franska adelns sista dagar, tiden med sidenkläder och puderperuker. Den småborgerliga upprördheten frodas, men måste vi inte snart göra oss fria?
Av Ole Hyltoft
Vi lever i en mörkertid. Här tänker jag inte på den sol som står lågt över våra länder den här tiden på året. Utan på de mörkläggningsgardiner som vi själva drar ned för våra fönster. FN:s höga kommissionär anser att några människor i Pakistan ska få förbjuda teckningar i en dansk tidning. Några vidskepliga föreställningar i ett fjärran land ska bestämma över yttrandefriheten i Danmark. Med ett ironiskt leende skulle man kunna kalla det globalismen.Professorerna Isi Foighel och Eva Smith och - givetvis - frihetens statsavlönade kapitulant, Morten Kjärum, agiterar för självcensur. Nyligen blev det stort ståhej för att folketingsledamoten Martin Henriksen från Dansk Folkeparti sade att islam är en terroristisk religion.
Det är det väl inte något osant i att säga, alldenstund bomberna smäller i restauranger på Bali och i Egypten och i tåg och bussar i Madrid och London. Och de som utlöser bomberna förklarar sig som islamister och motiverar sina massmord med skriftställen i Koranen.
Det är då inte heller någon hemlighet att Muhammed både plundrade och lönnmördade. Och att han mördade 800 judar som han för övrigt hade givit fri lejd. Samt att han hade samlag med en nioårig flicka - alltså var pedofil. En skön planta att se upp till, denne Muhammed!...................................word dok. :
http://files.upl.silentwhisper.net/upload1/Kronika_hyltoft.doc

Sprogpolitiet rykker ud
Sipper der ikke ved at det gode græske ord "paiderastia" bare betyder drengeelsker, en beskrivelse der næppe er helt ved siden af. Nu vi er ved sprog : Det har altid undret mig at svenskerne, der forsvensker fremmeord næsten lige så ihærdigt som nordmændene, konsekvent anvender ordet "gay" om bøsse ? En der har et bud ?
Kräver att kränkande ordböcker tas bort
Synonymordböcker på biblioteket i Mälardalens högskola innehåller kränkningar mot homosexuella. Ord som avvikare, stjärtgosse och pederast finns med bland synonymerna för homosexuell.
Det här upprör högskolans gayförening Sapfo som kräver att ordböckerna ska tas bort. Det skriver Vestmanlands läns tidning. Högskolans jämlikhetskommitté har också uppmanat högskolebiblioteket att ta bort böckerna.
http://www.kkuriren.se/link.php?id=4345

