torsdag, august 31, 2006

I sossernes tjeneste

jeg foretrækker kunst fremfor politik......men så langt politikere fremfor kunstnere:

Kulturkamp. Må offentlige topchefer – som direktøren for Nationalmuseet eller rektoren for Det Fynske Kunstakademi – i fritiden udvikle Socialdemokraternes fremtidige kulturpolitik? Ja, nogle af dem tilmed i arbejdstiden? Det gør de i hvert fald.I sossernes tjeneste.
Socialdemokraterne er blevet moderne. Så moderne, at statslige topchefer sammen med fremtrædende kunstnere og mediefolk gerne ulønnet bruger tid på at formulere partiets nye kulturpolitik.
Af Jesper Vind Jensen
Borgerlig kulturkamp, kulturkanon og Muhammed-krise. Det er nogle af de centrale ingredienser, der har fået 100 danske kulturpersoner med vidt forskellig politisk baggrund til at engagere sig i en usædvanlig tænketank.
Formålet er ifølge initiativtageren, Socialdemokraternes kulturordfører Mogens Jensen, at »skrive grundlaget for Socialdemokraternes nye kulturpolitik« og give VK-regeringen og Dansk Folkeparti et »fremadrettet« modspil med et »klart kulturpolitisk alternativ«.
- Projektet opfattes i vide kredse så påtrængende, at selv en række af den konservative kulturminister Brian Mikkelsens ledende embedsmænd deltager aktivt – delvist i arbejdstiden – i udarbejdelsen af socialdemokraternes kommende kulturpolitik.

Weekendavisen - I sossernes tjeneste


Hvad siger Mette Winge ?

Klaus Rifbjerg og Ib Michael ? Såvidt jeg husker var Riis en af dem der ikke totalt mistede hovedet i foråret. " Vi piskede os selv med skorpioner, det var, som om vi ikke kunne få nok af at høre om, hvor usle vi var."
Ærligt talt. Tal for jer selv, kunstnere og artister, store som små.

Gyldendals direktør Johannes Riis gjorde det seneste års debat om Morgenavisen Jyllands-Postens Muhammed-tegninger og ytringsfriheden til hovedtema i sin tale ved forlagets reception og præsentation af efterårsprogrammet. Læs talen her:
- "Nu er vi så ved at have Muhammed-krisen lidt på afstand, og også i dette tilfælde viser virkeligheden sig selvfølgelig at være noget mere nuanceret, end vi troede, da det hele var på sit højeste og den danske flagellantisme, den danske tvivl og den danske selvforagt fejrede nye triumfer. Vi piskede os selv med skorpioner, det var, som om vi ikke kunne få nok af at høre om, hvor usle vi var, og om hvordan omverdenen foragtede os og lagde os for had pga. de ulyksalige tegninger og regeringens håndtering af sagen. Igen så vi det lille lands tendens til at vende afmagtsfølelse og frustration indad, til selvbebrejdelser, til at sige, at vi selv var ude om afbrænding af både flag og ambassader, at det hele selvfølgelig var vores egen skyld."
Riis om Muhammed-tegninger og ytringsfrihed


Islam is:
A) A religion of peace
B) A religion of rest in peace
C) A religion that leaves you in pieces or
D) A religion that wants a piece of what you have now-the rest later?

Top 10 Reasons Islam Might Not Be a Religion of Peace

Trusler mod det borgerlige flertal
En trussel mod det borgerlige flertal Camre og Messerschmidt retter et massivt angreb på DR og uddannelsesvæsnet.
- Da jeg i vid udstrækning søger information andre steder end DR, og er over skolealderen, skal jeg ikke kunne sige det.Hvad angår indflydelsen fra røde indvandrere og efterkommeres stemmer, ville det have været rart med nogle tal: Hvor mange kan stemme, og hvor mange gør det? Hvad de stemmer, ved vi.
Men problemet findes, og ét er sikkert : taber alliancen valget i Sverige, er den helt afgørende enkeltfaktor indvandrerstemmerne. Men de findes i ganske andre mængder i Sverige. Men hvad skulle man gøre ved det nu ?
foto © webmaster

Af: Mogens Camre og Morten Messerschmidt

Det borgerlige flertal i Folketinget bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative er truet. Dels af den ensidige påvirkning fra uddannelsesinstitutioner og DR. Dels af den stadige vækst i antallet af især muslimer fra mindre udviklede lande, som udgør et ret ensidigt vælgerpotentiale for partierne til venstre for VOK.Alene Dansk Folkeparti har konsekvent påpeget de nævnte faktorer. Det er på tide, at også regeringen indser, at det er dens fremtidige eksistens, der er på spil .
- De seneste årtiers valg til Folketinget har vist, at danske vælgere samler sig på midten af det politiske spektrum. Som en reaktion herpå har partierne ligeledes bevæget sig ind mod midten. Tendensen ses i de fleste europæiske demokratier og har som konsekvens, at det er ganske få procent af stemmerne, der ender med at afgøre, hvilken fløj der vinder regeringsmagten.
- I Danmark har de Radikales placering som midterparti siden 1920erne således givet partiet en afgørende indflydelse på, hvilken regering der fik magten. Ved valget i 2001 skete der et afgørende skifte i den politiske balance i Danmark, idet der her for første gang i meget lang tid kunne sammensættes en regering uden Det Radikale Venstres stemmer. [..]
- De åbenlyse succeser er imidlertid ingen garanti for det nuværende regeringsflertal. Vi vil her pege på to væsentlige faktorer, der på sigt truer det eksisterende flertal. Den første er den ensidige holdningspåvirkning, som udgår fra skoler, læreanstalter og fra Danmarks Radio. Den anden faktor er den stadige vækst i antallet af mennesker fra mindre udviklede lande - det vil i det alt væsentlige sige muslimer - som efter alle foreliggende analyser udgør et ret ensidigt vælgerpotentiale for partierne til venstre for VOK............................................
Berlingske kronik


Blaffere: Danskere har ikke respekt for religion
nej, tak og lov for det, så havde vi været katolikker og troet på skærsilden endnu. Men en primitiv slutning. Man kan sagtens respektere andres religiøse følelser, - hvis de lader være med at gramse på én med dem.
- "Nok er danskerne positive og gæstfrie, men det overrasker alligevel ikke, at krisen om Muhammed-tegningerne startede i netop Danmark.
For danskerne har nemlig ingen respekt for religion og hader autoriteter.
Det konkluderer i hvert fald 13 unge udlændinge efter en to ugers lang blaffetur i Danmark.
Mellemfolkeligt Samvirke står bag turen, hvor de unge har rejst rundt i landet og levet af danskernes gæstfrihed under rejsen. Selv har de ikke haft en krone på lommen.

DR- Online
View Guestbook Sign Guestbook
Powered by iguest.net