onsdag, november 30, 2005

Bra att skolan speglar Sverige ?

efterhånden er vi derhenne hvor man snarere må sige: Det er sgu synd for skolen. Her er den konforme retorik som Carlbom analyserer nedenfor:
Mitt i verkligheten står de, skolledarna Ann-Mari Nystedt och Per Nilsson. För Stadshagsskolan har det fria valet av grundskola inneburit att jobbet blivit en balansakt. Och den har antagit utmaningen. På fullt allvar.
Hon är rektor, han är biträdande. Bådas almanackor är plågsamt fulltecknade och tiden vill aldrig räcka till. Ändå är det som Per Nilsson säger: Stadshagsskolan är en liten skola, 300 elever, och det ger dem en unik möjlighet att jobba nära eleverna, se deras behov, styrkor och svagheter.
Under de fem år som skolan funnits har villkoren för verksamheten förändras påtagligt. Utgångsläget var inte det bästa.
Skolan placerades vid Stadshagen, i stället för i Kungsholmens mer "centrala" delar, som många föräldrar hade hoppats på. Protesterna lät inte vänta på sig. När det stod klart att lokalerna inte var särskilt ändamålsenliga blev det etter värre. Effekten kom som ett brev på posten: många elever valde andra skolor och därmed blev Stadshagssskolan beroende av att ta emot elever från andra stadsdelar för att klara ekonomin.
I dag har ungefär en fjärdedel av eleverna utländsk bakgrund - "en perfekt blandning, en bra spegelbild av Sverige och en spännande utmaning" beskriver de båda skolledarna situationen. Det låter bra, och är det säkert också. Men det finns mer att säga.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=495425&maNo=-1

Når selv den pæne erhversmand Asger Aamund siger det, så er det ved at være mainstream. Ikke fordi han er særlig tungnem. Han er bare så ........respektabel.
Politiserende NGO ér

på min folkekirkes messehagel. Jeg husker da forkvinde Irene Khan tordnede imod den helt nødvendige invasion af Afghanistan. Enhver kan forvisse sig om hvordan Amnesty ellers politiserer på deres hjemmeside. Blandt andet bryder Danmark og Sverige hvert år mod et par mennekserettigheder eller ti. Har de ikke vigtigere ting at tage sig til? Forsvind fra min kirke, tak! Folkekirken har ingen geopolitiske meninger.

Vollsmose Kirke fejrede sine første 30 år
Fyens Stiftstidende , november 2005
VOLLSMOSE: På årets første søndag i advent fejrede Vollsmose Kirke 30 års fødselsdag ved at give sig selv gaver i form af en ny salmebog, et nyt kors og en ny messehagel.
Til den velbesøgte festgudstjeneste iklædte domprovst Christian Dickmeiss sig som den første den nye messehagel, der bærer Amnesty Internationals logo - et brændende lys bag pigtråd.
Og netop dét billede passer perfekt til Vollsmose Kirke, mener sognepræst Torben Hangaard, som har været præst i kirken i 20 år.
- Friheden er vigtig, og Amnestys symbol betyder, at selv om du bliver spærret inde åndeligt eller fysisk, så er der håbets lys. Det skinner for dig. Vi har mange mennesker her, der er blevet mishandlet og behandlet dårligt i vores sogn. Men de kan altid komme til Vollsmose Kirke og få håbets lys, siger Torben Hangaard, der havde bidraget til fødselsdagsgudstjenesten med en salmebog, han selv har skrevet teksterne til.
Tre af salmerne blev flot sunget af kirkekoret, der meget typisk for kirken består af kristne, buddhister og muslimer.


DF kræver yderligere stop for indvandring
Dansk Folkeparti kræver yderligere stop for indvandring for at deltage i en kommende velfærdsreform, skriver Børsen.
- Det er kun være naturligt, at en kommende velfærdsreform også betyder en opstramning i indvandringen. Det vil vi holde statsministeren fast på, siger Peter Skaarup, som er retspolitisk ordfører for Dansk Folkeparti.
Integrationsminister Rikke Hvilshøj er åben over for en eventuel opstramning.
http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2005/11/30/233017.htm

Aje Carlbom vs. "eliten"

Overlegen analyse og fremstilling af Sveriges dilemma. Let forståelig for ikke antropologer. Hvordan går det et establishment der klynger sig til en illusion?
"So klammert sich der Schiffer endlich noch
Am Felsen fest, an dem er scheitern sollte"
(Goethe,Tasso)
Sådan ? Rolig, det rammer de underste først.

Fra Röda Rummet, nr. 2 , 2005.

”IDÉEN OM STRUKTURELL RASISM DÖLJER DET VERKLIGA INTEGRATIONSPROBLEMET”

Domineras den officiella synen i frågorna om invandring och integration av ideal och begrepp som skymmer viktiga företeelser, vilka bör utforskas för att skapa en verklig förståelse för problematiken? Det menar socialantropologen Aje Carlbom i detta debattinlägg och hänvisar bland annat till sina forskningsresultat från ett fältarbete i Rosengård i Malmö, som han menar kastar nytt ljus över integrationens möjligheter och svårigheter.

För tjugo år sedan ansågs det som progressivt eller radikalt att vara antirasist. Då var ideologin en del av den kritik som formulerades utanför det etablerade politiska systemet. Idag är det, tvärtom, nödvändigt att omfatta antirasistiska ideal för att kunna göra karriär och skaffa sig materiella förmåner. Från att ha varit en motståndets ideologi har antirasism, precis som feminism, inlemmats i statens institutioner där dess bärande idéer är hegemoniska. Regeringskansliet, Riksantikvarieämbetet, politiska partier från vänster till höger, Sveriges Radio, Integrationsverket, högskolor och universitetoch så vidare, administrerar idag verksamheten utifrån en tankestruktur där feministiska, pluralistiska och antirasistiska ideal utgör norm. Idealens genomslagskraft märks inte minst i den akademiska världen. Forskare vet att det är säkrast att kryssa i genusrutan på ansökningar till Vetenskapsrådet, även om de är ointresserade av könsfrågor. et par citater:
***********
"Mångfaldsideologins hållning, att det är etnicitet och religion som ska bidra till att samhället berikas, är i princip lika rasistisk som andra synsätt där det är ytan som utgör underlag för slutsatser om vilka människorna är. Slavoj Zizek har påpekat att mångkulturalismens (ett annat ord för mångfald) toleransideal bygger på en hållningsom är lika distanserad från människor som
den klassiska rasismen var. Han menar, ett synsätt värt att fundera över, att det är en sorts falsk tolerans som bara kan formuleras utifrån en överlägsen position."

*************
"Tidigare användes ofta de snällare uttrycken främlingsfientlighet eller kulturell homogenitet när man karakteriserade integrationsproblemet. I samband med en förskjutning av makten har emellertid en liten grupp akademiska aktivister lyckats få gehör bland socialdemokratiska politiker för att integrationsproblemet ska beskrivas med termen ”rasism”.

*************
"Det är ett problem att föreställningen om rasism har fått ett så stort genomslag i Sverige. Följden av detta är att den antirasistiska kampen har blivit godtycklig. Vem eller vilka är det som ska bekämpas när ”alla” betraktas som rasister? Politik bygger ofta på att man utser en fiende, föreställd eller verklig. Här är det öppet för att hela befolkningen blir politisk måltavla för en upplyst, men totalitär, elit av akademiker och politiker som utifrån de rätta idealen har tagit sig an att skapa en ny människa. Problemet är naturligtvis, som Alain de Benoit påpekat, att när alla är rasister är ingen rasist."

www.rodarummet.org/arkiv/rr_2_05.pdf (s.18-23)

http://files.upl.silentwhisper.net/upload9/ID-EN_OM_STRUKTURELL_RASISM.doc (som Word)

En særdeles dyr fejltagelse
Forfejlet udlændingepolitik, kulturelle barrierer og mangelfuld integrationsindsats har skabt en ond cirkel, skriver Ralf Pittelkow.
REGNESTYKKET FRA Velfærdskommissionen er opsigtsvækkende: Over hele livet vil en dansker i dag koste samfundet 750.000 kr. mere, end han/hun tjener ind. For indvandrere og efterkommere fra mindre udviklede lande er underskuddet mere end tre gange så stort: 2,5 mio. kr.
Det sidste skyldes, at langt færre med indvandrerbaggrund er i arbejde. Fire femtedele af vores problemer med at finansiere fremtidens velfærdssamfund ville blive løst, hvis de havde arbejde i samme omfang som andre.
Dette ville øge beskæftigelsen med 100.000 personer og give en besparelse for samfundet på mindst 30 mia. kr. om året. Fortidens udlændingepolitik har været en særdeles dyr fejltagelse for det danske samfund.................................
http://www.jp.dk/meninger/ncartikel:aid=3414172

Politisk outscourcing
Den tavse mand
Mange traditionelt tænkende demokrater mener, at de tumultuariske forhold i Københavns borgerrepræsentation er en hån mod demokratiet. Groft sagt derimod opfatter de eksotiske begivenheder som led i en moderniseringsproces. Wallait Khans ekvilibristiske manøvrer for at indtage pladsen som næstformand i den ærværdige forsamling, er jo intet andet end et dynamisk eksempel på outsourcing af en politisk konflikt fra det agrare Pakistan.
Hans hovedmodstander, den 19-årige Sikandar Malik Siddique, har med sin politiske kometkarriere allerede fornyet demokratiet på væsentlige punkter.
For det første har han givet begrebet borgerkontakt helt ny mening, idet hans holdning jo er stærkt præget af 50 dansk-pakistanske vælgeres fremmøde på hans bopæl.
For det andet har han indført en ny kommunikationsform i dansk politik, som mange politikere, eksempelvis Louise Frevert og Eva Kjer Hansen, vil vide at misunde ham: den fuldstændige tavshed. Manden er ikke til at slå et ord af.
For det tredje har han fornyet spindoktor-fænomenet, idet han helt har overladt det til sin spindoktor at føre ordet. Hans spindoktor er som bekendt hans far. Om Sikandar Siddique overhovedet eksisterer som selvstændig person er tvivlsomt. Men det gør jo blot den politiske fornyelse endnu mere bemærkelsesværdig.
Claes Kastholm Hansen, Groft Sagt, Berlingske