Hon vill fälla alla som medskyldiga
Som åklagare ska Jeanette Wincentz Andersen hantera det största mordkomplexet i dansk rättshistoria. Vice polismästaren från Slagelse ska rikta bevisbördan mot en bror som sköt för att döda sin syster och göra troligt att de övriga åtta fängslade familjemedlemmarna och vännerna uppsåtligen har medverkat till mord.
Med omhändertagandet av far, bror, tanter, farbröder och vänner i ärendet med hedersmordet i Slagelse skriver vice polismästare Jeanette Wincentz Andersen dansk rättshistoria.- Bakgrunden är makaber och tragisk, men yrkesmässigt är det ett otroligt spännande fall med fascinerande antropologiska och sociologiska aspekter.Den 50-åriga åklagaren, vice polismästare Jeanette Wincentz Andersen, strålar av entusiasm när samtalet faller på mordet på 19-åriga Ghazala Khan, som föll för sin brors kulor på taxihållplatsen i Slagelse 23 september. Bakom de milda blå, leende ögonen döljer det sig en skarpsinnig kvinna och man anar både allvaret och ett stråk av engagemang när hon lutar sig fram och säger:- Merlung (allmänne åklagaren red.) håller med mig om att det handlar om en ren likvidering, och han stöder mig när jag står fast vid att det är viktigt att vi klarar upp en så allvarlig sak.
- Det är vår uppfattning att Ghazalas bror skjuter sin syster, men att hela familjen står bakom likvideringen. Vi har ganska många vittnen som har underbyggt våra påståenden och en del vittnesutsagor har vi inhämtat genom inomrättsliga förhör, säger Jeanette Wincentz Andersen.
Som åklagare har hon genom karriären stått ansikte mot ansikte med åtskilliga mördare, men med Ghazala-fallet skar Jeanette Wincentz Andersen hantera det största komplexet i dansk rättshistoria.Som åklagare ska hon rikta bevisbördan mot en bror som sköt för att döda sin syster på fars order. Hon ska dessutom göra troligt att de övriga åtta fängslade familjemedlemmarna och vännerna uppsåtligen har medverkat till mord.
Hjälp från sociologer
- Det som har hänt här är så odanskt. Därför anlitar vi antropologer och sociologer som kan förklara de kulturella och samhällsmässiga aspekterna. Annars kan man inte fatta att man slår ihjäl någon i sin egen familj.De milda blå ögonen har ändrat karaktär. Jeanette Wincentz Andersen drar fram ett block bland ärendemappar och ringpärmar:- Här har jag utlåtandet från en sociolog som forskar i andra kulturer. Han har en enorm kunskap om hedersbegrepp i Pakistan och Turkiet. Vi är tvungna att förbereda oss så att vi kan illustrera inför rätten hur familjen beslutar att slå ihjäl, och hur de får hjälp av sin umgängeskrets, säger Jeanette Wincentz Andersen och tittar ett kort filosoferande ögonblick ut genom fönstret:
- På det personliga planet känner jag att jag måste skicka en signal till dessa miljöer om att det som har hänt Ghazala och hennes man är oacceptabelt i Danmark. Och när det händer så slår vi ner hårt, inte bara mot den som skjuter utan mot alla som medverkar.
- Med Sonay-fallet i bakhuvudet och Ghazala som det aktuella fallet vill jag gärna gå i täten och sätta igång en debatt.- Budskapet ska vara att här i Danmark accepterar vi inte tvångsäktenskap och vi accepterar inte att unga människor blir ihjälslagna bara för att de förälskar sig i en annan än den som familjen anser är den rätte.
- En av de experter jag har pratat med, kultursociolog Ümit Necef som forskar i sexualitet, berättar att vi med våra modernitet här i Danmark sätter fokus på individen i jag-form. Medan man i de traditionella samhällena, som t ex det pakistanska, fokuserar på familjen och släkten i vi-form.
Sex före äktenskapet
- I Danmark säger vi: Vad vill du? I det traditionella samhället säger man: Du ska. I Danmark är far och son vänner, men där de kommer från tilltalar sonen sin far med Ni.
- I Danmark har vi jämställdhet. I den traditionella världen är man könsuppdelad. I Danmark har vi sex före äktenskapet. I den traditionella världen är det otänkbart. Man har mödomskontroll. I vårt samhälle går flickorna ut och shoppar och går på kaféer. I deras samhälle går man inte ut utan ärende.
- Vi lever i en välfärdsstat där staten hjälper de äldre. De kommer från länder där staten inte ger hjälp. Livet är fastslaget, du ska gifta dig och få barn. Barn betraktas som en garanti för äldrevård, de äldste bestämmer över den yngre generationen och det är bakgrunden till att de bildar egna samhällen i t ex Köpenhamn, där de lånar varandra pengar och hjälper varandra.
Jeanette Wincentz Andersen lägger blocket på bordet och drar ett streck. Som om det var den avslutande delen av proceduren i en rättegång har hon nu kommit till poängen:
Alla visste Ghazala skulle dö
- I detta fall kan vi utifrån ett antropologiskt perspektiv teckna en bild av några människor som kommer till Danmark från en by i Pakistan. De bildar sitt eget lilla bysamhälle här, där de hjälper och lånar varandra pengar.- Vi har kunskap om att alla i den pakistanska gruppen i Köpenhamn visste att Ghazala och hennes man skulle slås ihjäl.
- Det matchar och bekräftar fullständigt den beskrivning som sociologer och antropologer har givit av deras odanska levnadssätt. Det är därför som vi blir tvungna att få i gång en debatt. Jag ställer gärna upp och jag hoppas att man också vill ställa upp från politiskt håll och från olika invandrarorganisationer, som t ex Ikir, säger Jeanette Wincentz Andersen och slutar med repliken:Barn som försoning- Ghazala provocerade ju ingen. Hon gjorde vad hon kunde för att få vara i fred. Det är min personliga uppfattning att hon hoppades på försoning när hon en gång fick barn.
- Men hon har haft enormt starka krafter emot sig och vi vet att flera från det pakistanska samhället har kondolerat Ghazalas far, Ghulam Abbas efter mordet på dottern.- Kondolensen är enligt deras normer ett godkännande av det som han har gjort - eller det beslut som han har tagit. Han har återupprättat sin heder och han kan visa sig i moskén igen och han skulle kunna resa till Pakistan igen, om han alltså inte just nu satt häktad för delaktighet i likvideringen av sin egen dotter. Det är så odanskt som något kan bli.
am@bt.dkLagt på www.bt.dk den 26 december 2005 kl. 13:27

Af Andersens dagbog
foto: Andersen, 50 år gammel.

