søndag, april 29, 2007

Exit Folkhemssverige, kapitel 9 : Slutsatser

Folkhemmet faller sönder
Vår undersökning visar hur de krympande offentliga resurserna sedan 1990-talets början steg för steg urholkar de sociala trygghetssystemen. Möjligheterna till sysselsättning har samtidigt försämrats. Dagens ökade och mer våldspräglade brottslighet hotar den personliga tryggheten – speciellt i storstäderna – och motsättningarna har skärpts mellan människor med olika ursprung. Vi har kunnat slå fast, att detta på olika sätt och i olika grad är relaterat till den sena invandringen och det är naturligtvis negativt i sig.
- Men det innebär också att det samhälle svenskarna tidigare haft både som förebild och verklighet – det goda folkhemmet – håller på att falla sönder. Det samhället har utgjort grunden för ett nationellt medvetande som i sin tur varit ett sammanhållande kitt för landet. Om folkhemmets grundläggande värden – gemenskap, solidaritet och trygghet – tillåts fortsätta att vittra bort i takt med försämrade sociala förhållanden är perspektivet skräckinjagande.
- Beslutet att ställa upp det mångkulturella samhället som mål var sakligt sett en katastrof. Elitens sätt att genomdriva det var ett grundskott mot demokratins fundament: dvs den fullmyndige medborgarens rätt att medverka i de politiska besluten och ta ansvar för dem – samtidigt också ett av folkhemstankens grundläggande värden. En totalt omvälvande förändring av samhället har beslutats utan att medborgarna ens informerats, än mindre hörts. Och absolut inte tillåtits medverka.
Ingrid Björkman, Jan Elfverson och Åke Wedin

Många med bidrag
Trots att Sverige befinner sig i en högkonjunktur får en stor andel av befolkningen delar av sin inkomst från bidrag. Bidragsberoendet skiljer sig åt både regionalt och mellan åldrar. På 30 år har andelen personer mellan 20-64 år som får vissa delar av sin försörjning via bidrag ökat från 10 till 20 procent.
Ekonomifakta

School Scraps Nature Course As Pigs Enrage Muslim Pupils
Amsterdam has halted lessons on rural life because the Islamic children refused to talk about pigs.Various pupils began to demolish the classroom when the pig came up for discussion.
News bulletin

"Mig og alle andre mennesker"

er det ikke titlen på et gammelt dansk-top hit ? En perlerække af foredrag i min lokale kirke. De hørehæmmede har den fordel de kan slukke for teleslyngen.....så jeg tør ikke love jeg selv vil være der.

Onsdag 10. januar 2007 kl. 19.30: Forfatteren Klaus Rifbjerg
Onsdag 14. februar 2007 kl. 19.30: Cand. polit. Zubair Butt Hussain
Onsdag 7. marts 2007 kl. 19.30: Forfatteren Katrine Marie Guldager
Onsdag 28. marts 2007 kl. 19.30: Chefkriminalinspektør Per Larsen
Onsdag 18. april 2007 kl. 19.30:
Læge Kamal H. Qureshi, MFOnsdag 2. maj 2007 kl. 19.30:
Lektor Jørgen Bæk Simonsen, Kbh. Univ.
(det er Guldager der har studeret i Nordkorea og gået i psykoanalyse i ni år)

Helt ærligt, Tøger.......................
..har du tænkt dig Reimer Bo skal køre Skoda Favorit?
via mr. andersson
Landesorg og tænders gnidsel. Tænk hvis DR skulle koncentrere sig om at lave det TV som ingen kommercielle stationer vil røre ved ? Droppe dumme TV, sport og opium for folket og lave public service. Katastrofe! Depression! Videreuddannelse!

Friends don't let friends do stained glass....

Swastika daubed on French Jewish woman in anti-Semitic attack
Swastika daubed on French Jewish woman in anti-Semitic attack CorrespondentA young Jewish woman was viciously attacked on Thursday by unidentified assailants in a train station in Marseilles. The attack was described by one observer as the "worst anti-Semitic incident in France since the murder of Ilan Halimi" over a year ago. [..]
According to reports, two unidentified men of Middle Eastern appearance approached the woman and began abusing her. At some point, they began hitting her, and one report states that she was dragged by the hair.When they saw a Star of David on her neck, they lifted her shirt and drew a cross on her abdomen. One of the witnesses said it was a swastika.The two assailants fled the scene.In a telephone interview from Paris, Roche told Haaretz that Marseilles police have set up a special investigation squad and are searching the La Rose district.The young woman gave testimony to the police for many hours, and sources at the Jewish Agency say she was confused and found it difficult to tell her story.
Haretz

Police very cautious about Marseille aggression

Krarups spekultationer
om dødsstraf i en fremtid ingen heldigvis kan øjne, var selvfølgelig dumme. Alt kan tænkes hvis man tænker. Vi har jo dødsstraf i krigstid og man kan da forestille sig et fremtidsland så plaget af blodig terrorisme, at der vil være et folkeligt krav om dødsstraf. Men det er helt hypotetisk.
I USA bruges den mindre og mindre, men der foregår en heftig debat.
I min idealistiske ungdom afviste jeg under indflydelse af Camus´Réflexions sur la guillotine, og Orwells "A Hanging" dødsstraffen helt og totalt. Idag er jeg knap så skråsikker, skønt meget skeptisk.

Do We Need the Death Penalty ? Yes, It's Ethical and Effective

Across the country, support for the death penalty has dropped from 80 percent to 65 percent in the past decade. Maryland Gov. Martin O'Malley (D) recently asserted that "the facts are on the side of those" who say the state's death penalty does not deter murder.
Really?