Sådan er lokalpolitik på pakistansk i Birmingham
Berlingske Tidende 30. november 2005
Traditioner: Den pakistansk fødte Ayoub Khan, der er medlem af byrådet i Birmingham, råder forvirrede danske politikere til at læne sig tilbage og lade pakistanske politikere gøre tingene på deres egen facon.
»Mit bedste råd til danske politikere er at læne sig tilbage på tilskuerpladserne og lade de pakistanske politikere tage deres interne kampe. Det handler højst sandsynligt mere om, hvilken region folk er fra i Pakistan end reel lokalpolitik,« vurderer han.
»For en pakistaner er det en selvfølgelig ting, at ens hjemegn spiller ind i alle beslutninger og politiske diskussioner. Det burde det naturligvis ikke gøre i en ideel verden, men den verden lever vi desværre ikke i.«
Ifølge Ayoub Khan er der heller ikke det mindste overraskende i, at en politiker møder op til forhandlinger flankeret af en stor gruppe familiemedlemmer. Det er tvært imod helt normalt.
»Man skal tænke på, at Pakistan stadig i meget høj grad er et klanbaseret samfund. Når man omgiver sig med en stor gruppe mennesker, er det et tegn på, at man er meget højt respekteret i det lokale samfund. Det er ikke et forsøg på at intimidere nogen,« mener Ayoub Khan, der sammenligner princippet med den italienske mafia minus kriminalitet, hvor familiefølelsen også er meget stærk og spiller en stor rolle i hverdagen.
For en politiker af pakistansk herkomst er det i højere grad kontakterne og det lokale netværk, der bestemmer, om man bliver til noget i lokalpolitik, end det faktiske politiske program, og på den baggrund er det ikke så overraskende, hvis folk skifter parti flere gange,« vurderer Ayoub Khan.

tirsdag, november 29, 2005

Hel generation tabt

ganske enkelt mange årtiers største og mest kostbare skandale. Den danske befolkning burde have regnet ud hvad det koster på kroner og ører i generationens levetid, og kræve at få et ansvar placeret. X antal personers forsrøgelse i ca. 60 år.
Og dertil kræve omfattende repatriering af mennesker der ikke viser vilje til selvforsørgelse i Danmark. Selv dette vil kun begrænse katastrofen ganske mådeligt.Det er selvfølgelig politisk urealistisk, og den dag det pludselig er ønskeligt eller nødvendigt, er det næppe mere muligt.

Professor: Indvandrerbørn er tabt
Regeringens mål om at skaffe 25.000 indvandrere i arbejde på fem år er optimistisk, mener eksperter. Professor frygter, at
andengenerationsindvandrerne er tabt og opfordrer til at sikre uddannelse til tredje generation.
Andengenerationsindvandrere uden uddannelse eller umiddelbar udsigt til beskæftigelse får sandsynligvis aldrig et job. De er slet og ret ikke attraktive for arbejdsgiverne, og derfor bør samfundet i stedet koncentrere kræfterne om at give den næste generation, dem der i dag går i folkeskole, kompetencegivende uddannelse.
Det mener professor Peter Nannestad, Århus Universitet, der er ekspert i integration: »Jeg er bange for, at vi har tabt andengenerationsindvandrerne - dem kan vi ikke gøre ret meget mere for.
*******
»Problemet er, at det for mange indvandrere slet ikke kan betale sig at arbejde - og derfor hører vi f.eks. historier om, at indvandrerkvinder nægter at arbejde i en vuggestue, fordi de ikke vil røre ved børn, der spiser svinekød. Det er jo helt hen i vejret,« siger han. log in men gratis
http://www.berlingske.dk/grid/indland/artikel:aid=662742
Samira Munirs død
indtil videre det eneste der bryder tavsheden om hendes mistænkelige død:
For en tid tilbake ble det postet en del oppfordringer om å sende emails til norske media og utfordre dem til å ta tak i hvordan og hvorfor Samira Munir egentlig døde. Det kan man selvfølgelig gjøre, men det er nokså naivt å tro at det nytter. Det man imidlertid kan gjøre er å bidra til at denne historien blir mest mulig kjent internasjonalt, bl a for å diskredittere norske politikere, norske media og norsk politi. En engleskspråklig utgave av historien om henne er nå postet på en rekke internasjonale fora, bl a følgende:
http://www.antipsykopat.org/miniBB/index.php?action=vthread&forum=7&topic=11767&page=0&anchor=4
Insallahbilist
(om Gud vil så går det - det ville Gud ikke)
Mängdrabatt
En trafikopførsel der minder om det 3 dobbelte drab på Frederikssundsvej for et års tid siden:
Nöjda kunder kommer tillbaka, sägs det.
Detta är tydligen ett knep som används även inom svensk kriminalvård, som framgår längre ned.
Ur Expressen den 29/11 -05:
"19-åringen som dödade Sofia Manassis i somras har erkänt att han körde på henne och hennes kompis, och att han körde för fort.
Hur mycket kan han inte säga eftersom bilens hastighetsmätare låg löst i baksätet.
Bilen saknade även registreringsskyltar, belysning och skattemärke.
Gaspedal hade den. Enligt flera vittnen drog 19-åringen förbi en buss på fel sida om två refuger. Enligt ett expertvittne, som analyserat de långa, svarta bromsspåren, kan han ha kört 105 km/h.
Att köra 105 inne i Eskilstuna, på ett ställe med övergångsställen och korsande cykelbanor och 30-skyltar, är att be om en olycka."
"Den unge mannen hade haft sitt körkort i nio månader. Han kan inte förklara varför han körde så fort. Han var inte full eller drogad."
Signaturen "Ming" på kommenterar och kompletterar:
Manhal Imad Aziz var 14 år när han kom till Sverige från Bagdad (2000) tillsammans med sin 10-årige bror och mor. Två år senare följde fadern efter.
2 år efter Manhal Imad Aziz ankomst till Sverige så dömdes han för olovlig körning till 30 dagsböter a 30 kr.
3 år senare körde Manhal Imad Aziz ihjäl 15-åriga Sofia Manassis.
Manhal Imad Aziz vistades alltså bara 5 år i Sverige, innan han körde ihjäl Sofia Manassis.
Han färdades i en bil utan hastighetsmätare, registreringsskyltar, belysning och skattemärke.
Hastigheten har uppskattats till 105 km/tim - i centrala Eskilstuna på en plats med en hastighetsbegränsning till 30 km/tim.

Detta utspelades i juli i år.
I november 2005 dömdes Manhal Imad Aziz till skyddstillsyn för en stöld som han (jämte en annan medbrottsling) utfört i oktober i år. Han har överklagat den dömen och vill själv dömas till fängelse.
Det kan verka förvånande men eftersom stölden är ett mindre brott, så yrkar han i praktiken på att påföljden för stölden "bakas ihop" (som det heter) med påföljden för dödskörningen. Då stölden är ett mindre brott så påverkar en fängelsedom för stölden sannolikt inte tiden för fängelsevistelsen dvs stölden blir därmed "gratis" för Manhal Imad Aziz.
I Sverige får nämligen brottslingar rabatt för fortsatt brottslig verksamhet.
Denna bakgrund anser Expressens reporter uppenbarligen saknar intresse.
http://www.bgf.nu/krim/rabatt.html
Tal på forskellige indvandregruppers overrepræsentation i ulykkesstatistikken her. Op til 3 gange højere for både kvinder og mænd:
http://www.bgf.nu/faktabanken/integration/olyckor.html

Islam og ytringsfrihed til debat

Lørdag den19.november 2005 samlede Trykkefrihedsselskabet og Jyllandsposten knap 200 til konference om islam og ytringsfrihed.
Af Helle Merete Brix
Landstingssalen var fyldt, da Trykkefrihedsselskabet og Jyllands-Posten holdt konference med internationale oplægsholdere den 19. november 2005. Emnet var islam og ytringsfrihed. En af talerne var den ægyptisk-schweiziske forfatter Bat Ye´or, der har skabt international opmærksomhed om sin bog "Eurabia" - Europas ulykkelige fusion med de arabiske lande og transformationen til Eurabia. En anden taler var Samia Labidi, tunesisk-fransk forfatter og formand for en organisation af sekulære nordafrikanere. Hun talte om intimideringen af islamismens kritikere og om ønsket om et væsentligt talerør for den tavse gruppe af muslimer, der ikke ønsker at slutte op bag islamismen.
*******
Konferencebidragene samles formodentlig i en bogudgivelse. Konferencen er det fjerde arrangement, som Trykkefrihedsselskabet afholder i år. .....................videre
http://www.sappho.dk/Den%20loebende/konference1.htm
( Bat Ye´Or)

