lørdag, marts 04, 2006

Pia Kjærsgaard i Ekot´s lørdagsinterview

Utænkeligt for bare et halvt år siden. SR fortjener ros for sit initiativ. Sidste jeg hørte en danske i dette program, var det Dronning Margrethe - iøvrigt på et accentfrit svensk. Kjærsgaard er "driftsikker" uden ligefrem at være et fyrtårn. Intervieweren er ikke glad for et Atatürk -citat. Han skulle være glad for ikke at høre hvad Atatürk ellers har ytret om islam.
(ps: serveren er travl - hav tålmodighed)
Om ogräs i den danska debatten.
Pia Kjaersgaard, ledare för Dansk Folkeparti, intervjuades av Tomas Ramberg.
min 24:55
Lyssna direkt
Ladda hem
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=582865

Islamisk propaganda på Malmö Högskola
Interessant at Skånska Dagbladet er rykket et stykke frem i skoene. Der er ingen tvivl om at den offentlige debat i Sverige, har flytet sig mere på to måneder, end i flere år. Ja, næsten et kvantespring. Det kan varsle et mere spændende valg til september end hidtil forudset:
(foto: © webmaster)
Så vitt jag vet finns det inget muslimskt land idag som inte erövrats utan någon form av hot, svek våld eller hänsynslöst förtryck. Det skriver Lars Berglund som är kritisk till Anders Källströms och Rafid Khazals inlägg den 15 februari.
Skrönorna om Islams tolerans förekommer allt oftare i svenska media. Vidflera tillfällen har Leif Karlsson, som i egenskap av imam tagit sig detarabiskklingande namnet Abd Al Haqq Kielan, fått ge uttryck för sin syn på Islams roll i ett både nutida och framtida Sverige. Han hävdar ideligen att muslimerna i vårt land är en andligen förtryckt och utrotningshotad minoritet, som lider av att vi kristna är särskilt benägna för apartheid, judehat och islamofobi. För att få tyst på sin kristne debattmotståndare iett TVprogram påstod han till och med att "Hitler var kristen".
*********
Att en konvertit, som dessutom är imam, kan tillåta sig att sprida muslimsk propaganda av det här slaget är inte särskilt förvånande. Men attföreträdare för Malmö Högskola sprider en sådan rappakalja är mycket uppseendeväckande!

*********
Nej, hittills har Islam alltid inneburit teokratisk diktatur, som inte skiljer på religion och politik. Om vi nu, i den politiska korrekthetensnamn, lär ut något annat på våra högskolor då rycker vi ju undan den grundför dialog med Islam som vi själva eftersträvar!
Lars Berglund,docent i konstvetenskap vid Lunds universitet, specialist på utomeuropeiska kulturer (word dok.:)
http://files.upl.silentwhisper.net/upload6/islampropaganda.doc

endnu et eksempel:
Ideologi i stället för forskning
I förra veckan såg vi beslöjade svartklädda kvinnor demonstrera i Islamabad. På ett plakat står "Gud välsigne Hitler". I London hotar demonstranterna med "Detta är början till slutet för er otrogna"; "Vi är Allahs soldater".
Vad har väl Hitler att göra med karikatyrerna? Att inte se dessa som ett välkommet tillfälle att piska upp stämningarna mot väst vittnar om en otrolig politisk naivitet hos Mattias Gardell och Göran Larsson (SvD Brännpunkt 21/2).
I stället använder de samma taktik som i andra skriverier. De förfalskar verkligheten och förvränger begreppen tvärt emot all vedertagen internationell politikvetenskap. Detta är ideologi i stället för forskning.................................

http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_11963567.asp

og endnu et :
Förfärlig ursäkt, Freivalds!
Självcensur EU:s utrikesministrar har beklagat yttrandefrihetens konsekvenser efter Muhammedkarikatyrerna. Det är ett principlöst svek motgrundläggande europeiska värderingar, skriver Carl B Hamilton, (fp), viceordförande i EU-nämnden.
*********
En majoritet av Sveriges riksdag är i praktiken - när yttrandefrihetensprinciper nu testats - oklar och halvhjärtad som försvarare av Europas yttrandefrihet. EU-ministrarna manar i sitt yttrande till självcensur, omskrivet idiplomatins sockersöta formuleringar som "ansvarstagande" och"yttrandefrihet i en anda av respekt för religiösa och andratrosuppfattningar och övertygelser".
-Vidare talar ministrarna om att "ömsesidig tolerans och respekt äruniversella värden som vi alla bör ansluta oss till". Men här är det inte fråga om för eller emot vanlig hygglighet, eller att människor skall vara snälla mot varandra.
http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_12001235.asp

Rohde bør gå
svært at være uenig med mr. andersson. Rohde er for let en mand til for tung en post. Efter en hidtil pletfri håndtering, er han den første der (tilsyneladende) jokker i spinaten:
Jens Rohde har lavet en alvorlig brøler. Der er ingen tvivl, og al min sympati for regeringens ageren i den indeværende krise til trods, mener jeg hans fejl er af en sådan karakter, at man ikke kan tillade sig at sidde den overhørig.

Men der er en forskel på, at være oppositionspolitiker eller udgive et broadsheet fra Rådhuspladsen, og så at være talsmand for den danske regering. Standarderne er højere og konsekvenserne mere alvorlige, og sådan bør det også være.Derfor: hvis Rohde har ageret i modstrid med tegnernes ønske, eller PETs anbefalinger, da han kom med sine oplysninger, bør han trække sig.
http://www.holocaust-info.dk/weblog/?id=878&comment_this=true
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net