Retired British prison psychiatrist Theodore Dalrymple has pointed out that after Britain abolished capital punishment in 1965, its homicide rate doubled. The types of killings that once would have led to the death penalty, such as murders by those on parole for lesser crimes, "increased disproportionately." Further, improved trauma medicine has reduced fatalities from violence by up to four-fifths. So, Dalrymple has said, in effect "the rate of homicidal violence has increased by up to 10 times."
Washington Post

Samfundsopløserne
nu hvor det ser ud tilat man ikke undgår en statsminister Sahlin, kan man (gen)læse det fornemme tidsskrift DSM´s portræt af Sahlin, overleveren der kom med på 5. afbud:

"Hennes arbetslivserfarenhet begränsar sig till att ha varit köksbiträde på Svenska Dagbladet och kontorist på Synskadades riksförbund.[..]
Den mångkulturella ogiken

Trots all brist på tankeskärpa finns det en logik, som bär upp hela processen. Den kommer tydligast till uttryck i förklaringen till att Det Nya Sverige skall ge upp sin historia, sin kultur, sina traditioner, sin religion och sitt språk: Ju fler invandrare som dessutom motsätter sig att integreras, desto fler människor som inte känner gemenskap med svensk historia, svensk kultur, svenska traditioner och svensk religion och som heller inte behärskar det svenska språket. Därför måste den gamla gemenskapen ersättas med en ny gemenskap, där - precis som i det anarkiska samhället - den som är starkast och har de mest expansionistiska ambitionerna blir den som inte bara präglar den nya gemenskapen utan också tar över landet.
- Historien har många exempel på att stora som små kulturer gått under i liknande processer. Men då vanligen efter att ett land och ett folk blivit militärt nedkämpat och sedan invaderat. Nu sker det genom en invandrarinvasion, som av landets ministrar bemöts med den till det egna folket riktade appellen: ”ACCEPTERA!” [..]
- Vilhelm Moberg kände stolthet och tacksamhet för det Sverige han fick växa upp och verka i - tacksamhet gentemot tidigare strävsamt arbetande generationer. Vad kommer Mona Sahlins barnbarn och barnbarnsbarn att säga och tycka om Det Nya Sverige, som hon är en av de främsta arkiteketerna till - inte i kraft av kreativitet och geniala problemlösningar utan genom att passivt ”acceptera” en utveckling alltmer utom kontroll? Och vad kommer hon att som pensionerad minister svara på frågan: ”Hur kunde du låta det bara ske?” Och hur skall hon kunna förklara, att hon titulerades ”samhällsbyggnadsminister” annat än med att det var blodig ironi?

Lättare kommer det att bli för henne att förklara varför hon av DSM blev utnämnd till Ledande Samhällsupplösare.

Krarup og Hagekorset
Torsdag den 19.4. skrev Jyllands Posten på forsiden: »DF: Tørklæde er at sammenligne med nazi-symbol« - og så var der ballade.
Et par dage senere lavede jeg en søgning på den sensationelle sag i et stort elektronisk artikelarkiv, idet jeg indtastede ordet "hagekors".
Den eneste artikel, der ikke dukkede op, var sjovt nok den oprindelige fra Jyllands-Posten, hvilket jo var temmelig mystisk. Til gengæld var det grimme ord "hagekors" blevet trykt næsten 200 gange i dansk presse de følgende dage.
Forklaringen på den forsvundne artikel viste sig simpel: Søren Krarup havde slet ikke brugt ordet "hagekors" i Jyllands-Posten.
Faktisk havde han ifølge avisen alene sagt "nazisymbol", og det var en nuance, medierne ikke fattede i det efterfølgende stormløb.
I teorien kunne symbolet godt være et hagekors - men det kunne strengt taget også være et dødningehoved, en ørn, et SS-emblem eller et jernkors af den type, tyskerne dekorerede deres helte med.
Imidlertid sørger avisen selv for den direkte association til netop hagekorset ved at anbringe det som illustration - sort på hvidt med rød baggrund - midt i den forsideartikel, der slet ikke indeholder ordet. Så er det helt uafviseligt plantet, uden mulighed for retræte.

Erik Valuer - JP

En blog der kalder sig Maltesen føler sig foranlediget til at bringe denne smæde-photoshop. Det er Kjærsgaard jo fuldstændig vant til. En af hans læsere er ikke:

"Nu er definitionen på ironi jo, at man siger det direkte modsatte af hvad man mener, men på en så overdrevet måde at folk kan tænke sig til ens reelle holdning.
Kan vi deraf udlede at hr. Maltheses faktisk mener, at Pia Kjærsgaard er repræsentant for en undertrykt minoritet, som alle gode kræfter bør kæmpe for får mere indflydelse?
Eller er er tale om atPersonligt vil jeg gætte på det sidste, da hr. Malthesen ikke lader til at forstå en hat af, hvad ord som ironi faktisk betyder. Heller ikke konsensus. Det betyder ikke at man kaster med mudder når den anden part kaster med mudder. Det betyder at man sætter sig ned, snakker afslappet sammen, og bliver enige om tingene.
Mig bekendt har viderebringning af stærkt defamerende smædebilleder af folk man er uenige med endnu ikke nogen steder i verden hjulpet til at danne et konsensus.
Nå ja, medmindre man gør det som led i en kampagne for at marginalsere en forfulgt minoritet yderligere. Eksempler fra 30ernes Tyskland ligger lige for.

View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net