Så trak Wallait Khan sig endeligt med sine 4-5 partier, tæskehold og økonomiske transaktioner - truet fra pladsen af den HUT mistænkte 19 årige Siddique. Eller er det i virkeligheden hans "politiske rådgiver" - hans far, der tog telefonen kl 18 da TV 2 Nyhederne ringede og erklærede at sønnen sov. Har københavnerne valgt en 19 årig stråmand - og i så fald, for hvilke interesser?
Københavnerne har reduceret deres rådhus til en endnu større farce end det var i forvejen, og Ritt Bjerregaard får garanteret ikke nogen rolig alderdom som overborgmester i København. Vi følger ud (af?)viklingen:
Efter Ritt syndfloden
Klankultur på Rådhuset
Berlingske Tidende 29. november
Når den nye overborgmester er rejst til udlandet med sine mange pensioner, vil S og R sidde tilbage med svære forklaringsproblemer
Af Lars Hedegaard
Ritt Bjerregaard er endnu ikke tiltrådt som overborgmester i København, men man begynder allerede at få en klar fornemmelse af hendes regeringsstil: Ubehagelige oplysninger, der kan benægtes, bliver benægtet, og det, der ikke kan benægtes, fordi der foreligger manifeste beviser, vil hun ikke forholde sig til.Hidtil har hun stort set fået den samlede presse til at danse med i den betonsocialistiske træskovals, og det vil hun formentlig kunne fortsætte med en rum tid endnu. Så meget des mere brænde vil der falde, den dag musikken forstummer.
Til den tid vil Ritt formentlig være ligeglad, da hun vil kunne trække sig tilbage til et sikkert tilflugtssted i udlandet med sine pensioner. Men adskillige medlemmer af hendes politiske hof i og uden for Socialdemokratiet vil ikke være så heldige. Overborgmesteren kan ende med at tilføje både sit eget parti og de Radikale så store ulivssår, at de vil fremstå som regeringsuduelige i meget lang tid............................word doc.:
http://files.upl.silentwhisper.net/upload5/syndfloden.doc
http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2005/11/29/152416.htm
nysseligt så der ud idag kl 16 - men skindet bedrager.
Tivoli bebor nu begge sider af H.C.Andersens
Boulevard
Ekspert: Khan-striden bunder i familiefejde
Striden mellem Wallait Khan og Sikandar Malik Siddique kan meget vel være en udløber af en konflikt i Pakistan, mener ekspert. Interne pakistanske rivaliseringer har gjort sit indtog i dansk lokalpolitik. Fejden mellem indvandrerpolitikerne Wallait Khan og Sikandar Malik Siddique (S) bunder formentlig i en intern familierivalisering med stærke bånd til Pakistan.
Tallat Shakoor, der er ekstern lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet, siger, at konflikterne mellem pakistanske familier har eksisteret i årtier under overfladen, men at det er første gang, at rivaliseringen nu bliver inddraget i det danske demokrati.
- Det ser ud, som om det udfolder sig som en vendetta. Det lader til, at Sikandar Siddique har overtaget modstanden imod Wallait Khan fra sin far i en forholdsvis ufiltreret form. Man går efter manden, siger Tallat Shakoor, der er vokset op i Danmark, men har et indgående kendskab til pakistansk kultur.
http://www.berlingske.dk/grid/indland/artikel:aid=663078

Scandinavian Blog supports the Jews
Are Muslims the Jews of Today?
Fjordman, Norway
Here's a great excerpt
Perhaps worst is the way the experience of Nazism has been turned on its head and used to promote the ideology of Multiculturalism. Any objection to mass immigration or the destruction of traditional Judeo-Christian moral values is deemed as racist, akin to support for fascism.
As a result, in the name of Multicultural tolerance, we have allowed the creation of the brutal, anti-democratic monster of Islamism in our midst. It is a bizarre paradox that the hysteria over Nazism has encouraged Europe to be swamped by Islam, in which anti-Semitism appears to be an integral part of the creed.
If criticism of Islam causes Muslims to behave badly, then what has 2,000 years of persecution done to the Jews? Surely the Holocaust and other pogroms in Europe would have made Jews start their own Jihad?
Then how come Jews don't go on the rampage throughout Europe? The comparison between Muslims today and Jews 70 years ago is nonsense, and needs to be confronted and dismissed as such. It is an insult to the Buddhists who are beheaded in Thailand, the Christians who are persecuted in Indonesia, the Hindus who are killed in Pakistan and the Europeans who are no longer safe in their own cities. But above all, it is an insult to the memory of the millions of teachers, artists, writers and intellectuals who were murdered in Nazi-controlled Europe.
Even some non-Jews from Sweden say they feel "liberated" when they go to Israel. In Israel, you know who the country's enemies are, and you are prepared to fight for your country and for your convictions. It is hard to overstate the extent to which Sweden is a politically repressed nation, thanks to self-proclaimed guardians of the Multicultural Truth such as Mr. Guillou. No dissent is tolerated, and the few "racists" who try to raise a debate about Muslim immigration are attacked, sometimes even physically.[...]
Posted by Ted Belman
http://www.israpundit.com/mt-tb.cgi/11447

"Moderat muslimsk ægtemand"?
Er der dog ikke behjertede sjæle der advarer de uvidende ung-tøser?
Uforenelige kulturforskjeller?
Av norske "Marie" (av sikkerhetsgrunner er hun anonym)
Etter å ha besøkt nettsiden til Human Rights Service og lest blant annet artikkelen "Where next" av Zacary Shore, følte jeg et behov for å fortelle noe om det jeg opplever nå og mine tanker om forskjeller i forhold til kultur og religion.
Jeg opplever nå noe av det verste man kan oppleve, nemlig drapstrusler mot meg selv og trusler om kidnapping av mitt barn.

Jeg er en kvinne på 30 år som har et barn med en mann, og tidligere kjæreste, fra et muslimsk land. Jeg har hele tiden betraktet dette landet som et moderat muslimsk land og folkeslaget som tilpassningsdyktige i forhold til å tilegne seg de verdier, holdninger og levemåte som gjelder når man bosetter seg i et vestlig land. Min filosofi har vært, og er, at setter man mennesker i bås er man fanget i sin egen uvitenhet og en kan la fordommer komme i veien for positive opplevelser med andre mennesker. Dette har selvfølgelig også vært mitt syn når det gjelder mennesker med en annen opprinnelse enn meg selv..................
http://www.rights.no/hrs_skrib_gen/siste/hrs_65.30_050405_101.htm

Køber søges !
Efter 4 røverier er Ahmad forståeligt nok træt af at drive kiosk i Malmö. Endnu en på socialbidrag:
Batong fick rånare på flykt
Knivrånaren drog en nitlott. Ahmad Jawad hade en batong under disken och skrämde den maskerade mannen på flykten.– Det är klart jag blev rädd själv, men vad ska man göra, man måste skydda sig, säger Ahmad Jawad till Sydsvenskan.
http://sydsvenskan.se/malmo/article129036.ece

En marokkansk ven
af mig, der ikke er der største fan af islam og herboende arabere, sammenlignede idag Europas tilstand, som den en maniodepressiv patient har efter en rasende mani (der har varet i 25 år) : Vi er vågnet op til irreperable ødelæggelser. Svære tømmermænd - uden kur.


Utvidgad rätt att invandra föreslås

tilsyneladende påbudt af EU:

Även föräldrar och vuxna barn till utlänningar som bor i Sverige ska få rätt att bo här, enligt ett utredningsförslag.

http://sydsvenskan.se/sverige/article129154.ece

Udvidet mulighed for repatriering
Sass Larsen behørigt forarget
Indgreb mod genopdragelsesrejserIndvandrer- og flygtningefamilier, der sender deres børn på genopdragelsesrejser i oprindelseslandet, risikerer fremover, at hele familien mister opholdstilladelsen i Danmark. Det fremgår af de forslag til ændringer af udlændingeloven, som regeringen netop har fremlagt.

http://www.jp.dk/indland/artikel:aid=3413144/

"Danmark blev multietnisk i 1953"

ifølge dr. Norsk. Ret så søgt synspunkt. Som vi dog blev oversvømmet af horder af kulturfremmede grønlændere. Hvad det ikke kostede chasen i Elefantøl og skolerne i sælspæk og kønsadskilt kajakundervisning.* Hvorfor ikke i 1880 til 1914, da 10.000 svenskere indvandrede. Hvor blev alle de Smålændinge forresten af efter at de havde fået starthjlælp modersmålsundervisning, krisecentre og anden etnisk førstehjælp?
Dr. Norsk forsker i rum-og flyvermedicin. Skriver han fra sin trykbeholder - eller rentud fra det ydre rum?
Det taler til Poul Schlüters fordel at han fik de Konservastive til at fungere som en slagkraftig enhed i 10 år. (Berl. idag)

(*Grøndland bebos af 50.000 mennesker - 1/10 del af indvandringen til Danmark fra 3 .verdenslande.)Dönermark* - Danmark i 20 år
Artikelserie om Danmark i 2o år - afspejlet i sproget og i de offentlige samtale-emner. Et meget sigende portræt af Weekendavisen, og noget af en udfordring for oversætteren - den uforfærdede Räknenissen:
Förvandlingen.
På bara tjugo år har Danmark förändrats på grund av ett enda fenomen: invandringen.
Weekendavisen kommer under de kommande veckorna visa på skillnaden på det gamla och det nya Danmark. Från biffsandwich [liknande hamburgare] till dönerkebab. Från Hell’s Angels till Black Cobra. Från Arne till Ali. Från 16 000 invandrarelever till 60 000.Dönermark [Gringomark]
Av Henrik Winther och Pernille StensgaardNR 42, 21 - 27 oktober
1985: Drottningen:»Nu är tiderna litet sämre än när många av dem (gästarbetarna) kom hit, och det drabbar hårdare de som inte sedan generationer är invävda i den danska vardagen och därför har svårare att ställa om sig. Sen kommer vi med vår »danska humor« och små dumsmarta anmärkningar, sen möter vi dem med kyla, och sen är det inte långt till trakasserier och grövre metoder, det kan vi inte vara betjänta av.«