Mandag 26.12. Koldt Veir. Daarlig Mave. Det har været en gruelig Jul. I Kirken talte Præsten slet ikke om Juleglæden, men om mange fremmede Mennesker, som ville til Danmark, og, som de sagde, ikke kunne komme det, da en ond Trold af en Minister har sat Skildvagter ud at paagribe enhver, som vil ind i Landet. Jeg forstod intet deraf. Vi har dog taget mod saa mange og givet dem Mad, Klæder og Mønt. Men det blev ikke derved.
Onde Mennesker har haft det Paahit at hælde en tarvelig Vin paa Flaske og forsælge den med mit Billede uden paa for derved at tiene en extra Skilling. Køkkenpigen havde varmet Vinen til Juledag efter Kirke og kommet Rosiner i: »Dertil er den just god at overkomme Præstens Prædiken«, sagde hun, men mig bekom denikke vel.Juledags Aften Middag hos Collin. Jeg ville gaa tidlig Hiem, men de bad mig blive en Stund for at see med paa Kassen med levende Billeder, hvor Nogle, som jeg først troede at være onde Mennesker, drev Giek med mine Eventyr, og da var det, som kom al den varme Vin op i mig. En Mand klædt som Flodhest gjorde en Forestilling om min lille Pige med Svovlstikkerne, som der skulle forselge Bomber, de slog hende, og da var det mig med ét, som stod Taarerne mig i Øinene. Jeg loe og loe, og Collin spurgte: »Men Andersen dog, hvad feiler I?«, og jeg svarede ham, at det var af Lettelse.
De Mennesker vare slet ikke onde, men ville ligesom jeg vise andres Naragtighed.Nu gaar Aaret snart paa Hæld, og da skal ingen mere slaa Plat paa mine Eventyr. Glemt vil de være, som gjorde dette Aar til en Piine for mig. Glemt vil være den slemme Aften, hvor de narrede April og sagde, at de ville feire mig, men feirede sig sielv for mange Penge. Glemt vil være de aparte Gesandtere, som ikke kjendte mine Eventyr. Tak, o Herre, for, at et forfærdeligt Aar nu er forbi. Det er en underlig Tid, vi leve i.
Ditlev Tamm, Groft sagt, Berl.

In French suburbs, rage 'is only asleep'
MONDAY, DECEMBER 26, 2005
"Burn!" A knot of young men join their voices in a battle cry as they edge closer to the silhouette of a parked Mercedes, some of them aiming what look like handguns, others reaching for lighters.
In the harsh light of an underground parking lot in this grim suburb northwest of Paris, the guns and lighters are imaginary - but the sense of aggression is real. As one of the young men films with a digital camera, the others move to the angry beat of music blasting out of an open car door, echoing into the dark December night.
They sing about the riots that erupted two months ago, about being Muslim and about not feeling French in France. For them the unrest is not over, it is waiting to break loose again.
"The quiet is deceptive," said Bala "Balastik" Coulibaly, 24, of nearby Clichy-sous-Bois, his eyes scanning the deserted parking lot from deep inside his sweatshirt as he took a break between two songs. It was in Clichy that the accidental death of two teenagers on Oct. 27 set off three weeks of rioting in immigrant neighborhoods across France.
Since then, the whiff of gasoline and tear gas has disappeared. But the calm is fragile, impatient and tinged with the cynicism of youths who fear being let down again by a political class that allowed mass unemployment and social exclusion to accumulate over three decades in the poor suburbs ringing France's big cities.
"The rage in the suburbs is only asleep," said Balastik, a French youth of Mauritanian origin who has been jobless since dropping out of school seven years ago and is dreaming of a career as a rapper with his band, Styladone. "It wouldn't take much to wake it up again."
"We're thugs and we're proud," Balastik quipped, adding that music was "one way of dealing with the frustration of never getting a reply to your job application."
http://www.iht.com/articles/2005/12/26/news/france.php
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net