Insändare:»Drottningen bidrar till att framkalla ett främlingshat när hon talar om att vanliga människor borde skämmas över sin attityd mot flyktingar. Tänk bara på alla bostadsproblem.
Svend Tröst Hansen Buddingevej 180, Söborg
Befolkningen: 5. 111 .108.
Personer av utländskt ursprung: 163 926.....................................
word dok.
http://files.upl.silentwhisper.net/upload4/Donermark.doc
* Döner - kendes fra tyrkisk Dönerkebab, hvad det betyder på tyrkisk ved jeg ikke. Min orbog er blevet væk.
Kvinder bruger Koranen imod jobtilbud
meget alsidig bog. Måske man skulle læse den en dag.........................
Kommuner accepterer, at indvandrerkvinder afviser job med henvisning til deres religion, konkluderer undersøgelse. Kvin-derne skal miste offentlig forsørgelse, siger integrations-minister
Af Morten Rasmussen
Kan man som muslimsk kvinde afvise et job som kassedame, fordi man ikke vil sælge flæskesteg og jule-øl? Og kan man som ansat på et plejehjem kræve, at man ikke vil vaske de mandlige beboere?Ifølge loven kan man ikke, men det sker ikke desto mindre flere steder i landet, siger en ny undersøgelse.
I undersøgelsen "Interesser og holdninger til arbejde – Fokus på indvandrerkvinder og beskæftigelse", som konsulentfirmaet LG Insight netop har udført for Integrationsministeriet, er 60 tyrkiske kvinder og 15 tyrkiske mænd blevet interview-et om kvinders rolle på arbejdsmarkedet.
Ifølge konsulent Lars Larsen, der står bag undersøgelsen, bruger nogle af kvinderne netop religionen som et argument for at sige nej til bestemte job.
http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/artikel:aid=273144

"Umgås inte med svenskar sa mamma"

"Kultur är bara yta" skrev hildebrandt i AB. Hvilken "yta".......:

Det svenska upplevdes som skrämmande, hotfullt, omöjligt att förstå sig på. – Mamma fattade ingenting. Hon kunde inte språket, det har hon fortfarande inte lärt sig, och hon varnade mig för att bli som svenskarna, säger Ahmed. – Min mamma sa ständigt:
”Umgås inte med svenskarna, bete dig inte som de. Utbilda dig och plugga hårt, men du får inte bli som svenskarna.”
Många tror att svenskarna är totalt omoraliska, att de byter partner varje dag och har helt fria sexuella relationer utan något som helst ansvar, säger Ahmed. I dessa kretsar är disko ”haram”, syndigt, alkohol likaså. Och eftersom svenskar dricker och är omoraliska riskerar man att bli likadan om man umgås med dem.
Och det är här Abdullahi och Ahmed börjar måla konflikten, svårigheten med att komma till ett land så olikt det urspungliga.– Hela tiden varnas man för att umgås med svenskarna och riskera bli som de, säger Abdullahi.
Under de senaste åren har jag hört den ena historien efter den andra från unga svenskar med invandrarbakgrund som berättar hur föräldrarna önskar att de ska hållas isolerade från majoritetssamhället. De är svenska medborgare som inte är fria att välja sina liv, som inte åtnjuter mänskliga fri- och rättigheter. Som bokstavligen hålls instängda i hemmet.Det handlar om barn som tvingas gifta sig med främlingar, som skickas på koranskolor som inte är skolor i vår mening och barn som dumpas i föräldrarnas hemland för att de vägrat anpassa sig till traditionen. Samhället ser ofta mellan fingrarna, trots att det är minderåriga som råkar illa ut. ”Det är väl deras kultur”, tycks man resonera.– Myndigheter är rädda att lägga sig i andra kulturers angelägenheter. Det är som om de är rädda att bli kallade rasister, säger Abdullahi. Han har bittra erfarenheter av de sociala myndigheternas tafatthet.
http://www.svd.se/dynamiskt/idag/did_11139586.asp

Pakistansk tungetale
eller er det bare Urdu ? Farcen på Rådhuset synes først lige begyndt:
Ven med alle
Levebrødspolitikeren af både Guds og Allahs nåde, Wallait Khan, er en til det yderste fleksibel politiker. Han taler ikke blot med to tunger på to forskellige sprog. Han er også i stand til både at varetage det danske demokratis interesser som 2. næstformand i Borgerrepræsentationen og samtidig være bedste ven med Hizb ut-Tahrir, der har omstyrtningen af det danske demokrati som hovedmål. At det er denne mand, Ritt Bjerregaard har bestukket med 125.000 kr. for at få konstitueringen på Rådhuset til at hænge sammen, er egentlig ikke specielt overraskende. Men at de Radikale på Rådhuset nu gør indsigelser mod det absurde koncept, er overraskende – men også ganske velkomment.
Det er værd at huske på, at baggrunden for Wallait Khans fornemme opstigen i hierarkiet på Rådhuset kun havde én eneste funktion: at hindre at den konservative Mogens Lønborg fik en borgmesterpost.
Måske begynder selv Ritt Bjerregaard at fornemme, at prisen allerede er temmelig høj. Groft sagt vil dog ikke afvise, at Wallait Khan kan blive en betydningsfuld brik i overborgmesterens store integrationsbestræbelser. Måske er han ligefrem udset til at tage brodden af Hizb ut-Tahrir. Man kan aldrig lodde dybden i Ritt Bjerregaards politiske bestræbelser!
Egon Balsby (Groft Sagt)

mandag, november 28, 2005

Etnisk transformation i Aftonbladet


eller hvordan fire somaliere bliver til to svenskere, en finne og en somalier. Om årets antageligt mest modbydelige og racistiske voldtægt: Svenske journalister anvender samme trick som www.bra.se for at manipulere virkeligheden. Og virkeligheden er at alle fire forbrydere er somaliere. .
Fyra tonårskillar åtalade för misshandel och våldtäkt
Jenny våldtogs och misshandlades - Linda slogs med en batong. När de fyra misstänkta killarna klev in i rättssalen i dag brast det för flickorna, som grät och höll varandra i händerna.
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,737067,00.html

Signalement:De fyra männen var cirka 17-20 år. De var svarta och talade svenska med brytning.
Afrikansk gruppvåldtäkt till åtal
Gruppvåldtäkten i Göteborg på nyårsafton är på väg att nå ett slut. I början verkade det som om förövarna skulle gå fria men en efter en har de kunnat gripas. Först lokaliserades en afrikan boende i Finland som varit på besök hos släkten i Göteborg. Efter att han varit efterlyst internationellt en längre tid greps han och därefter trillade namnen på flera förövare in. Idag kunde därför fyra män åtalas för det grova överfallet där offren inte bara våldtogs utan misshandlades grovt och rånades under förnedrande omständigheter. De åtalade afrikanerna är från 16 till 18-års ålder. Åklagaren kan bevisa att en av 18-åringarna våldtog den ena kvinnan. Han slog henne även med både batong som knytnäve under övergreppet och avslutade övergreppet med att sparka henne i underlivet.
http://www.efterlyst.tv3.se/index.phtml?search_string=jenny&action=search&category_id=25&content_id=13010

Virkeligheden:


sådan skaber et journalistkorps rent had imod sig. En reaktion fra nettet:
Med berått mod utsätter Aftonbladet svenska kvinnor för livsfara. Allt i den politiska korrekthetens namn. Man skulle nästan önska att dessa två kvinnliga journalister fick sig en omgång av samma gäng. Då kanske reaktionen skulle bli liknande den som Expressen-journalisten visade när han blev rånad i Stockholm: en veritabel hatartikel till invandrare nästa dag, i stil med: "Ni ska inte f-n tro att ni har en chans i vårt land era loosers!"
Journalistsvinen förnekar sig inte
Dessutom ger profilbilderna i tidningen intrycket av det var ett gäng av blandad etnicitet. Det kan lika gärna vara en svensk som våldtar vill man säga. Ibland känns det som svenska journalister och svenska media är större skurkar än politikerna. Jävla falska äckel.

og nu vi er ved det oprørende emne. Den lille storby Göteborg på 471.000 indbyggere. 6 voldtægter i weekenden: (svarer til anmeldte i Københavns Amt - 618.000 indbg. i en hel måned. der var 68 voldtægter i 2004.)

Sex misstänka våldtäkter i helgen
Sedan tidigt i lördags morse har sex kvinnor utsatts för våldtäkt eller försök till våldtäkt i Västsverige.Vid ettiden natten till lördag överfölls en kvinna på Uddevallavägen i centrala Kungälv. En okänd man försökte slita av henne byxorna, uppger kvinnan till polisen. Hon lyckades sparka sig fri och anmälde våldtäktsförsöket till polisen men ingen misstänkt är gripen.
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=113&a=245494

Bliv portrætteret i Malmø
Venstres ungdom skulle ta over broen en tur:
Kamerorna ser dig överallt
Tusentals kameror bevakar Malmöborna. Du blir filmad i tvättstugan, mataffären, på Aq-va-kul och när du tankar bilen. Billig, modern teknik gör att hundratals nya övervakningskameror installeras varje år.
En vanlig fredagskväll: du tar ut pengar, köper en tidning, tar buss 5 till Folkets park och traskar bort till Möllevångstorget. Glöm inte att le, så att du blir snygg på bilderna. Runtom i Malmö finns tusentals övervakningskameror. Men ingen vet hur många kamera-ögon som filmar Malmöborna – bara att det blir fler kameror för varje år.
Nu vill biograferna, grundskolorna och stadsbussarna montera upp kameror. Och Malmös politiker vill övervaka hela gågatan, från Centralstationen till Möllevångstorget, för att minska brottsligheten........
http://sydsvenskan.se/malmo/article128823.ece

PM Nilsson: Lär av Anders Fogh
og Pia Kjærsgaard tør jeg godt tilføje, men det tør Nilsson ikke: Han vil ikke vide at DF også er bedre socialdemokrater end socialdemokraterne:
Hittills tyder allt på att nästa års valrörelse kommer att handla om socialpolitik. Borgerlighetens slutsats av det starka folkliga stödet för socialdemokraterna är att bli bättre socialdemokrater själva, fast med lite stramare tyglar.
Förebilden kommer från Danmark där det traditionella högerliberala partiet Venstre numera hyllar välfärdsstaten och därmed kommit att bli det stora och självklara regeringspartiet.Men den analysen av dansk politik ger inte hela bilden. Det gör inte heller den omtalade och populistiska invandringspolitiken.I vinterns val till folketinget, som gav de borgerliga drygt två tredjedelar av rösterna, förde Venstre en mycket tydlig framtidsdiskussion om Danmarks plats i världen.
Statsminister Anders Fogh Rasmussen tog sin utgångspunkt i Kina, slog fast att frihandel i hundra år gjort Danmark rikt, att danskarna nu måste statsa allt på att bli bättre än de som är billiga och att välfärdsstaten kan bli nyckeln till framgång, om den används för investeringar i det nya:
Han föreslog att inkomstgaranterande socialförsäkringar inte bara ska kunna användas vid barn och sjukdom utan också till studier. Annars har folk inte råd att vidareutbilda sig.
Han tyckte att danska studenters rätt till gratis högre utbildning också ska gälla utomlands, det vill säga danska staten ska betala terminsavgiften vid Harvard.
Han ville importera den amerikanska universitetskulturen och ha ett tätare samarbete mellan näringsliv och högre utbildning, och han talade om att göra Danmark till den ledande utbildningsnationen, från småskolan och uppåt.
Han ville på sikt sänka skattetrycket på arbete för att minimera risken för att högskattestaten hindrar nya jobb.
Detta var det centrala budskapet i hans vision för Danmark, och när jag lyssnade på honom en sen och regnig februarikväll i norra Sjælland fylldes jag för första gången på länge av en sann politisk entusiasm.
Kanske inte så mycket på grund av de konkreta förslagen, men för att globaliseringen så tydligt fanns med hos honom och för att här stod en politiker som verkligen ville göra den nordiska välfärdsstaten till en ny framgångssaga. Varför kan inte Leijonborg tydligare föra den talan i Sverige?
http://expressen.se/index.jsp?a=477377

søndag, november 27, 2005

Forventeligt jødehad

fra Wahhabisterne i Nordens største moské. Og første gang er det heller ikke. Undskyldningen er patetisk og en fornærmelse mod ens intelligens - og muligvis Sveriges Radios:
På Stockholmsmoskén, Sveriges största moské, säljs kassetter med fundamentalistiskt innehåll. På kassetterna ber man gud om hjälp med att utrota judarna och uppmanar till Jihad, ett heligt krig.
”Jag tror det beror på oprofessionalism”
”Domens dag ska inte komma förrän muslimerna kämpar mot judarna. Muslimerna ska döda dem och judarna ska gömma sig bakom stenar och träd. Stenarna och träden ska säga: Åh, muslim, det är en jude bakom mig. Kom och döda honom.”
http://www.sr.se/cgi-bin/isidorpub/PrinterFriendlyArticle.asp?artikel=742418&ProgramID=83

en svensk version af "Socionomerne & Patriarkerne" nedenfor. Fra Weekendavisen 25 november- Översättning: Räknenissen
Ohelig allians
Ghetto.
Socialsekreterare och patriarkaliska turkiska män har tagit varandra i hand för att hålla turkiska kvinnor utanför arbetsmarknader. Det liknar början till medborgarlön för vissa utvalda grupper.Är det acceptabelt att invandrarkvinnor säger nej till aktivering på en arbetsplats där det hänger Se & Hör-flickor på väggen? Om arbetet innebär att byta blöjor på barn som har ätit griskött? Eller packning av vinglas? word dok. :
http://files.upl.silentwhisper.net/upload0/ohelig_allians.doc

Svenskerne i minoritet inden 2056

året som hidtil har været cirka-tidspunktet. BGF bringer fortjenstfuldt løbende uddrag af bogen "Exit Folkhemssverige - en samhällsmodells sönderfall":

"Elfverson och de andra författarna till boken "Invandring - sammanbrott eller utveckling?" fick mycket mycket kritik för sin befolkningsmässiga prognos. Här visar det sig att denna snarast var för lågt tilltagen. Svenskarna blir inte en minoritet i Sverige år 2056 - de kommer att bli det väsentligt tidigare"
********
Sverige världsledande
Sedan slutet av 1986 har Invandrarverket publicerat statistik över grunderna för de uppehållstillstånd som beviljats. Åren 1980 - 2000 beviljades inte mindre än 686 523 personer uppehållstillstånd i Sverige.
Vad gäller flyktingar och personer med andra skyddsskäl, uppvisar Sverige en långt större invandring än andra västeuropeiska länder. Under perioden 1988 - 1997 beviljade Sverige fler permanenta uppehållstillstånd till de nu nämnda kategorierna av invandrare än något annat av de sexton viktigaste västeuropeiska länderna.
Räknar man i stället antalet per 100 000 invånare - vilket är rimligare vid en internationell jämförelse - konstaterar man att Sverige leder stort: dubbelt så många uppehållstillstånd som tvåan och trean Norge och Danmark, drygt tio gånger fler än Tyskland och 163 gånger fler än Italien.
*********
Elfverson skriver videre:

År 1994 gjorde jag en beräkning av Sveriges framtida befolkningsstruktur. Den utgick från 1990 års befolkningssammansättning, där de etniska svenskarna i ungefärliga tal var 7 400 000, andra européer 700 000 och utomeuropéer 300 000. Andra förutsättningar var en fortsatt nettoinvandring av 32 000 personer per år samt folkökningstalen 0% för svenskar och européer och 2,5% för utomeuropéer. Folkökningstalet 2,5% var ett vägt genomsnitt av folkökningstalen för de länder som 1990 års invandrare kom från och grundade sig på FN:s demografiska statistik.
Med reservationer för en rad faktorer, som kunde påverka hastigheten i förändringsprocessen, blev beräkningens resultat att år 2 056 skulle de etniska svenskarna inte längre vara i majoritet.
För att undersöka det angivna räkneexemplets användbarhet vad gäller förutsägelser om den framtida befolkningssammansättningen kan en kontroll göras genom att se hur exemplet slår under den gångna tioårsperioden d v s fram till år 2 000. Det erhållna resultatet kan sedan jämföras med det verkliga utfallet.
En sådan kontroll visar att räkneexemplet väl förutsäger ökningen i invandrarbefolkningen. Exemplet anger en ökning på nära 450 000 personer medan det verkliga utfallet var drygt 470 000.
Däremot förutsades att den svenska delen av befolkningen skulle vara oförändrad. Den minskade emellertid i verkligheten med drygt 180 000 personer från år 1991 till och med 2 000. Den viktigaste orsaken härtill är utan tvekan svenskarnas långsiktigt sjunkande fruktsamhetstal.
Minskningen av den svenska befolkningen anger att de etniska svenskarna kommer att bli en minoritet bland andra tidigare än i mitten av 2 000-talet om invandringen fortsätter som hittills.
I detta sammanhang bör det nämnas att förändringen i befolkningens sammansättning kommer att gå snabbare i storstadsområdena. Således var invandrarna 1999 redan i majoritet i Malmö i åldersgruppen 0 - 17 år och drygt 40 % i samma åldersgrupp i Stockholm och Göteborg.
http://www.bgf.nu/fpol/exit1.html

BGF interviewer én af forfatterne, Ingrid Björkman:
http://www.bgf.nu/nr/95/4/ib.html
foto © webmaster
För många som vaknat till insikter om flyktingpolitiken under de senaste åren har Ingrid Björkman spelat en viktig roll. Ett 20-tal artiklar har hon haft inne i våra största dagstidningar. Den första infördes så sent som för två år sedan, i Svenska Dagbladet.
INGRID BJÖRKMAN var, berättar hon för Blågula FRÅGOR, från början gymnasielärare i svenska och engelska samt lärarutbildare. I slutet av sextiotalet arbetade hennes dåvarande man för SIDA och hon var med honom i Afrika. Ingrid läste då afrikansk litteratur på Nairobis universitet. Hennes lärare var Ngugi wa Thiongo, som senare blev en av Afrikas mest betydande författare. Han kom att betyda mycket för Ingrids egen politiska utveckling och hennes syn på u-världens utveckling.


Med Hizb-ut-Tahrir på skoleskemaet
Berlingske interviewer idag en lærer fra Vestre Borgerdyd. Han får måske stunder til at spørge sig selv, om islam overvejende er en religion. Får vi en kommentar fra Klaus Rifbjerg om hans gamle skole?
Det startede efter terrorangrebene i USA den 11. september 2001. En lille gruppe muslimske elever begyndte at stille kritiske spørgsmål til undervisningen. I biologi og fysik protesterede de mod Darwins evolutionslære og teorien om universets »Big Bang«.
Af Kasper Krogh og Lea Korsgaard
I dansktimerne blev obligatorisk gymnasielekture som Klaus Rifbjerg undsagt som pornografi, og i idræt sagde de fra over for alle sportsgrene, der indebar kropskontakt med andre. De 15-20 muslimer var en minoritet blandt Vestre Borgerdyds i alt cirka 180 muslimske elever, men de indtog en stadig mere dominerende position på skolen. De nøjedes nemlig ikke med at sige lærerne imod, men begyndte også at chikanere andre muslimske elever. De, der ikke handlede i overensstemmelse med islam, blev passet op og fik en påtale af den hårde kerne af rettroende. Og så var der det med fredagsbønnen.
Forrige fredag kritiserede en 17-årig elev i en tale den danske regering, demokratiet, Israel og USA. Han opfordrede, som Berlingske Tidende beskrev sidste søndag, de 30-40 elever i kælderen til at komme til den ekstreme muslimske organisation Hizb ut-Tahrirs årsmøde to dage efter.
**********
Så det havde ikke noget med religion at gøre?
»Nej, og hvis de bare havde reciteret koranvers hver især, så havde vi ladet dem fortsætte og orienteret vores kolleger om, at der kun blev bedt og talt om islam, for det er der intet forkert eller provokerende i. Forskellen er, at det var blevet til et stormøde med politisk indhold i det, han siger. Fredagsbønnen er et symptom på, at vi på skolen har nogle ekstreme elever, som ikke helt forstår, hvad det vil sige at være en del af et gymnasium og medlemmer af et demokratisk samfund. De blander politik og religion sammen i en stor pærevælling,« siger Thorbjørn Razga.
Han forklarer, at den hårde kerne af meget troende muslimer særligt inden for det seneste halvanden til to år har sat sit præg på skolen, med en stadigt stigende chikane af de moderate muslimer.
»Den hårde kerne mener, at de har patent på den sande, gode muslim. De, der ikke følger trop, har misforstået det hele, er blevet dekadente og fordærvede af det vestlige samfund og er ikke sande muslimer mere. De har et religiøst adfærdskodeks, som de bruger til at slå hinanden oven i hovedet med.« Lærere har ifølge Thorbjørn Razga også følt sig generet.
»Flere lærere føler sig meget stressede, pressede og psykisk kørt ned over det, fordi de dagligt har konfrontationer med de rabiate muslimske elever, men også fordi mange har været utrygge ved, hvad der er foregået i kælderen med bønnen.«
Trykket stemning
Han forklarer, at stemningen har været trykket på Vestre Borgerdyd, siden fredagsbønnen blev forbudt, og at en dialog mellem skolen og gruppen af meget troende muslimer nu er blevet endnu vanskeligere. Det kunne til dels være undgået med klare retningslinjer fra start af, mener Thorbjørn Razga, der derfor opfordrer andre skoler, der måtte komme i samme situation til fra start at lægge en klar linje.

Naser Khader er bekymret
Hverdagsliv:
Moderate muslimer bør gå til kamp mod »Allahs selvbestaltede politifolk« på uddannelsesinstitutioner, i børnehaver og skoler og andre steder i hverdagslivet. Den opfordring lyder fra den radikale politiker Naser Khader, som er dybt bekymret over statsministerens manglende indsigt i problemerne. foto © webmaster
********
Er Allah uretfærdig?
Forleden var Naser Khader i sin egenskab af UNICEF-ambassadør på besøg i Holmegaards skolen i Kokkedal. Formålet var at takke skolens elever for deres arbejde for FNs børnekonvention. Ved den lejlighed talte Khader om de store uligheder, der rammer børn verden over. Om ofrene for sult og nød i Dafur og Vietnam, som Khader lige havde besøgt:
»Jeg kom i min tale med en bemærkning om, at Gud er uretfærdig, når der er så store forskelle. Bagefter blev jeg nærmest omringet af muslimske drenge og tørklædepiger, som anklagede mig. Det eneste, de var optaget af, var: »Hvorfor siger du, at Allah er uretfærdig?« De bebrejdede mig, at jeg ikke kunne være en rigtig muslim, når jeg talte om guds uretfærdighed. Det var det eneste, de interesserede sig for, og det skræmmer mig,« siger Naser Khader.
********
»Men så vil jeg også pege på satellitkanalernes indflydelse, som er betydelig. Der er mange indvandrere i Danmark, der kommer fra de mellemøstlige samfund, som ikke kender til faste sengetider og forbudt for børn. Fra pædagoger hører jeg beklagelser over, at mange af de børn møder i børnehaven og er dødtrætte. Derfor har de svært ved at lege med andre børn i børnehaven. Og så finder pædagogerne ud af, at børnene først kommer i seng, når forældrene har slukket for deres parabolantenne.«
»I forvejen synes jeg, at det er dybt problematisk, når TV-avisen herhjemme viser stærke billeder lige efter Sigurds Bjørnetime, men man advarer dog og viser ikke mere end ti sekunder. Det gør man ikke i satellitkanalerne. Der viser man ti minutter med slow motion og close up. Forestil dig børn, der sidder og ser det. Man gejler mennesker op på den måde. Selv jeg bliver påvirket af at se små palæstinensiske børn, der er blevet skudt. Så forestil dig lige, hvordan det virker, når det ikke er fornuften, men følelserne, der dominerer,« siger Naser Khader.
*********
»Det er rystende naivt. Lige som når imamen Abdul Wahid Pedersen blev interviewet på TV om hans positive syn på den barbariske skik med stening af kvinder, og under hans navn stod: Formand for den muslimske landsorganisation i Danmark. En gennemsnitlig dansker må da tro, at denne mand med den titel repræsenterer et generelt synspunkt blandt muslimer i Danmark, men Abdul Wahid Pedersen repræsenterede ikke andre end sig selv.« **********
Enmandshær
Naser Khader føler sig tit som en enmandshær. Men viser mig en typisk mail, han får fra moderate muslimer. Denne er fra en læge med muslimsk baggrund:»Han skriver, at han støtter mig i min kamp. Men han er som mange andre almindelige moderate muslimer, der ikke vil rode sig ind i noget, der giver problemer. Det er jo ikke omkostningsfrit for mig heller.
Én af de største arabiske sangere kom og holdt koncert sidste år, men jeg turde ikke gå ind og se koncerten. Én af min fars venner døde, men jeg turde simpelt hen ikke komme ind i moskeen til begravelsesbøn. Det er nemmere sagt end gjort, for man riskerer at blive socialt boycottet. Min nevø, der fik praktikplads hos en pakistansk vognmand, men da han opdagede, at jeg er hans onkel, så fyrede han ham. Det piner mig, når jeg kommer gående med min familie, og jeg bliver spyttet lige i ansigtet. Men det får mig til at holde ud, at jeg ved, at der er mange derude, der deler min opfattelse.« gratis log in :
http://www.berlingske.dk/grid/indland/artikel:aid=661898

Importerede sygdomme

særligt bemærkes HIV/Aids. Ugeskrift for Læger, september 2005
Den tredje gruppe omfatter de seksuelt overførte sygdomme. Blandt de ca. 300 nye hiv-tilfælde årlig er mellem en tredjedel og halvdelen erhvervet i udlandet. Blandt personer smittet med hiv i udlandet udgør indvandrere 68%, heraf er over halvdelen kvinder.
*********
men også tyfus og kronisk leverbetændelse:
Langt de fleste personer anmeldt med tyfus og paratyfus er indvandrere, der har været på besøg i deres oprindelsesland. Takket være lav incidens af galdesten og effektive antibiotika er kroniske udskillere af Salmonella Typhi i dag ikke eksisterende, hvorfor denne import ikke er årsag til videre spredning i Danmark.
*********
Den høje forekomst af kroniske smittebærere for hepatitis B i visse flygtninge/indvandrergrupper illustreres af, at der blandt ca. 130 årlig anmeldte tilfælde er 79% erhvervet i udlandet. Næsten alle tilfældene er hos indvandrere.
http://ulf.mondosearch.dk/cgi-bin/MsmGo.exe?grab_id=193&EXTRA_ARG=&CFGNAME=MssFind%2Ecfg&host_id=42&page_id=12721920&query=indvandrere&hiword=indvandrere+

Stoppa alla moskébyggen - lika för lika
Quid pro quo.
Tjänster och gentjänster. Lika för lika.
Det gäller inte i den muslimska världen.
Denna söndagsmorgon, 1:a advent, skall jag svära i kyrkan, göra bort mig, säga min primitiva men djupt kända mening så att håret kryllar sig på alla politiskt korrekta ljusgestalter.
För min del anser jag att inte en enda moské bör få byggas i kristna länder så länge inte samma tolerans råder i muslimska länder mot kristna som det råder mot muslimer här.
Quid pro quo.
Som kristen får jag inte ens besöka Mekka; den svenska ambassaden i Saudiarabien har varnat mig för att ens försöka; jag kan bli gripen, dömd till ett långt fängelsestraff, - kanske halshuggen, vad vet jag?
Muslimer får traska omkring fritt i alla kristna byggnader, till och med de allra heligaste, Peterskyrkan i Rom eller Domkyrkan i Uppsala, men om den senare kan anses helig efter K G Hammars framfart där är väl tills vidare osäkert.
Kristna förföljs i alla muslimska länder på ett sätt som inte sker mot muslimer här. Nyss hashöggs ett par kristna småtöser; det är förskräckligt det som sker mot de kristna inom islam. Islam är en våldsamt intolerant religion, mot andra trosuppfattningar och mot kvinnor. Detta går inte att förneka.
Muslimer som omvänder sig till kristendomen i Saudiarabien och annorstädes döms till döden.
I Saudiarabien, islams hemland, är det inte ens tänkbart att kristna får bygga kyrkor.
Varför skall då muslimer få bygga moskeer här ?
Nu tycker jag vi kristna inför en time out för moskebyggande i väntan på en del liberala initiativ från Saudiarabien och andra muslimska länder.
Vore inte det rättvist så säg.
Quid pro Quo.
http://kurtlundgren.webblogg.se/271105044722_stoppa_alla_moskbyggen__lika_fr_.html
Pestbylderne
holder deres indtog i den politiske terminologi alt eftersom vandstanden synker i de kommunale kasser. -Tiltagende etniske spændinger skal nok også vide at bidrage.
Jeg tror ikke de svenske indvandringspartier har ønsket den ekstreme situation landet nu er i. Men de er hjælpeløst fangede af deres retorik, og de har ikke en presse eller en befolkning der kan sætte dem stolen for døren. Som SR-regringen blev kompromitteret i Danmark i 2001. Så de forbliver i den sproglige del af rengøringsbranchen, mens skidtet stiger om ørerne på dem.
Det førerløse tog kører videre mod afgrunden :

"Magnus Manhammar, s, hoppas att sverigedemokraterna försvinner från kommunfullmäktige efter nästa val.- Det är en pestböld."

Sverigedemokraten Rickard Jomshof varnade, som varje gång han stiger upp i talarstolen, för den okontrollerade massinvandringen, den misslyckade svenska invandringspolitiken och drömde sig tillbaka till 1960-talet.
- När mina släktingar kom från Finland till Sverige fanns det jobb. Men inte idag. Det är helt fel att komma hit från andra sidan jorden och ta bidrag och praktikplatser från svenskarna. Vi tar livet av oss själva. Den här frågan diskuterar vi aldrig, sade Rickard Jomshof.
Men Mats Johansson påminde honom om att just den frågan tar han han upp varje gång.
- Det är den ständigt återkommande argumentationen från sverigedemokraternas sida. Rickard Jomshofs drömsamhälle är 50-talets folkhem. Men han glömmer att skolgången var kortare, att det inte fanns någon barnomsorg och att folk låstes in på mentala institutioner.Gunilla Ekelöf, fp, påminde Rickard Jomshof om att folk i årtusenden flyttat mellan länder och ställde frågan: Vad är en svensk?
- Vad skulle det bli av Sverige om vi isolerade oss?, sade Gunilla Ekelöf. Det är vår bostadspolitik som medverkat till segregationen mellan svenskar och invandrare.Magnus Manhammar, s, hoppas att sverigedemokraterna försvinner från kommunfullmäktige efter nästa val.- Det är en pestböld.
http://www.sydostran.se/002.lasso?id=31669&lay=nyheter

lørdag, november 26, 2005

Förorten - et litet helvete på jorden


En polak skriver
Rosengård fotos © webmaster
Rosengård i Malmö. Ett vackert namn. Det var där jag tillbringade min barndom. Precis som Zlatan. Just det, precis som Zlatan. Och minnena har ännu inte bleknat. Jag minns de fula husen. Betongen. I fäderneslandet Polen fanns samma betongvurm. Även det svenska miljonprogrammet är hämtat från Stalins estetik och han i sin tur kastade långa blickar åt Albert Speer, Hitlers favoritarkitekt. Nazisthus, hårdraget. Klart att jag hade svårt att trivas.
*******
I förorten bor man för att man måste, inte för att man vill. Förorten är desperation och resignation hos dem som inser att den kanske är deras sista anhalt. Det är hopplöshet, depression, dålig självkänsla och längtan bort. Aldrig ska jag återvända till allt det. Hellre bor jag i en kartong på Stureplan eller i ett skjul i djupa skogen. Jag lärde mig inte svenska förrän jag flyttade ifrån Rosengård.
*******
Stora journalistpriset i kategorin årets förnyare gick i år till Zanyar Adami för arbetet med miljonkulturella magasinet Gringo. Som om medieeliten vill ropa: Titta, titta, jag vågade peta på negern först! Nytt? Det är ju bara samma gamla skåpmat i ny skrud. Ett segregationsromantiskt magasin, vars kontor ett tag låg på Östermalm, numera trendiga Södermalm, som jäser idén om "vi och de". Detta är inte nytt, det når bara fler.
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,735657,00.html

Landsforræddere ?

Nu kan man altså kalde De Radikale for lændsforræddere i JP. Det gavner næppe forsonligheden i debatten, men på "sakfrågan" kan De Radikale næppe vinde en injuriesag. Men de kunne jo henstille om ordet "landsskadelig" i stedet, hvilket jo antyder uforsætlighed og nok bedre beskriver sagsforløbet. De Radikale er jo ikke onde, tværtimod, ondskaben er blot en bivirkning ved deres godhed.
Jeg er bange for fremtiden
Mange tak til Søren Krarup for endnu et godt læserbrev i JP 23/11. Tak fordi du og andre gider at kæmpe for Danmark. I min optik (dette udtryk har jeg lært af David Trads) er de radikale kun landsforrædere.
Også en tak til Ralf Pittelkow for et som sædvanlig godt indlæg om Tyrkiet. Men kan vi redde Danmark - og Europa? For mens vi diskuterer for og imod og prøver at rede trådene ud for vore indvandrere, bliver vi etniske danskere færre og færre - jeg er meget bange for fremtiden, og for det kan jeg i min optik takke SR. Tove Søgaard , Aalborg SV


EU´s defaitisme
Kronik: Hele den tyrkiske musik - og det, der er værre
Af Bent Jensen, professor, dr. phil., Syddansk Universitet, Odense
Danmarks og EU's politik i forhold de islamiske stater er en opgivelsens og nederlagets strategi. Det er en klart defaitistisk politik over for en aggressiv og intolerant bevægelse. Det er en taberpolitik at bede en intolerant ideologi om at blive mere tolerant, skriver dagens kronikør.
*********
Senest har Erdogan blameret sig selv og sin regering ved at udvandre fra en pressekonference, fordi den danske statsminister ikke ville bøje sig for hans krav om at forvise en bestemt journalist, som lovligt arbejder i Danmark.
Måske han i flyvemaskinen hjem til Tyrkiet reciterede det digt, han tidligere offentligt har citeret:
"Moskeerne er vore kaserner,
deres kupler er vore hjelme,
minareterne vore bajonetter,
og de troende vore soldater".
Verdens dyreste analfabeter II
og dette er på universitetet, efter 12 års skolegang ! Mange ting kan true et samfund, men uvidenhed og dumhed er blandt de farligste:
Studenternas förkunskaper allt sämre
- Språkstudenternas förkunskaper blir allt sämre. Många kan inte använda en grammatikbok eller ett lexikon. Det finns studenter som börjar läsa språk på högskolan och inte ens vet vad ett verb eller substanstiv är.
Den enda "metod" studenterna verkar ha lärt sig är att klaga över att allt är för svårt, för mycket och för jobbigt för att förmå läraren att sänka inlärningskraven.
Har aldrig hört talas om Napoleon
Studenterna har inte hört talas första världskriget, franska revolutionen eller Napoleon, sade en skakad franskfödd lärare.
Många klagade över att dagens studenter skriver så dåligt, både på svenska och på främmande språk. Vid en institution i tyska låter man inte längre studenterna skriva själva under första terminen. Det blir så många fel att texterna nästan inte går att rätta, menade en av lärarna.Visst finns det ungdomar så läser Harry Potter på originalspråket. Samtidigt är det många som skriver en nästan obegriplig engelska.
http://www2.unt.se/printarticle/0,1842,MC=6-AV_ID=450441-SC_ID=166,00.html
Socionomerne & patriarkerne
Uhellig alliance
"Det er udbredt blandt ledige kvinder med ikke-vestlig baggrund at søge at undgå job og aktiveringstilbud ved at spille på de negative ressourcer i kontakten med kommunen. Det er kvinder, som generelt virker umotiverede, har en træg og uhensigtsmæssig personlig fremtrædelsesform og signalerer manglende forståelse og interesse for samtalens indhold og sigte."
Ghetto. Socialrådgivere og patriarkalske tyrkiske mænd har taget hinanden under armen for at holde tyrkiske kvinder uden for arbejdsmarkedet. Det ligner begyndelsen til borgerløn for udvalgte grupper.
ER det acceptabelt, at indvandrerkvinder siger nej til aktivering på en arbejdsplads, hvor der hænger Se & Hør-piger på væggen? Hvis arbejdet indebærer bleskift på børn, der har spist svinekød? Eller pakning af vinglas?Jamen, det sker. »Mange gange,« forsikrer konsulent Lars Larsen fra LG Insight, et konsulentfirma, som har løst opgaver for Integrationsministeriet og Beskæftigelsesministeriet de seneste år. »Kommunale sagsbehandlere, som arbejder med indvandrere og flygtninge til daglig, bruger megen tid på at drøfte den slags med kvinderne og deres mænd,« siger Lars Larsen.

Problemet med de upassende job er omtalt i den seneste rapport fra firmaet, Interesser og holdninger til arbejde - Fokus på indvandrerkvinder og beskæftigelsesindsatsen, som netop er afleveret til Integrationsministeriet. Rapporten bygger blandt andet på interview med 60 tyrkiske kvinder, 15 tyrkiske mænd samt en række »institutionelle aktører«, og det er bemærkelsesværdig læsning.
Ikke så meget for påvisningen af, at kulturelle og religiøse normer kan stå i vejen for integration og arbejde - det vidste man vist godt; det egentlige, det forstemmende budskab i rapporten er, at der gennem årene er dannet en uhellig alliance mellem socialrådgivere og patriarkalske indvandrermænd, der spærrer for indvandrerkvinders adgang til arbejdsmarkedet.
Ikke hele tiden, naturligvis, men rapporten tegner et mønster:
Mændene vil helst holde kvinderne hjemme, så de kan passe hjem og børn; socialrådgiverne synes, det er synd at plage kvinderne med aktivering, når der alligevel ikke er udsigt til arbejde. Så finder man et mere blødt hobbybetonet projekt som alibi - et syværksted eller et madlavningskursus - der ganske vist ikke bringer kvinderne ét skridt nærmere et job, men gør det muligt for dem at passe både hjem, børn og de kommunale krav så nogenlunde.
http://files.upl.silentwhisper.net/upload2/socionomerne.doc

Islamisterne i FN

Det vil være nyt for mange, hvor agressivt de arbejder i FN, da nordiske aviser ikke beskæftiger sig med emnet. Og hvor lammefromt de imødegås af de ikke muslimske lande:
(foto: Littmann og den truede FN- udsending til Sudan, Gaspar Biro på konferencen i København i lørdags.
© webmaster & Sappho)
Islamism Grows Stronger at the United Nations
The ISIC Briefing.
Human Rights and Human Wrongs.
Sharia can't be an exception to international human-rights norms.
By David G. Littman
( David G. Littman, a historian, is a representative of the Association for
World Education (AWE), an NGO to the United Nations Office in Geneva.)


to af forsøgene på at islamisere Menneskerettighederne:
"But the problem with such goals is that they can be repeatedly nullified through attempts to deliberately confuse universal human-rights issues. One "religious" example of this was the "Universal Islamic Declaration of Human Rights," proclaimed at UNESCO in 1981 and followed by the "Cairo Declaration on Human Rights in Islam" (CDHRI), adopted in August 1990 by the 19th Islamic Conference of Foreign Ministers of the 45 OIC countries.
- Already in 1981, at the 36th session of the U.N. General Assembly, the representative of Iran had declared that the Universal Declaration of Human Rights represented a secular interpretation of the Judeo-Christian tradition, which could not be implemented by Muslims; if a choice had to be made, he said, between its stipulations and "the divine law of the country," Iran would always choose Islamic law. Since then, Iran has led the struggle to modify the UDHR."
*********
og FN´s imødekommenhed der minder om en naivitet man har set før:

On March 15, 2002, Mary Robinson - at the time still High Commissioner for Human Rights - addressed the OIC Conference Symposium. In her official, circulated text, she stated, inter alia, under the heading "A greater need for an understanding of Islam":


"No one can deny that at its core Islam is entirely consonant with the principles of fundamental human rights, including human dignity, tolerance, solidarity and quality. Numerous passages from the Qur'an and sayings of the Prophet Muhammad will testify to this. No one can deny, from a historic perspective, the revolutionary force that is Islam, which bestowed rights upon women and children long before similar recognition was afforded in other civilizations. Custom and tradition have tended to limit these rights, but as more Islamic States ratify the Convention for the Elimination of Discrimination against Women, ways forward for women are being found and women are leading the debate. And no one can deny the acceptance of the universality of human rights by Islamic States."
At the back of the room where she spoke could be found various written statements by the participants, as well as copies of the 1990 "Cairo Declaration of Human Rights in Islam" - but not the 1948 Universal Declaration of Human Rights, normally available there in five languages.
http://www.pakistanchristianpost.com/articledetails.php?artid=102

Danske anmelderes helgarderinger
"åh, at skulle ha "meningitis" hver eneste uge". Når det nu er så svært og ivørigt strider mod avisens linje:
Jeg anklager ikke, men...»Jeg anklager«. Ayaan Hirsi Ali har ret - men hun er også for meget. Hvordan hun kan være begge dele, kæmper anmelderne med at forklare.
fotos © webmaster
Bo Bjørnvig
DET har ikke været let at anmelde Ayaan Hirsi Alis bog, Jeg anklager. Hvis man er positiv, tilslutter man sig jo den mest ekstreme islam-kritik. Hvis man er negativ, kommer man på hold med dem, der kritiserer ytringsfriheden og kvindefrigørelsen og menneskerettighederne. Sådan groft stillet op.Er der en mellemvej? Vel egentlig ikke, islam er i det store og hele, hvor meget man end springer åndelig badut, kvindeundertrykkende, totalitær og mande-ære-dyrkende. Set fra et oplyst vestligt synspunkt, og hvorfra skulle vi ellers se det? Man kunne fristes til at sige, at ingen kvinder ved deres fulde fem burde acceptere endsige forsvare islams kvindesyn.
Derfor er det også uforståeligt, at Kvinfo og andre feministiske organisationer holder så lav profil - at der skulle norske feminister til at åbne det islam-kritiske bal her i Norden.På den anden side er det jo svært at lægge en stor gruppe indbyggere for »had« og kræve, at de ændrer holdning. Det er ikke den bedste taktik, det er ikke rigtigt vores måde at omgås folk på.
Så dér står vi - og det er vel forklaringen på alle de mystiske måder, vi forsøger at forstå og indimellem forsvare en omverdensforståelse som den islamiske, der dybest set er os fremmed og grundlæggende imod. Vi er ramlet ind i tolerancens logiske kortslutning: er det udtryk for ægte tolerance at være tolerant over for intolerance?
ANMELDERNE gør deres bedste for at slippe ud af dilemmaet ved at sige både-og, både rose og kritisere, selv om det ikke altid holder vand logisk set.Fyens Stiftstidendes Peter Hagmund distancerer sig først:
»Ayaan Hirsi Alis Jeg anklager er en af den slags bøger, hvor forfatteren er mere interessant end bogen. Ayaan Hirsi Ali er det somaliskfødte hollandske parlamentsmedlem, der hjalp film-instruktøren Theo van Gogh med at lave den islamkritiske film Submission Part 1. Filmen og det efterfølgende mord på van Gogh tvang hende til at gå under jorden, og siden har hun berettiget været en af de internationale stjerner på den islamkritiske himmel.«Så roser han: »Blandt de vellykkede elementer er Alis vrede og skarphed. Den lever til fulde op til titlens Jeg anklager: her er anklager og skarpe angreb på religionen islam, på islamister, på almindelige hollænderes tavshed.«
Jamen hvad er der så at kritisere? Jo, bogen er for internt hollandsk og har et dårligt interview med en anden islam-kritiker, men: »Misforstå mig ikke: Ayaan Hirsi Alis kritik er velkommen og ganske ofte velbegrundet. Men det lidt tilfældige artikeludvalg i Jeg anklager lever ikke op til de pæne intentioner.«
Her er ingen logisk brist. De kommer her:Informations Lotte Folke Kaarsholm fastslår først, at hun er kritisk over for islam-kritikerne:
»Morgenavisen Jyllands-Posten har fundet sig et korstog. Mod islam. I avisen foregår det ved hjælp af journalistik og karikaturtegninger; avisens forlag har specialiseret sig i udgivelsen af antimuslimske bøger. På det seneste er to kvindelige antimuslimer oversat til dansk. Først kom den canadiske tv-stjerne Irshad Manjis Problemet med islam, der ved hjælp af latterliggørelse, kæk sprogbrug som ’Er der nogen, der vil have et halvt stykke med imperialisme så tyk som tandsmør,’ og en mildest talt lemfældig kildekritik hængte islam ud som en håbløst primitiv ørkenreligion, der bærer totalitarismen dybt i sit hjerte.«
Med denne kritik bereder Lotte Folke Kaarsholm vejen for at rose Hirsi Ali: »Nu kommer så somalisk-hollandske Ayaan Hirsi Alis anderledes interessante bog Jeg anklager.«
Men før Folke Kaarsholm kan bekvemme sig til for alvor at rose Hirsi Ali, må hun endnu en gang tage afstand til islam-kritikerne:»Tag ikke fejl: disse bøger deler begrebsramme. Teoretikerne er de dybt konservative Bernard Lewis og David Pryce-Jones... At være troende er i Lewis’, Hirsi Alis og kompagnis analyse at være præmoderne, sakket bagud og endnu ikke civiliseret - og det er noget hele samfund og religioner og diasporaer kan være. Det er den mildest talt diskutable præmis.«
Men så er der endelig plads til rosen: »Ayaan Hirsi Alis analyse er
kulturkonservativ. Men den er tænksom og grundig og til at argumentere med... hun ser den nødvendige indre kritik og reform af islam som et altafgørende vigtigt projekt. God, nødvendig pointe.«
Og videre: »...vi andre udenforstående (kan) sidde og give Hirsi Ali ret. Men det, mener hun, har faktisk også betydning - for velmenende vesterlændinge har været alt for tilbageholdende med at kritisere islam.
Politikens Adam Holm er først positiv over for bogen: »Ikke så mærkeligt at Ayaan Hirsi Ali, en moderne kvinde, født i 1969, har noget på hjerte. Hun har selv under store personlige omkostninger frigjort sig fra det, hun betragter som den islamiske spændetrøje, der er syet sammen af tre tråde: et angstpræget gudsforhold, en urokkelig tro på profeten Muhammed som kilde til al moral, samt værdier hentet hos de arabiske stammer tilbage i historiens daggry. Ayaan Hirsi Ali har viet sit liv til at kæmpe for at få andre muslimer ud af denne spændetrøje. Der er en god del sandhed i disse betragtninger...«
Så det uundgåelige men: »...men problemet med så bastante generaliseringer, som Ayaan Hirsi Ali opererer med (men dog i ny og næ selv kommenterer på) er, at de uvægerligt forbigår et par andre sandheder eller tre. Den islamiske verden har trods den uafviselige undertrykkelse kunnet opvise kvindelige præsidenter og premierministre; deres medsøstre i Vesten begyndte først for alvor at opnå individuelle frihedsrettigheder og politiske privilegier sent i det 20. århundrede, og det til trods for en flere hundrede år lang oplysningstradition; og tag til det stærkt ortodokse kvarter Mea Sherim i Jerusalem eller besøg ’kreationisterne’ i Kansas med deres tro på ’intelligent design’, og man bliver mindet om, at det ikke er holdbart at fremhæve jødedommen og kristendommen som lysende modsætninger til islam. Snæversynet - set fra den liberale og oplysningsorienterede synsvinkel, Ayaan Hirsi Ali anlægger - er problemer alle tre religioner slås med. Islam måske mere end de to andre, men ikke nødvendigvis af teologiske grunde.«
Adam Holm slutter tvetydigt: Hirsi Ali mener, at »... en hel civilisation risikerer at gå i opløsning, hvis ’man’ (læs: Vesten) glemmer egne værdier i mødet med det fundamentalt uforståelige. Point taken.«
Betyder det, at Hirsi Ali har ret, eller at hun er for meget? Eller at anmelderen garderer sig?Forståeligt nok, hvis han gør, for vi har det så svært med islam, at vi dybest set ikke aner, hvad vi skal gøre. Og anmelderne véd det heller ikke. Hirsi Ali - hun véd det. Ifølge Mads Kastrup i Berlingske skal hendes næste film handle om: »...islam og fire mænd, der med hver sit udgangspunkt konfronteres med deres egne religiøse dogmer. En er bøsse, en er selvmordsbomber, en er hykler og en er antisemit. De kommer i konflikt med Guds ord og hinanden.«
http://www.weekendavisen.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20051125/BOGER/511240324/-1/boger
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net